نمونه سوالات رشته های کامپیوتر ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور

نام درسکد درسسوالپاسخنامه
ریاضی مهندسی۱۱۱۱۰۹۵دانلوددانلود
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۰۹۹دانلوددانلود
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۱۰۸دانلوددانلود
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۱۱۱۵۰۶۳دانلوددانلود
مدارهای الکترونیکی-الکترونیک ۱۱۱۱۵۰۷۰دانلوددانلود
روشهای محاسبات عددی۱۱۱۵۰۷۵دانلوددانلود
مدار منطقی۱۱۱۵۰۷۶دانلوددانلود
اصول و طراحی کامپایلر-کامپایلر ۱۱۱۱۵۰۸۰دانلوددانلود
نظریه زبان و ماشینها۱۱۱۵۰۸۳دانلوددانلود
ریزپردازنده۱۱۱۵۰۸۷دانلوددانلود
اصول طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۰۸۸دانلوددانلود
شبکه های کامپیوتری۱۱۱۵۰۹۲دانلوددانلود
شبیه سازی کامپیوتر۱۱۱۵۰۹۳دانلوددانلود
هوش مصنوعی۱۱۱۵۱۰۱دانلوددانلود
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۱۱۱۵۱۱۱دانلوددانلود
سیستم های عامل۱۱۱۵۱۱۳دانلوددانلود
مهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۱۴دانلوددانلود
مهندسی نرم افزار ۲۱۱۱۵۱۱۵دانلوددانلود
مهندسی اینترنت۱۱۱۵۱۱۹دانلوددانلود
گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۱۵۱۲۰دانلوددانلود
سیستم های مدیریت اطلاعات۱۱۱۵۱۲۷دانلوددانلود
مبانی فناوری اطلاعات۱۱۱۵۱۳۶دانلوددانلود
اصول و طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۱۴۱دانلوددانلود
اقتصاد مهندسی۱۱۱۵۱۴۴دانلوددانلود
مهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۴۶دانلوددانلود
شبکه های کامپیوتری۱۱۱۵۱۴۷دانلوددانلود
سیستم های عامل۱۱۱۵۱۴۹دانلوددانلود
گرافیک کامپیوتری ۱۱۱۱۵۱۵۵دانلوددانلود
هوش مصنوعی۱۱۱۵۱۵۶دانلوددانلود
تحقیق در عملیات۱۱۱۵۱۵۸دانلوددانلود
شبیه سازی کامپیوتری۱۱۱۵۱۵۹دانلوددانلود
اصول و طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۱۶۹دانلوددانلود
مهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۷۰دانلوددانلود
اصول و طراحی کامپایلر۱۱۱۵۱۷۱دانلوددانلود
سیستم های عامل۱۱۱۵۱۷۲دانلوددانلود
سیستم های اطلاعات مدیریت۱۱۱۵۱۷۶دانلوددانلود
اصول و طراحی پایگاه داده۱۱۱۵۱۷۷دانلوددانلود
مدارهای الکتریکی۱۱۱۵۱۸۴دانلوددانلود
مهندسی نرم افزار ۱۱۱۱۵۱۹۵دانلوددانلود
مبانی فناوری اطلاعات۱۱۱۵۲۴۵دانلوددانلود
مدیریت پروژه فناوری اطلاعات۱۱۱۹۰۰۸دانلوددانلود
مدار منطقی۱۱۱۹۰۰۹دانلوددانلود
ریزپردازنده۱۱۱۹۰۱۱دانلوددانلود
هوش مصنوعی۱۱۱۹۰۱۲دانلوددانلود
گرافیک کامپیوتری۱۱۱۹۰۱۳دانلوددانلود
شبکه های کامپیوتری۱۱۱۹۰۱۴دانلوددانلود
مستند سازی نرم افزار۱۱۱۹۰۱۶دانلوددانلود
اصول و مبانی مدیریت۱۲۲۱۰۳۳دانلوددانلود
مبانی الکتزونیک دیجیتال۱۵۱۱۰۰۵دانلوددانلود
مباحث نو در فناوری اطلاعات۱۵۱۱۰۰۸دانلوددانلود
فناوری اطلاعات برای مدیران۱۵۱۱۰۱۲دانلوددانلود
مدیریت پروژه های نرم افزاری۱۵۱۲۰۰۱دانلوددانلود
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۱۵۱۲۰۰۲دانلوددانلود

نمونه سوالات سایر نیمسالهای رشته کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.