خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور / نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ رشته ریاضی و آمار پیام نور

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ رشته ریاضی و آمار پیام نور

نام درس

شماره درس

دانلود

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۱۰۰۵-۱۱۱۱۰۱۲-۱۱۱۱۰۱۴-۱۱۱۱۱۱۷-۱۱۱۱۰۰۴-۱۱۱۱۰۰۹-۱۱۱۲۱۶۶

دانلود

معادلات دیفرانسیل

۱۱۱۱۰۲۶-۱۱۱۱۰۲۰-۱۴۱۱۱۹۳

دانلود

ریاضی عمومی ۲

۱۱۱۱۰۳۴-۱۱۱۱۳۰۸

دانلود

جبر ۱

۱۱۱۱۰۳۷

دانلود

آنالیز ریاضی ۱

۱۱۱۱۰۳۸-۱۱۱۱۰۸۷-۱۱۱۱۲۸۶

دانلود

آنالیز ریاضی ۲

۱۱۱۱۰۴۱-۱۱۱۱۰۸۸

دانلود

آنالیز عددی ۱

۱۱۱۱۰۴۳-۱۱۱۱۲۹۱-۱۱۱۱۰۸۹-۱۱۱۱۱۰۶

دانلود

توابع مختلط

۱۱۱۱۰۴۴-۱۱۱۱۲۹۵

دانلود

ریاضیات گسسته

۱۱۱۱۰۵۹-۱۱۱۱۲۸۵

دانلود

آموزش ریاضی ۱

۱۱۱۱۰۶۷-۱۱۱۱۲۸۹

دانلود

برنامه سازی  پیشرفته

۱۱۱۱۰۷۲-۱۱۱۵۰۲۲

دانلود

ساختمان داده ها

۱۱۱۱۰۷۳-۱۱۱۵۱۹۳

دانلود

تحقیق در عملیات ۲

۱۱۱۱۰۷۴

دانلود

آنالیز عددی ۲

۱۱۱۱۰۷۵-۱۱۱۹۰۰۴

دانلود

نظریه گراف

۱۱۱۱۰۷۶

دانلود

ریاضی برای آمار

۱۱۱۱۰۸۶

دانلود

فیزیک پایه ۱

۱۱۱۳۰۸۵-۱۱۱۳۰۷۹

دانلود

فیزیک پایه ۲

۱۱۱۳۰۸۷-۱۱۱۳۰۸۱

دانلود

فیزیک عمومی

۱۱۱۳۲۵۶

دانلود

آمار و احتمال ۱

۱۱۱۷۰۲۴-۱۱۱۷۰۲۰-۱۱۱۷۰۷۷

دانلود

روشهای آماری

۱۱۱۷۰۲۵

دانلود

فرایند تصادفی ۱

۱۱۱۷۰۲۹-۱۱۱۱۰۵۳

دانلود

آمار ریاضی ۱

۱۱۱۷۰۳۲-۱۱۱۷۰۲۲

دانلود

تحقیق در عملیات

۱۱۱۷۰۳۹

دانلود

روشهای پیشرفته آمار

۱۱۱۷۰۴۳

دانلود

روشهای چند متغیره گسسته

۱۱۱۷۰۴۴

دانلود

محاسبه آماری با کامپیوتر

۱۱۱۷۰۴۵

دانلود

طرح آزمایشهای ۲

۱۱۱۷۰۴۸

دانلود

روشهای چند متغیره پیوسته

۱۱۱۷۰۴۹

دانلود

آمار و احتمالات ۲

۱۱۱۷۰۷۸-۱۱۱۷۱۴۴-۱۱۱۷۰۲۱

دانلود

مبانی اقتصاد

۱۲۲۱۰۲۳

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *