خانه / پیام نور / دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

سوالات نیمسال اول  و دوم ۹۴-۹۵ آپدیت شد

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب تستی رایگان

نام درسکد درسدانلود بر اساس نیمسال تحصیلی 
جمعیت و تنظیم خانواده۱۲۳۳۰۴۴-۱۱۱۸۰۳۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فلسفه اخلاق۱۲۱۱۴۱۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
زبان خارجه عمومی۱۲۱۲۲۵۶-۱۲۱۲۲۵۶۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92p
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲T94p۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
فارسی عمومی۱۲۱۳۲۰۹۸۹-۱p۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93p۹۴-۱p۹۴-۲pT94p۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
انقلاب اسلامی ایران۱۲۲۰۴۲۴۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
آئین زندگی- اخلاق کاربردی۱۲۲۰۴۳۳۸۹-۱p۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اندیشه سیاسی امام خمینی۱۲۲۰۴۷۸۸۹-۱۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
آشنایی با دفاع مقدس۱۲۲۰۵۸۹-۱۲۲۰۵۹۰۸۹-۱۸۹-۲T89۹۰-۱۹۰-۲T90۹۱-۱۹۱-۲T91۹۲-۱۹۲-۲T92
۹۳-۱۹۳-۲T93۹۴-۱۹۴-۲T94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
آشنایی با قانون اساسی۱۲۲۳۱۷۴۸۹-۱p۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
فرهنگ و تمدس اسلام و ایران۱۲۲۹۱۲۷-۱۲۲۹۱۲۸۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اندیشه اسلامی ۱۱۲۳۳۰۲۵۸۹-۱۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اندیشه اسلامی ۲۱۲۳۳۰۲۶۸۹-۱p۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
آئین زندگی- اخلاق کاربردی۱۲۳۳۰۲۷۸۹-۱p۸۹-۲p.T89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲T92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
تفسیر موضوعی قرآن۱۲۳۳۰۲۸۸۹-۱p۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱p۹۵-۲pT95۹۶-۱۹۶-۲T96
اخلاق اسلامی۱۲۳۳۰۲۹۸۹-۱p۸۹-۲pT89۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱۹۴-۲p.T94۹۵-۱p۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96
تفسیر موضوعی نهج البلاغه۱۲۳۳۰۳۸-۱۲۳۳۰۳۹۸۹-۱۸۹-۲pT89p۹۰-۱p۹۰-۲pT90p۹۱-۱p۹۱-۲pT91p۹۲-۱p۹۲-۲pT92
۹۳-۱p۹۳-۲pT93۹۴-۱p۹۴-۲pT94۹۵-۱۹۵-۲T95۹۶-۱۹۶-۲T96

نمونه سوالات دروس عمومی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.