خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲ پیام نور


.مرتب شده بر اساس کد درس . کد درس در برگه انتخاب واحد و یا در بالای ورقه امتحانی نوشته شده است

 ۱۲۱۸۰۰۴٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۱۸۱۸۱٫pdf                  ۲۴
 ۱۲۲۱۱۲۲٫pdf                  ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_… ۲۴
 _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۶_۱۲۲۱۰۸۷_۱۲۲۱۱۲۱_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_… ۲۴
 _۱۱۲۱۰۳۹_۱۲۱۴۰۷۱_۱۲۲۱۰۲۰_… ۲۴
 _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_… ۲۴
 _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_… ۲۴
 _۱۲۱۸۰۰۴_۱۲۲۱۰۰۵_۱۲۲۱۰۳۶_… ۲۴
 _۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۱۸۱۸۱_۱۱٫pdf              ۲۴
 _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۳۴_۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_… ۲۴
 _۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۵_۱۲۲۱۱۲۵_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۳_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_… ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۵_۱۲۲۱۱۱۳_۱٫pdf       ۲۴
 _۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۱_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۷_۱٫pdf               ۲۴
 _۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf               ۲۴

یک دیدگاه

  1. چرا نمونه سوالای نیمسال اول ۹۱-۹۲ درس مدیریت رفتار سازمانی نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *