خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

 جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته زبان و ادبیات انگلیسی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۳_۱٫pdf۱۵۲٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf۱۱۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۷_۱٫pdf۱۲۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf۱۱۲٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۴_۱۲۲۵۱۳۴_۱٫pdf۱۴۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf۱۲۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf۱۱۵٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۷۴_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf۱۱۷٫۲ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۱_۱۲۳۹۰۱۷_۱٫pdf۱۱۰٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۵_۱٫pdf۱۳۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_۱۲۲۵۱۳۱_۱٫pdf۱۳۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf۱۱۹٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۴_۱۲۲۵۱۳۳_۱٫pdf۱۲۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۸_۱٫pdf۱۲۹٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۶۵_۱۲۲۵۰۰۹_۱٫pdf۱۱۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf۱۳۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf۱۳۱٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۲۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf۱۰۸٫۶ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۹_۱٫pdf۱۳۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۰۵_۱٫pdf۱۲۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf۱۲۵ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۲۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۹۸_۱٫pdf۶۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_۱٫pdf۱۲۸ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۰_۱٫pdf۱۵۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۲۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۴۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf۱۱۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۰۴۰_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf۱۷۵٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۴۴_۱۲۲۵۱۲۳_۱٫pdf۱۳۷٫۷ KBDec/11/2013
۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf۱۲۹٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf۱۲۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf۱۶۵٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf۱۷۵٫۴ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۰۴۹۶_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۲۶۷_۱۲۱۱۳۱۵_۱۲۱۱۳۳۰_۱۲۱۱۴۰۳_۱۲۱۱۴۲۸_۱۲۲۵۱۰۲_۱٫pdf۱۲۲ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf۱۷۱٫۷ KBDec/11/2013
_۱۲۲۵۰۸۷_۱٫pdf۱۲۵٫۹ KBDec/11/2013
_۱۲۱۱۳۲۲_۱۲۱۱۳۹۶_۱۲۲۰۵۱۷_۱۲۲۵۱۰۳_۱٫pdf۱۵۷٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۱۵_۱۲۲۵۰۰۲_۱٫pdf۹۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf۱۱۷٫۳ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf۱۶۳٫۳ KBDec/11/2013

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *