خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان / دانلود نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با پاسخنامه تستی و تشریحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

نام درسکد درسنیمسالدانلود
آواشناسی و واج شناسی زبان فارسی۱۲۱۲۲۸۳۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
اصول معنی شناسی۱۲۱۲۳۱۳۹۲-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
اصول و نظریه های آموزش زبان خارجه۱۲۱۲۲۸۲۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
تاریخ زبان فارسی تطور زبان فارسی۱۲۱۲۲۸۱۹۲-۱
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۳- با پاسخنامه تستی
تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی زبان۱۲۱۲۳۲۰۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
برنامه ریزی درسی تهیه و تدوین مواد آموزشی – تهیه و تدوین مواد درسی۱۲۱۲۳۱۸۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
جامعه شناسی زبان۱۲۱۲۳۱۵۹۲-۱- با پاسخنامه تستی
۹۲-۲- با پاسخنامه تستی
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی و تشریحی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
روان شناسی زبان۱۲۱۲۳۲۵۹۶-۲
زبان خارجه۱۲۱۲۳۳۰۹۱-۲
۹۲-۲
۹۴-۱
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
زبان شناسی کاربردی۱۲۱۲۳۱۷۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
ساخت زبان فارسی۱۲۱۲۳۲۸۹۲-۲
۹۴-۱
ساخت واژه در زبان فارسی۱۲۱۲۳۱۲۹۲-۱
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
مبانی روش تحقیق۱۲۱۲۳۲۷۹۱-۲
۹۴-۱
۹۴-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱- با پاسخنامه تستی
۹۵-۲- با پاسخنامه تستی
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
۹۶-۱- با پاسخنامه تستی
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
مفاهیم بنیادی در نحو۱۲۱۲۳۲۹۹۱-۲
۹۴-۱
۹۶-۲- با پاسخنامه تستی
مقدمات زبان شناسی۱۲۱۲۳۲۶۹۲-۱
۹۲-۲
۹۴-۱- با پاسخنامه تستی
۹۴-۳- با پاسخنامه تستی
۹۵-۱
۹۵-۲
۹۵-۳- با پاسخنامه تستی
نظریه های ارزش یابی و کاربرد آنها در زبان فارسی۱۲۱۲۳۱۶۹۶-۲- با پاسخنامه تستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *