خانه / نمونه سوالات پيام نور / رشته حسابداری / دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۳ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۳ رشته حسابداری دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۳ رشته حسابداری تمام گرایشها دانشگاه پیام نور

برای جستجو دکمه های Ctrl+F را فشار داده و در کادر ظاهر شده کد درس را نوشته و جستجو کنید.

نام درسدانلود نمونه سوالدانلود پاسخنامهسایر دروس
اصول حسابداری ۳ _۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری صنعتی ۲_۱۲۱۴۰۱۳_۱۲۱۴۰۲۶_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری صنعتی ۳ _۱۲۱۴۰۱۴_۱۲۱۴۰۳۴_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری پیشرفته _۱۲۱۴۰۲۵_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
اصول حسابداری ۲ _۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸… پاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت _۱۲۱۲۱۷۴_۱٫pdf                   پاسخنامهکلیک کنید
روش تخقیق _۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲… پاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی ۱ _۱۲۱۴۰۲۰_۱۲۱۴۱۰۷_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
زبان تخصصی ۲ _۱۲۱۴۰۲۴_۱۲۱۴۱۰۸_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
اصول تنطیم و کنترل بودجه دولتی _۱۲۱۴۰۳۱_۱۲۱۴۰۳۹_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
ریاضیات پایه _۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲… پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری ۱ _۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf     پاسخنامهکلیک کنید
مدیریت رفتار سازمانی _۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳… پاسخنامهکلیک کنید
مبانی جامعه شناسی _۱۲۱۱۳۵۹_۱۲۱۴۱۰۵_۱۲۲۲۰۶۲_۱۲۲۲۰۷۰… پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری ۲ _۱۲۱۴۰۳۳_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
توسعه اقتصاد و برنامه ریزی _۱۲۲۱۰۲۸_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
کاربرد کامپیوتر در حسابداری _۱۱۱۵۰۰۷_۱۱۱۵۰۰۹_۱۱۱۵۰۱۱_۱۱۱۵۰۱۲… پاسخنامهکلیک کنید
مدیریت مالی ۲ _۱۲۱۴۰۳۵_۱۲۱۴۰۷۲_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ _۱۱۱۱۰۰۶_۱۱۱۱۰۱۰_۱۱۱۱۰۱۳_۱۱۱۱۰۱۵… پاسخنامهکلیک کنید
مباحث جاری در حسابداری _۱۲۱۴۰۳۶_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
روانشناسی عمومی _۱۲۱۴۱۰۳_۱۲۱۷۰۰۱_۱۲۱۷۰۹۵_۱۲۱۷۱۱۱… پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری میانه ۱ _۱۲۱۴۰۲۲_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
مدیریت تولید _۱۲۱۴۱۰۶_۱۲۱۸۰۷۲_۱۲۱۸۰۹۵_۱۲۱۸۱۲۶… پاسخنامهکلیک کنید
مالیه عمومی _۱۲۱۸۰۹۰_۱۲۲۱۰۰۸_۱۲۲۱۰۳۴_۱٫pdf     پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری صنعتی _۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹… پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری میانه ۲ _۱۲۱۴۰۲۳_۱۲۱۴۱۱۰_۱٫pdf             پاسخنامهکلیک کنید
اصول حسابداری ۱ _۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲… پاسخنامهکلیک کنید
اصول علم اقتصاد ۲ _۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹… پاسخنامهکلیک کنید
حسابداری پیشرفته ۲ _۱۲۱۴۰۲۹_۱٫pdf                     پاسخنامهکلیک کنید
پروژه عملیاتی _۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸… پاسخنامهکلیک کنید
مدیریت مالی ۱ _۱۲۱۴۰۳۰_۱۲۱۴۰۷۰_۱۲۳۵۰۰۴_۱۲۳۸۰۰۹… پاسخنامهکلیک کنید
  
   
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *