خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf۱۸۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۱_۱٫pdf۱۴۷٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۷۳٫۱ KBDec/11/2013
_۱۳۱۱۰۰۹_۱۳۱۲۰۲۹_۱٫pdf۱۲۶٫۴ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۴_۱۳۱۲۰۳۹_۱٫pdf۱۲۸٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf۱۴۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱۳۱۳۰۳۸_۱٫pdf۱۰۲٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۱۰۳۳_۱۳۱۳۰۴۶_۱٫pdf۳۶۴٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۰_۱۳۱۳۰۵۷_۱٫pdf۱۱۵٫۳ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۲_۱٫pdf۱۰۶٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf۳۸۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf۳۷۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf۱۳۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۹_۱٫pdf۱۱۱٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf۱۲۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۸_۱۳۱۳۰۵۳_۱۳۲۰۰۴۷_۱٫pdf۳۲۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۱_۱۳۱۴۰۴۴_۱٫pdf۱۹۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۷_۱٫pdf۱۴۰٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۴٫pdf۱۹۹٫۱ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۰۷_۱٫pdf۱۲۶٫۵ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۰_۱٫pdf۱۰۳٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۶۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf۳۴۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۲۱۲۱۶۳_۱٫pdf۱۰۱٫۴ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۱۸_۱٫pdf۱۰۶٫۹ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۲۴_۱٫pdf۳۵۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf۱۸۵٫۶ KBDec/11/2013
_۱۳۱۲۰۳۸_۱٫pdf۹۱٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۴_۱٫pdf۱۸۶٫۵ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۱٫pdf۱۵۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۶۵_۱۱۱۵۱۸۴_۱۳۱۹۰۱۱_۱٫pdf۳۹۰٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf۱۶۲٫۱ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۹۶_۱۱۱۱۱۰۸_۱۱۱۱۴۰۷_۱٫pdf۱۲۳٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۷۸_۱٫pdf۲۵۸٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۳_۱٫pdf۱۴۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۸_۱٫pdf۱۳۰٫۱ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۱-ptash.pdf۳۶۵٫۴ KBDec/11/2013
۱۱۱۳۱۰۳٫pdf۸۰٫۵ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۰۷۳_۱۱۱۵۱۹۳_۱٫pdf۱۷۶٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۲_۱٫pdf۳۸۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۲_۱٫pdf۳۷۵٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۵_۱٫pdf۱۳۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۴۹_۱۱۱۵۱۷۲_۱۱۱۵۱۹۴_۱۵۱۱۰۳۳_۱٫pdf۲۹۳٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۸۵_۱٫pdf۱۴۴٫۱ KBDec/11/2013
۱۱۱۵۱۸۶٫pdf۲۹۳٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱۱۲۲۰۸۰_۱٫pdf۱۲۷٫۶ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۲۰۱_۱۱۲۲۰۲۹_۱٫pdf۱۲۸٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf۲۹۹٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf۲۵۱٫۲ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۳_۱٫pdf۱۳۹٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۷_۱۱۲۲۰۷۹_۱۳۱۴۰۴۶_۱۳۲۰۰۴۲_۱٫pdf۱۷۳٫۷ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf۱۶۴٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۱۹۲_۱٫pdf۱۷۲٫۳ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۶۰٫۹ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۱_۱٫pdf۳۴۶٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_۱۱۱۹۰۰۹_۱۵۱۱۰۷۷_۱٫pdf۲۶۴٫۴ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۵_۱٫pdf۱۱۴٫۸ KBDec/11/2013
_۱۱۲۲۰۰۹_۱۳۱۳۰۴۳_۱۳۱۳۰۴۸_۱٫pdf۱۸۵٫۶ KBDec/11/2013

۲ دیدگاه

 1. سلام
  نمونه سوال درس طراحی ساخت به کمک کامپیوتر رو می خواستم۱۸۳-۱۵-۱۱
  اگه ممکنه با پاسخنامه باشه
  با تشکر

 2. سلام
  نمونه سوال فیزیک ۲ با کددرس ۱۱۱۳۱۰۳ رو بذارین
  چیزی که بالا میاد یه فایل ۸۰ کیلوبایتی هست که اونهم کلید تشریحی +کلید تستی هست
  با سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

شارژ 100% رایگان ایرانسل و همراه اول