معماری
           
خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

نمونه سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

 جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی پایان همراه با جواب و پاسخنامه ترم رشته مترجمی زبان نبمسال دوم ۹۱-۹۲ پیام نور

مرتب شده بر اساس کد درس

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۲۰۵۴_۱٫pdf ۱۱۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۵_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۷_۱٫pdf ۱۳۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۵_۱٫pdf ۱۲۶٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۴_۱٫pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf ۱۸۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۲_۱۲۱۲۱۱۲_۱٫pdf ۱۰۸٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۲_۱۲۱۲۱۲۹_۱٫pdf ۱۳۳٫۹ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۸۳_.pdf ۱۲۳٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱۲۲۵۰۹۰_۱٫pdf ۱۱۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۳_۱۲۱۲۱۱۸_۱۲۲۵۰۸۵_۱٫pdf ۱۱۲٫۹ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf ۱۴۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۴_۱۲۱۲۱۳۳_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۹_۱۲۱۲۱۰۷_۱٫pdf ۱۳۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸_۱۲۲۵۰۹۱_۱٫pdf ۱۱۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۳_۱۲۱۲۱۲۶_۱٫pdf ۱۱۱٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۶_۱٫pdf ۱۵۳٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۷٫pdf ۱۳۱٫۶ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf ۶۵٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_.pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۴_۱۲۱۲۱۲۰_۱۲۲۵۰۷۹_۱۲۲۵۱۳۱_۱٫pdf ۱۳۷٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۲_۱۲۱۲۱۴۵_۱٫pdf ۱۱۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱_۱۲۲۵۰۷۷_۱٫pdf ۱۱۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۵٫pdf ۱۰۹٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۲_.pdf ۱۳۰٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۸_۱۲۱۲۱۴۳_۱٫pdf ۱۵۰٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۷_۱۲۱۲۱۰۵_۱٫pdf ۱۶۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۲_۱٫pdf ۱۳۹٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۰_۴٫pdf ۸۳٫۱ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۳_۱۲۱۲۱۲۱٫pdf ۱۳۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۹_۱۲۱۲۱۲۷_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۶۵٫pdf ۱۱۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱٫pdf ۱۲۹٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf ۱۱۳٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۶_۱۲۱۲۱۱۱_۱٫pdf ۹۸٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۲_۱۲۱۲۱۰۹_۱٫pdf ۱۱۵٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۸_۱٫pdf ۱۰۹٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۴_۱٫pdf ۱۲۷٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۱_۱۲۱۲۱۱۷_۱۲۲۵۰۸۳_۱٫pdf ۱۲۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۱_۱٫pdf ۵۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۹_۱٫pdf ۱۱۱٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۹_۴٫pdf ۷۰٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۲۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۴٫pdf ۱۰۵٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf ۱۷۰٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۱_۴٫pdf ۱۳۵٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۸_۱۲۱۲۱۱۶_۱۲۲۵۰۸۲_۱٫pdf ۱۱۴٫۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۹۱_۱۲۱۲۱۳۲_۱۲۲۵۰۸۸_۱٫pdf ۱۱۹٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۰_۱۲۱۲۱۲۲_۱٫pdf ۱۵۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۳_۱٫pdf ۱۲۳٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۴٫pdf ۱۱۹٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۵_۱۲۱۲۱۲۳_۱٫pdf ۵۵٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸_۱٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۱_۱۲۱۲۱۵۲_۱۲۲۵۱۱۰_۱۲۲۵۱۱۳_۱۲۲۵۱۳۸_۱٫pdf ۱۶۵٫۳ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۸۴_.pdf ۱۴۱٫۵ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۹_۱٫pdf ۱۰۳٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۸٫pdf ۱۲۷٫۴ KB Dec/11/2013
۱۲۱۲۰۷۵_.pdf ۱۰۹٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۸_۱٫pdf ۱۶۲٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۰_۱۲۱۲۱۱۰_۱٫pdf ۱۰۲٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۶۷_۱۲۱۲۱۱۹_۱٫pdf ۶۶٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۱۰۲_۱۲۱۲۱۵۳_۱۲۲۵۱۱۴_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۸۰_۱٫pdf ۱۲۳٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۱٫pdf ۵۴٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۱_۱۲۱۲۱۰۸_۱٫pdf ۱۸۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۴۵_۱۲۲۵۰۰۴_۱۲۲۵۱۱۱_۱٫pdf ۱۱۷٫۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۵_۱۲۱۲۱۱۳_۴٫pdf ۱۰۱٫۲ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۷۵_۱۲۱۲۱۲۴_۱٫pdf ۹۷٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۲۰۵۷_۱۲۱۲۱۱۵_۱۲۲۵۰۷۴_۱٫pdf ۱۶۳٫۳ KB Dec/11/2013


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

۹ دیدگاه

 1. سلام
  ببخشید پس پاسخنامه سوال ها کجاست|؟

 2. رشته مترجمی نیم سال دوم ۹۱-۹۲ پاسخنامه نداره؟

 3. ببخشید نمونه سوالات شما که پاسخنامه نداره پس چرا الکی نوشتین با پاسخنامه

  admin پاسخ در تاريخ دی ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۳۸ ب.ظ:

  با سلام
  دوست گرامی پاسخنامه ها در قسمت انجمن سایت قرار داده شده اند(پاسخنامه تستی) (پاسخنامه تشریحی)

 4. ببخشید این نمونه سوالاتی که گذاشتین اسم ندارن!؟

  admin پاسخ در تاريخ دی ۱۲ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۳ ب.ظ:

  با سلام
  نمونه سوالات پاسخنامه ها بر اساس کد درس مرتب شده اند

 5. ممنون از این لطفتون.یکی از درسها رو هیچ جا پیدا نکردم غیر از اینجا.موفق باشید

 6. bw pa in pasoxname ha kujas ??? :|

 7. kash pasoxnameha haminja bud…injuri kheyli behtar bud….mamnun az zahamatetun..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس