خانه / آموزش / کارتکس رشته های دانشگاه پیام نور(اختصاصی سایت)

کارتکس رشته های دانشگاه پیام نور(اختصاصی سایت)

 

کارتکس چیست ؟

کارتکس رشته های پیام نور لیست دروسی است که دانشجو برای فارغ التحصیلی باید بگذراند . این لست به دانجو کمک می کند تا دید کلی و دقیقی از دروس داشته باشد . خیلی اتفاق افتاده که دانشجو بعد از فارغ التحصیل شدن متوجه شده که درس و یا دروسی رو باید میگذروند که جا مونده این لیست به شما کمک میکند تا با این مشکل مواجه نشوید .

همچنین دانشجویان سوال میکردند که چند واحد عمومی یا چند واحد اختیاری باید پاس کنند ، دانشجو با کمک این لیست به تمام این سوالات پی خواهد برد.

اگر رشته شما در لیست پائین موجود نبود در قسمت نظرات این پست اعلام کنید تا در سایت قرار بگیرد.

کارتکس رشته های دانشگاه پیام نور

نام رشته

تاریخ بروز رسانی

دانلود

 

الهیات-فلسفه و کلام

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

الهیات -فقه و مبانی(چندبخشی)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

الهیات-علوم قرآن و حدیث

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

حسایداری

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

حسابداری (چندبخشی)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

روانشناسی(چندبخشی)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی)

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

پیش دبستانی

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم سیاسی

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

حقوق

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مدیریت بازرگانی(چندبخشی)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم اجتماعی- پژوهشگری

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم اجتماعی-تعاون

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مترجمی زبان

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

جغرافیا – برنامه ریزی شهری

۱۶/۱۲/۹۰

دریافت

(جغرافیا – برنامه ریزی شهری(جدید

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

تربیت بدنی

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی صنایع(ورودی ۸۵ و قبل از آن)

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی مدیریت اجرایی ۸۹

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی مدیریت پروژه

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

ریاضی

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

ریاضیات وکاربردها

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی کامپیوتر(چندبخشی)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی کامپیوتر(تجمیع)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

 علوم کامپیوتر (تجمیع)

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

 مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)

۳۰/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی فناوری اطلاعات

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی معماری

۱۶/۱۱/۹۰

دریافت

مدیریت و آبادانی روستاها

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی کشاورزی -گرایش آب و خاک

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

الهیات- ادیان و عرفان

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

تاریخ

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

 جامعه شناسی ( کارشناسی ارشد)

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

علوم کشاورزی تجمیع

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مدیریت دولتی

۲۰/۱۱/۹۰

دریافت

مهندسی صنایع (ورودی ۸۶ و بعد آن)

۱۶/۱۲/۹۰

دریافت

فیزیک اتمی- مولکولی

۹۳/۷/۲۸

دریافت

نام رشته-گرایش

سنتی

تجمیع

آمار

دانلود

موجود نیست

ریاضی- کاربردی

دانلود

موجود نیست

ریاضی-محض

دانلود 

موجود نیست

حسابداری

دانلود

دانلود

الهیات -فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود

دانلود

الهیات- علوم قرآن و حدیث

دانلود

دانلود

الهیات- تاریخ و فرهنگ ملل

موجود نیست

دانلود

علوم اجتماعی -پژوهشگری

دانلود

موجود نیست

علوم اجتماعی-تعاون

دانلود

موجود نیست

فیزیک-هسته ای

دانلود 

موجود نیست

فیزیک- حالت جامد

دانلود

موجود نیست

مدیریت بازرگانی

دانلود

دانلود

مدیریت دولتی

دانلود

دانلود

مدیریت جهانگردی

دانلود 

دانلود

مدیریت صنعتی

موجود نیست

دانلود

مهندسی مدیریت اجرایی

موجود نیست

دانلود

علوم سیاسی

دانلود 

موجود نیست

علوم تربیتی-تعاون

دانلود

موجود نیست

علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی

دانلود

موجود نیست

علوم تربیتی-مشاوره و راهنمایی

دانلود

دانلود

علوم تربیتی-آموزش و پرورش پیش دبستانی

دانلود

دانلود

مهندسی کشاورزی-آب و خاک

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-منابع طبیعی و محیط زیست

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-ماشین های کشاورزی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-مدیریت آبادانی روستاها

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

موجود نیست

دانلود

مهندسی کشاورزی-علوم کشاورزی

موجود نیست

دانلود

زیست شناسی – عمومی –

دانلود

موجود نیست

زیست شناسی – گیاهی –

دانلود

موجود نیست

زمین شناسی گرایش محض

دانلود

موجود نیست

زمین شناسی گرایش کاربردی

دانلود

موجود نیست

زبان – مترجمی زبان انگلیسی

دانلود

دانلود

زبان – زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود

موجود نیست

روانشناسی عمومی

دانلود

دانلود

اقتصاد -نظری

دانلود

دانلود

ادبیات فارسی

دانلود

موجود نیست

حقوق

دانلود 

موجود نیست

کتابداری

دانلود

موجود نیست

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار –

دانلود 

دانلود

مهندسی کامپیوتر- سخت افزار –

موجود نیست

دانلود

مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود

دانلود

علوم کامپیوتر

دانلود

دانلود

مهندسی صنایع(وردوی های قبل لز ۸۶ (سنتی)و ورودی های ۸۶(تجمیع))

دانلود

دانلود

مهندسی صنایع(ورودی های ۸۷)

دانلود

گروهنام رشتهدریافت کاردکس فارغ التحصیلی
علوم انسانیعلوم اقتصادیدریافت کاردکس
الهیات- ادیان و عرفان اسلامیدریافت کاردکس
الهیات – علوم قران و حدیثدریافت کاردکس
الهیات – فلسفه و کلام اسلامیدریافت کاردکس
الهیات – فقه و مبانی حقوقدریافت کاردکس
علوم تربیتی – پیش دبستانیدریافت کاردکس
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیدریافت کاردکس
حسابداریدریافت کاردکس
روانشناسیدریافت کاردکس
مدیریت بازرگانیدریافت کاردکس
علوم تربیتی – برنامه ریزی آموزشیدریافت کاردکس
مدیریت جهانگردیدریافت کاردکس
مدیریت دولتیدریافت کاردکس
مدیریت صنعتیدریافت کاردکس
مشاورهدریافت کاردکس
 جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)دریافت کاردکس
 حقوقدریافت کاردکس
 آب و هواشناسی-سنتیدریافت کاردکس
 اقتصاد نظری-سنتیدریافت کاردکس
 تربیت بدنی برادران-سنتیدریافت کاردکس
 تربیت بدنی خواهران –سنتیدریافت کاردکس
علوم انسانی (سنتی)برنامه ریزی اجتماعی – تعاون و رفاه -سنتیدریافت کاردکس
 علوم اجتماعی – پژوهشگری –سنتیدریافت کاردکس
 تاریخ –سنتیدریافت کاردکس
 جغرافیای روستایی – ورودی های ۸۸ و ماقبل سنتیدریافت کاردکس
 جغرافیا – ژئو مورفولوژی – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری – ورودی های ۸۹ و بعددریافت کاردکس
 جغرافیای انسانی(شهری) – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
 جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی) – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
 حسابداری – سنتیدریافت کاردکس
 حقوق – سنتیدریافت کاردکس
 روانشناسی – سنتیدریافت کاردکس
 زبان و ادبیات انگلیسی – ورودی های ۸۸ و ماقبلدریافت کاردکس
 زبان و ادبیات انگلیسی – ورودی های ۸۹ و بعددریافت کاردکس
 زبان وادبیات عرب – ورودی های ۸۹ وماقبلدریافت کاردکس
 علم اطلاعات و دانش شناسی – ورودی ۸۹ و بعددریافت کاردکس
 علوم اجتماعی- تعاون و رفاه سنتیدریافت کاردکس
 علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی – سنتیدریافت کاردکس
 علوم سیاسی – سنتیدریافت کاردکس
 علم اطلاعات و دانش شناسی – سنتیدریافت کاردکس
 مترجمی زبان انگلیسی – سنتیدریافت کاردکس
 علوم اجتماعی – مدد کاری –سنتیدریافت کاردکس
 مدیریت جهانگردی – سنتیدریافت کاردکس
 مدیریت دولتی– سنتیدریافت کاردکس
 مدیریت صنعتی – سنتیدریافت کاردکس
 آماردریافت کاردکس
علوم پایه و مهندسیآمار و کاربردهادریافت کاردکس
ریاضی کاربردیدریافت کاردکس
ریاضی محضدریافت کاردکس
زمین شناسی کاربردیدریافت کاردکس
زمین شناسی محضدریافت کاردکس
زیست شناسی عمومیدریافت کاردکس
زیست شناسی گیاهیدریافت کاردکس
شیمی کاربردیدریافت کاردکس
شیمی محضدریافت کاردکس
علوم کامپیوتر (ورودی های ۸۹ به بعد)دریافت کاردکس
علوم کامپیوتر(چند بخشی)دریافت کاردکس
علوم کامپیوتر(سنتی)دریافت کاردکس
فیزیک مولکولیدریافت کاردکس
فیزیک حالت جامددریافت کاردکس
فیزیک هسته ایدریافت کاردکس
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهادریافت کاردکس
علوم کشاورزیدریافت کاردکس
منابع طبیعیدریافت کاردکس
علوم دامیدریافت کاردکس
مهندسی آب و خاکدریافت کاردکس
مهندسی اقتصاد کشاورزی(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی اقتصاد کشاورزی(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی صنایع(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی صنایع(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی فناوری اطلاعات(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی فناوری اطلاعات(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر سخت افزار(چند بخشی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر نرم افزار(سنتی)دریافت کاردکس
مهندسی کامپیوتر نرم افزار(چند بخشی)دریافت کاردکس
آموزش ریاضیدریافت کاردکس
مهندسی مدیریت اجراییدریافت کاردکس
 مهندسی مدیریت پروژهدریافت کاردکس
کارشناسی ناپیوستهآموزش و پرورش ابتداییدریافت کاردکس
امور تربیتیدریافت کاردکس
آموزش دینی و عربیدریافت کاردکس
تربیت بدنی(ناپیوسته)دریافت کاردکس
تربیت معلم قرآن کریمدریافت کاردکس
آموزش ریاضیدریافت کاردکس
ورودی های ۹۱ آموزش زبان انگلیسیدریافت کاردکس

 

۴۵ دیدگاه

 1. لطفا کارتکس رشته علوم کشاورزی (تجمیع) رو بگذارید

  admin پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۹:۳۲ ب.ظ:

  در لیست بالا قرار گرفت.

 2. با سلام من دانشجو دانشگاه پیام نور هستم. در حال حاظر در اصفهان زندگی می کنم بهم بگید میتونم دانشگاهمو به اصفهان انتقال بدم اگر میشه بهم بگید شرایطش چیه.ممنون

  پشتیبان پاسخ در تاريخ شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۶ ق.ظ:

  دوست عزیز بله امکان مهمان شدن و انتقالی در دانشگاه پیام نور میسر می باشد.البته برای این ترم تا ۱۴ شهریور فرصت داشتید.
  برای اطلاعات بیشتر به آموزش مرکز خود مراجعه کنید.
  برای کسب اطلاع از قوانین مهمان شدن به لینک زیر مراجعه کنید
  http://www.pnu4u.com/?p=1212

 3. salam.kartekse reshte akasiyi nabod einja mishe zahmatesho bekeshin?mamnonan

 4. لطف کنیدکارتس رشته اقتصادروبگذارید

  admin پاسخ در تاريخ بهمن ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۹ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز کارتکس رشته اقتصاد در سایت موجود می باشد.

 5. سمیه جعفریان مقدم

  شته مددکاری از علوم اجتماعی

  تشکر

 6. با سلام.
  به کارتکس رشته شیمی آلی در مقطع کارشناسی ارشد احتیاج دارم.

 7. با سلام لطفا کارتکس زبان و ادبیات عربی (ارشد) را قرار دهید.

 8. باسلام خیلی برام مهمه لطف میکنید کارتکس رشته جامعه شناسی ارشد فراگیر رو قرار بدید لینکش فعال نبود

 9. لطفا کارتکس رشته شیمی الی کارشناسی ارشد پیام نور را هم بگذارید.ممنون

 10. ۱۳۱۳۱۶مهندسی عمران لطفا در اسرع وقت

 11. لطف کنیدلینک کاردکس ریاضیات وکاربردهارو فعال کنید مقطع کارشناسی فعال نیست.

  Administrator پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۴ ب.ظ:

  با سلام
  لینک کارتکس رشته ریاضیات فعال شد.

 12. سلام،لطفا کارتکس رشته ریاضیات و کاربردها هم بزارید.

  Administrator پاسخ در تاريخ تیر ۹ام, ۱۳۹۳ ۴:۴۴ ب.ظ:

  با سلام
  لینک کارتکس رشته ریاضیات فعال شد.

 13. با سلام
  اقا ارشد بزارید
  ارشد
  همش کارشناسی هست اینا که
  ارشد علوم سیاسی

  Administrator پاسخ در تاريخ شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۵۴ ب.ظ:

  با سلام
  به زودی کارتکس کارشناسی ارشد نیز قرار خواهد گرفت.

 14. salam khaste nabashid.mikhastam bedonam modiriyat jahangardi dorose ekhtiyari dare ya na???

  Administrator پاسخ در تاريخ شهریور ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱:۰۵ ق.ظ:

  با سلام
  لطفا برنامه ۹ ترمه مدیریت جهانگردی را مطالعه فرمائید.

 15. لطفا کارتکس رشته مترجمی زبان را فعال کنید.

 16. چرا در لیست بالا کارتکس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی قابل دانلود نیست لطفا یه نگاه بندازین؟

 17. ﺳﻼﻡ ,من ورودی ٨٧ هستم لطفا کارتکس رشته فیزیک اتمی و مولکولی رو ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ , ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ

  Administrator پاسخ در تاريخ مهر ۲۸ام, ۱۳۹۳ ۳:۲۳ ب.ظ:

  با سلام
  کارتکس رشته فیزیک اتمی در سایت قرار گرفت.

 18. سلام
  چرا کامنتارو چند تا در میون جواب می دین. لطفا کارتکس رشته مترجمی زبانو فعّال کنین. ممنون می شم

  Administrator پاسخ در تاريخ مهر ۲۷ام, ۱۳۹۳ ۵:۰۷ ب.ظ:

  با سلام
  بروز رسانی شد.

 19. سلام. لطفا کارتکس رشته آموزش زبان انگلیسی رو بذارید. ممنون میشم

 20. باسلام ..لطفا کارتکس رشته شیمی تجزیه ارشد را در سایت قرار دهید

 21. سلام
  رشته های کارشناسی ارشد پیام نور قم را میخواستم بدونم
  با تشکر

 22. با سلام رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات رو هم دانشگاه پیام نور داره؟اگهکارتکسشوبذارید بذارید
  ممنون

  admin پاسخ در تاريخ تیر ۳ام, ۱۳۹۴ ۲:۱۲ ق.ظ:

  همان it است که در سایت قرار داده شده

 23. باسلام
  کارتکس رشته مهندسی مکانیک رو لطفا بگذارید

 24. لطفا کارتکس رشته تربیت بدنی به همراه سیلابس و توضیحات هر درس را بگذارید ، با تشکر

 25. سلام.خدمت شما لطفا رشته برق گرایش قدرت پیام نور را نیز قرار دهید

 26. لطفا کارتکس رشته ژئومورفولوژی را بگذارید.ممنون

 27. باسلام لطفا کارتکس رشته هنراسلامی کرایش نگار گری در اسرع وقت لطفا بگذارید.

 28. سلام. لطفا کارتکس رشته مهندسی شهرسازی را هم بگذارید. با تشکر

 29. سلام مهندسی صنایع چندبخشی چندواحد باید پاس شود؟

  admin پاسخ در تاريخ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۴ ۱:۲۳ ب.ظ:

  با سلام
  لطفا به جدول ارائه دروس مراجعه نموده و تعداد واحد ها رو محاسبه کنید

 30. سلام خواهش میکنم کاردکس ارشد ادبیات انگلیسی را هم قرار دهید ممنون

 31. سلام. لطفا کارتکس رشته ادبیات بیام نور رافعال کنید. با تشکر…

 32. ضمن عرض خسته نباشید
  لطفا کاردکس رشته ادبیات فارسی محض مقطع کارشناسی رو هم بگذارید
  ممنون

 33. با سلام.ممنوم میشم اگه کاردکس رشته علوم ارتباطات گرایش روابط عمومی و گرایش روز نامه نگاری دانشگاه پیام نور را هم اضافه کنید.

 34. سلام لطفا کارتکس رشته جغرافیای سیاسی ارشد پیام نور رو بذارید ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *