خانه / نمونه سوالات پيام نور / نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول ۹۲-۹۳ دانشگاه پیام نور

سوالات روانشناسی به مرور زمان آپدیت خواهد شد صبور باشید

سوالات بر اساس کد درس مرتب سازی شده است

کد درس در بالای ورقه امتحانی و در برگه انتخاب واحد نوشته شده است

برای جستجوی راحتتر کلیدهای Ctrl+F را بر روی صفحه کلید خود فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس مورد نظر خود را نوشته و جستجو کنید.

برای دانلود پاسخنامه ها اینجا کلیک کنید

_۱۲۱۱۳۹۸_۱۲۱۷۰۳۰_۱۲۱۷۱۰۷_۱۲۱۷۱۸۵_۱٫pdf۱۱۲٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۶۹_۱۲۱۷۰۳۵_۱٫pdf۱۱۳٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۰۰۱_۱۲۱۱۰۰۹_۱۲۱۷۰۴۳_۱٫pdf۱۱۲٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۵۴_۱٫pdf۱۰۹٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۶۷_۱۲۱۷۰۱۵_۱٫pdf۱۱۰٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۸۰_۱۲۱۷۰۲۶_۱۲۱۷۱۸۷_۱٫pdf۱۰۸٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱_۱۲۲۲۱۴۳_۱۲۲۲۱۸۵_۱٫pdf۱۳۱٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۴۹_۱٫pdf۱۲۷٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۶۷_۱٫pdf۱۰۶٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۳۳_۱۲۱۷۰۶۲_۱٫pdf۱۰۹٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۰۲۷_۱۲۱۷۰۲۸_۱۲۱۷۰۵۱_۱٫pdf۱۱۰٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۴۰۸_۱۲۱۷۰۴۲_۱۲۱۷۰۹۸_۱٫pdf۱۱۱٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۰۶_۱٫pdf۱۲۵٫۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۲۳_۱۲۱۷۰۶۴_۱٫pdf۱۰۸٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۲۰_۱٫pdf۱۰۱٫۷ KBMar/27/2014
_۱۱۱۲۱۷۷_۱۲۱۱۰۱۹_۱۲۱۱۲۸۶_۱۲۱۱۳۱۷_۱۲۱۱۳۶۶_۱۲۱۱۳۸۲_۱۲۱۱۴۴۱_۱۲۱۷۰۱۱_۱۲۲۰۵۱۰_۱۲۲۰۵۳۹_۱۲۲۵۱۰۱_۱٫pdf۱۳۱٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۱۸_۱٫pdf۱۰۶٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۲۵_۱٫pdf۱۰۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۴۰۷_۱۲۱۷۰۱۴_۱٫pdf۱۲۵٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۲۰۱۹_۱۲۱۲۰۲۱_۱٫pdf۱۱۴٫۴ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۴۴_۱٫pdf۱۱۱٫۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۰۹۸_۱۲۱۷۰۲۹_۱۲۱۷۰۶۱_۱٫pdf۱۳۲٫۳ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۰۲_۱۲۱۷۰۹۴_۱۲۲۲۱۵۳_۱۲۲۲۳۰۴_۱٫pdf۱۳۹٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۰۹_۱۲۱۱۳۴۷_۱۲۱۱۳۶۵_۱۲۱۷۰۰۸_۱٫pdf۹۴٫۱ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۷۶_۱۲۱۷۰۵۲_۱٫pdf۱۰۷٫۲ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۳۶_۱۲۱۷۱۸۱_۱٫pdf۱۱۲٫۹ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۳۸۵_۱۲۱۷۰۵۳_۱٫pdf۱۱۲٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۲۲۵۶_۱٫pdf۱۰۷٫۲ KBMar/27/2014
_۱۱۱۵۰۰۶_۱۲۱۱۳۶۴_۱۲۱۷۱۸۲_۱٫pdf۱۱۴٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۲۹۱_۱۲۱۷۰۳۱_۱۲۱۷۱۸۶_۱۲۱۷۱۹۲٫pdf۱۴۶٫۸ KBMar/27/2014
_۱۱۱۲۰۰۱_۱۱۱۲۰۰۲_۱۱۱۲۰۰۳_۱٫pdf۱۱۲٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۰۹۳_۱۲۱۷۰۱۷_۱۲۱۷۰۶۰_۱٫pdf۱۳۳ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۱۳_۱۲۱۷۰۶۶_۱٫pdf۱۰۸٫۷ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۵۵_۱٫pdf۱۲۴٫۵ KBMar/27/2014
_۱۲۱۱۲۸۷_۱۲۱۷۰۰۷_۱۲۱۷۰۴۶_۱۲۱۷۰۹۷_۱٫pdf۱۲۹٫۳ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۰۹_۱۲۱۷۱۰۵_۱٫pdf۱۳۰٫۶ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۱۲_۱۲۱۷۱۰۶_۱٫pdf۹۲٫۸ KBMar/27/2014
_۱۲۱۷۰۰۵_۱۲۱۷۰۵۶_۱۲۲۰۵۳۴_۱٫pdf۹۴٫۵ KBMar/27/2014

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *