پاسخنامه تستی رشته های کامپیوتر نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور

لیست کامل پاسخنامه ها را از انجمن سایت مشاهده فرمائید .

برای دریافت پاسخنامه ابتدا باید شماره درس مورد نظر را بدانید . شماره درس را در بالای ورقه امتحانی میتونید ببینید .

مثلا شماره درس ساختمان گسسته ۱۱۱۵۰۶۷ میباشد . سپس از لیست زیر این شماره را پیدا کرده و دانلود فرمائید .

 

 

************************************************

[  ]۱۱۱۵۰۰۱-۱۲۲۲۲۰۴-۱۲۲۲۱۶۰٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۰۱٫docx۴۳K
[  ]۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۱۳۶۴٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۰۷-۱۲۱۸۲۵۹٫docx۱۹K
[  ]۱۱۱۵۰۱۰٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۱۱٫docx۲۴K
[  ]۱۱۱۵۰۱۲٫docx۲۳K
[  ]۱۱۱۵۰۱۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۳-۱۱۱۵۱۳۵-۱۱۱۵۱۶۱-۱۵۱۱۰۱۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۳٫docx۱۷K
[  ]۱۱۱۵۰۶۵-۱۱۱۵۱۸۴٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۵٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۶٫docx۲۰K
[  ]۱۱۱۵۰۶۷-۱۱۱۵۱۳۷-۱۱۱۱۱۰۴-۱۱۱۵۱۹۶-ساختمان گسسته.docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۸-۱۱۱۵۱۳۸-۱۱۱۵۱۶۲٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۶۸٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۰۷۰-۱۳۱۱۰۲۰٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۷۰٫docx۱۷K
[  ]۱۱۱۵۰۷۴-۱۲۲۵۰۰۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۷۵٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۷۶-۱۱۱۵۱۳۹-۱۱۱۹۰۰۹-۱۱۱۵۱۹۷-مدار منطقی.docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۷۸-۱۱۱۵۱۴۲-۱۱۱۵۱۶۶-طراحی الگوریتم.docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۷۹٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۸۰-۱۱۱۵۱۷۱٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۸۰٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۰۸۲-۱۱۱۵۱۴۳-۱۱۱۹۰۱۰-۱۱۱۵۱۹۱-۱۱۱۵۰۸۲٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۸۲٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۸۳-۱۱۱۵۱۵۷-۱۱۱۵۱۶۵٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۸۴-۱۱۱۵۱۶۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۸۴٫docx۱۷K
[  ]۱۱۱۵۰۸۷٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۸۸-۱۱۱۵۱۴۱٫docx۲۰K
[  ]۱۱۱۵۰۹۲-۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۹۰۱۴٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۹۲٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۰۹۳-۱۱۱۵۱۵۹-۱۱۱۵۱۷۴٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۰۹۳٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۱۰۱-۱۱۱۵۱۵۶-۱۱۱۹۰۱۲٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۰۱٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۱۱٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۱۲-۱۱۱۵۱۴۰-۱۱۱۵۱۶۴٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۱۳-۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲-۱۱۱۵۱۹۴٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۱۳٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۱۴-۱۱۱۵۱۴۶-۱۱۱۵۱۷۰-۱۱۱۵۱۹۵٫docx۲۰K
[  ]۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۵۱۵۰-۱۱۱۹۰۰۶٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۱۱۵-۱۱۱۹۰۰۶٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۱۹-۱۵۱۱۰۰۱٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۲۰-۱۱۱۵۱۵۵-۱۱۱۹۰۱۳٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۲۰٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۲۷-۱۱۱۵۱۷۶٫docx۲۰K
[  ]۱۱۱۵۱۲۷٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۲۸-۱۱۱۹۰۰۷-۱۱۱۹۰۱۵٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۲۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۳۳٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۳۶٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۳۹٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۴۲٫docx۱۷K
[  ]۱۱۱۵۱۴۳٫docx۱۷K
[  ]۱۱۱۵۱۴۴٫docx۲۱K
[  ]۱۱۱۵۱۴۶٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۴۷-۱۱۱۹۰۱۴٫docx۲۴K
[  ]۱۱۱۵۱۴۹-۱۱۱۵۱۷۲-۱۱۱۵۱۹۴٫docx۲۴K
[  ]۱۱۱۵۱۵۰٫docx۲۶K
[  ]۱۱۱۵۱۵۴٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۵۵٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۵۷٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۵۸٫docx۲۲K
[  ]۱۱۱۵۱۶۳٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۶۸٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۱۷۱٫docx۲۶K
[  ]۱۱۱۵۱۷۳٫docx۲۳K
[  ]۱۱۱۵۱۷۴٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۲۰۲-۱۵۱۱۰۰۵٫docx۲۵K
[  ]۱۱۱۵۲۱۵٫docx۱۶K
[  ]۱۱۱۵۲۱۷٫docx۲۳K
[  ]۱۱۱۵۲۲۹-۱۱۱۵۰۱۴-۱۲۱۱۴۰۶-۱۲۱۱۳۵۴-۱۱۱۵۰۱۰٫docx۲۵K
[  ]۱۱۱۵۲۴۹-۱۱۱۵۱۳۳-۱۱۱۵۲۴۸-۱۱۱۹۰۱۷٫docx۲۴K
[  ]۱۱۱۵۲۴۹٫docx۲۴K
[  ]۱۵۱۱۰۰۲٫docx۲۴K
[  ]۱۵۱۱۰۰۳٫docx۲۵K
[  ]۱۵۱۱۰۰۵٫docx۱۶K
[  ]۱۵۱۱۰۰۸٫docx۲۴K
[  ]۱۵۱۱۰۱۲٫docx۲۴K
[  ]۱۵۱۲۰۰۱٫docx۲۴K
[  ]۱۵۱۲۰۰۲٫docx۲۴K

۴ دیدگاه

 1. با سلام
  لطفا در صورت امکان محتویات پاسخنامه های تولید شده دارای با فرمت و ساختار بهتری در اختیار قرار دهید اکروبات ریدر – تصویر و متن با ورد ۲۰۰۳ توصیه میگردد فرمت فعلی منطقی نیست

  admin پاسخ در تاريخ آذر ۷ام, ۱۳۹۰ ۶:۰۹ ب.ظ:

  دوست عزیز فرمت سوالات همگی PDF بوده و با آدوب ریدر و هر برنامه ای که بتواند فایل PDF را باز کند قابل مشاهده است .
  در مورد فرمت پاسخنامه ها شما نیاز به برنامه افیس دارید در صورت نبود برنامه آفیس با استفاده از سایت https://viewer.zoho.com میتواند پاسخنامه هایی که دانلود کردید را مشاهده فرمائید .
  با توجه به زیادی تعداد پاسخنامه ها تغییر فرمت در حال حاظر امکان پزیر نیست .
  با تشکر

 2. من به چهار دوره نمونه سوال همراه با پاسخ نامه تفسیر موضوعی نهج البلاغه شدیداً نیاز دارم در صورت امکان برایم ایمیل نمایید. نمی توانم پیدا کنم

  admin پاسخ در تاريخ دی ۶ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۴ ب.ظ:

  به علت درخواست دوستان ۵ دوره نمونه سوال تفصیر نهج البلاغه به همراه ۳ دوره پاسخنامه در صفحه اول سایت قرار گرفت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *