پاسخنامه تستی رشته های کامپیوتر نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور

لیست کامل پاسخنامه ها را از انجمن سایت مشاهده فرمائید .

برای دریافت پاسخنامه ابتدا باید شماره درس مورد نظر را بدانید . شماره درس را در بالای ورقه امتحانی میتونید ببینید .

مثلا شماره درس ساختمان گسسته ۱۱۱۵۰۶۷ میباشد . سپس از لیست زیر این شماره را پیدا کرده و دانلود فرمائید .

 

 

************************************************

[  ] ۱۱۱۵۰۰۱-۱۲۲۲۲۰۴-۱۲۲۲۱۶۰٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۰۱٫docx ۴۳K
[  ] ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۰۷-۱۲۱۸۲۵۹٫docx ۱۹K
[  ] ۱۱۱۵۰۱۰٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۱۱٫docx ۲۴K
[  ] ۱۱۱۵۰۱۲٫docx ۲۳K
[  ] ۱۱۱۵۰۱۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱-۱۵۱۱۰۱۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۳٫docx ۱۷K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۵-۱۱۱۵۱۸۴٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۵٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۶٫docx ۲۰K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۱۹۶-ساختمان گسسته.docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸-۱۱۱۵۱۶۲٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۶۸٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۰-۱۳۱۱۰۲۰٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۰٫docx ۱۷K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۵٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۹۷-مدار منطقی.docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۴۲-۱۱۱۵۱۶۶-طراحی الگوریتم.docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۷۹٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۰٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۱۹۱-۱۱۱۵۰۸۲٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۲٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۶۵٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۴-۱۱۱۵۱۶۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۴٫docx ۱۷K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۷٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۴۱٫docx ۲۰K
[  ] ۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۹۰۱۴٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۹۲٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹-۱۱۱۵۱۷۴٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۰۹۳٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۰۱٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۱٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۶۴٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲-۱۱۱۵۱۹۴٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۳٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۹۵٫docx ۲۰K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۹۰۰۶٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۱۹-۱۵۱۱۰۰۱٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۹۰۱۳٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۰٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶٫docx ۲۰K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۷٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۸-۱۱۱۹۰۰۷-۱۱۱۹۰۱۵٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۲۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۳۳٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۳۶٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۳۹٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۲٫docx ۱۷K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۳٫docx ۱۷K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۴٫docx ۲۱K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۶٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۹۰۱۴٫docx ۲۴K
[  ] ۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲-۱۱۱۵۱۹۴٫docx ۲۴K
[  ] ۱۱۱۵۱۵۰٫docx ۲۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۵۴٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۵۵٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۵۷٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۵۸٫docx ۲۲K
[  ] ۱۱۱۵۱۶۳٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۶۸٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۷۱٫docx ۲۶K
[  ] ۱۱۱۵۱۷۳٫docx ۲۳K
[  ] ۱۱۱۵۱۷۴٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۲۰۲-۱۵۱۱۰۰۵٫docx ۲۵K
[  ] ۱۱۱۵۲۱۵٫docx ۱۶K
[  ] ۱۱۱۵۲۱۷٫docx ۲۳K
[  ] ۱۱۱۵۲۲۹-۱۱۱۵۰۱۴-۱۲۱۱۴۰۶-۱۲۱۱۳۵۴-۱۱۱۵۰۱۰٫docx ۲۵K
[  ] ۱۱۱۵۲۴۹-۱۱۱۵۱۳۳-۱۱۱۵۲۴۸-۱۱۱۹۰۱۷٫docx ۲۴K
[  ] ۱۱۱۵۲۴۹٫docx ۲۴K
[  ] ۱۵۱۱۰۰۲٫docx ۲۴K
[  ] ۱۵۱۱۰۰۳٫docx ۲۵K
[  ] ۱۵۱۱۰۰۵٫docx ۱۶K
[  ] ۱۵۱۱۰۰۸٫docx ۲۴K
[  ] ۱۵۱۱۰۱۲٫docx ۲۴K
[  ] ۱۵۱۲۰۰۱٫docx ۲۴K
[  ] ۱۵۱۲۰۰۲٫docx ۲۴K

۴ دیدگاه

 1. با سلام
  لطفا در صورت امکان محتویات پاسخنامه های تولید شده دارای با فرمت و ساختار بهتری در اختیار قرار دهید اکروبات ریدر – تصویر و متن با ورد ۲۰۰۳ توصیه میگردد فرمت فعلی منطقی نیست

  admin پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۹ ب.ظ:

  دوست عزیز فرمت سوالات همگی PDF بوده و با آدوب ریدر و هر برنامه ای که بتواند فایل PDF را باز کند قابل مشاهده است .
  در مورد فرمت پاسخنامه ها شما نیاز به برنامه افیس دارید در صورت نبود برنامه آفیس با استفاده از سایت https://viewer.zoho.com میتواند پاسخنامه هایی که دانلود کردید را مشاهده فرمائید .
  با توجه به زیادی تعداد پاسخنامه ها تغییر فرمت در حال حاظر امکان پزیر نیست .
  با تشکر

 2. من به چهار دوره نمونه سوال همراه با پاسخ نامه تفسیر موضوعی نهج البلاغه شدیداً نیاز دارم در صورت امکان برایم ایمیل نمایید. نمی توانم پیدا کنم

  admin پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۴ ب.ظ:

  به علت درخواست دوستان ۵ دوره نمونه سوال تفصیر نهج البلاغه به همراه ۳ دوره پاسخنامه در صفحه اول سایت قرار گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *