خانه / اخبار ویژه / نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب در داخل فایل سوال

نام درسکد درسدانلود
شیمی عمومی۱۱۱۴۰۷۹ 
۹۴-۲
چینه شناسی۱۱۱۶۰۴۸ 
۹۴-۲
مبانی کامپیوتر۱۱۱۵۰۱۹ 
۹۴-۲
نقشه برداری۱۱۱۶۰۰۹ 
۹۴-۲
زبان تخصصی زمین شناسی۱۱۱۶۰۱۲ 
۹۴-۲
محیط های رسوبی۱۱۱۶۰۱۷ 
۹۴-۲
ژئوشیمی۱۱۱۶۰۱۸ 
۹۴-۲
آتشفشان شناسی۱۱۱۶۰۲۲ 
۹۴-۲
آب های زیرزمینی۱۱۱۶۰۲۶ 
۹۴-۲
ژئوفیزیک۱۱۱۶۰۲۹ 
۹۴-۲
زمین ساخت۱۱۱۶۰۳۰ 
۹۴-۲
تخمین و ارزیابی ذخائرمعدنی۱۱۱۶۰۳۳ 
۹۴-۲
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی محیط زیست۱۱۱۶۰۳۸ 
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱ 
۹۴-۲
مینرالوگرافی۱۱۱۶۰۴۲ 
۹۴-۲
اصول سنجش از راه دور۱۱۱۶۰۵۳ 
۹۴-۲
هیدروژئوشیمی۱۱۱۶۰۷۲ 
۹۴-۲
مکانیک خاک۱۱۱۶۱۷۵ 
۹۴-۲
مبانی هیدرولیک۱۱۱۶۲۰۸
۹۴-۲
آمار و احتمال۱۱۱۶۲۱۰ 
۹۴-۲
آب شناسی۱۱۱۶۲۱۴ 
۹۴-۲
دیرینه شناسی گیاهی۱۱۱۶۲۱۵
۹۴-۲
ژئوتوریسم۱۱۱۶۲۴۵ 
۹۴-۲
میکروفاسیس۱۱۱۶۲۴۶ 
۹۴-۲
ترمودینامیک۱۱۱۶۲۴۷ 
۹۴-۲
دیرینه شناسی۱۱۱۶۰۴۵ 
۹۴-۲
بلور شناسی هندسی۱۱۱۶۰۰۴ 
۹۴-۲
زمین شناسی تاریخی۱۱۱۶۰۰۵ 
۹۴-۲
بلور شناسی نوری۱۱۱۶۰۰۶ 
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل)۱۱۱۶۰۰۷ 
۹۴-۲
رسوب شناسی۱۱۱۶۰۰۸ 
۹۴-۲
نقشه برداری۱۱۱۶۰۰۹ 
۹۴-۲
کانی شناسی۱۱۱۶۰۱۰ 
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل)۱۱۱۶۰۱۱ 
۹۴-۲
زبان تخصصی۱۱۱۶۰۱۲ 
۹۴-۲
ژئومورفولوژی۱۱۱۶۰۱۳ 
۹۴-۲
سنگ شناسی رسوبی۱۱۱۶۰۱۴ 
۹۴-۲
سنگ شناسی آذرین۱۱۱۶۰۱۵ 
۹۴-۲
فتوژئولوژی۱۱۱۶۰۱۹ 
۹۴-۲
پترولوژی۱۱۱۶۰۲۰ 
۹۴-۲
سنگ شناسی دگرگونی۱۱۱۶۰۲۱ 
۹۴-۲
خاک شناسی۱۱۱۶۰۲۳ 
۹۴-۲
زمین شناسی ساختمانی۱۱۱۶۰۲۴ 
۹۴-۲
زمین شناسی اقتصادی۱۱۱۶۰۲۵ 
۹۴-۲
آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی)۱۱۱۶۰۲۶ 
۹۴-۲
زمین شناسی ایران۱۱۱۶۰۲۷ 
۹۴-۲
زمین ساخت۱۱۱۶۰۳۰ 
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی۱۱۱۶۰۵۶ 
۹۴-۲
زلزله شناسی۱۱۱۶۰۳۲ 
۹۴-۲
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی دریایی۱۱۱۶۰۳۷ 
۹۴-۲
زمین شناسی محیط زیست۱۱۱۶۰۳۸ 
۹۴-۲
زمین شناسی مواد انرژی زا۱۱۱۶۰۴۰ 
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱ 
۹۴-۲
مینرالوگرافی۱۱۱۶۰۴۲ 
۹۴-۲
لرزه زمین ساخت۱۱۱۶۰۶۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی۱۱۱۶۰۶۶ 
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی کاربردی۱۱۱۶۰۷۳ 
۹۴-۲
آشنایی با GIS۱۱۱۶۲۴۸ 
۹۴-۲
زمین شناسی نفت۱۱۱۶۰۳۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی۱۱۱۶۰۴۱ 
۹۴-۲
بلور شناسی۱۱۱۶۰۴۳ 
۹۴-۲
کانی شناسی۱۱۱۶۰۴۴ 
۹۴-۲
دیرینه شناسی۱۱۱۶۰۴۵ 
۹۴-۲
رسوب شناسی و سنگ شناسی۱۱۱۶۰۴۶ 
۹۴-۲
چینه شناسی۱۱۱۶۰۴۸ 
۹۴-۲
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی۱۱۱۶۰۴۹ 
۹۴-۲
زمین شناسی ساختاری۱۱۱۶۰۵۱ 
۹۴-۲
فتوژئولوژی۱۱۱۶۰۵۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی ۱۱۱۱۶۰۵۶ 
۹۴-۲
زمین شناسی ایران۱۱۱۶۰۵۷ 
۹۴-۲
زمین شناسی اقتصادی۱۱۱۶۰۵۸ 
۹۴-۲
کانی ها و سنگ های صنعتی۱۱۱۶۰۶۰ 
۹۴-۲
اصول اکتشافات معدنی۱۱۱۶۰۶۲ 
۹۴-۲
آب شناسی کاربردی۱۱۱۶۰۶۳ 
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی ۲۱۱۱۶۰۶۴
۹۴-۲
لرزه زمین ساخت۱۱۱۶۰۶۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی۱۱۱۶۰۶۶ 
۹۴-۲
زمین شناسی ساختاری کاربردی۱۱۱۶۰۶۸
۹۴-۲
سنجش از دور در زمین شناسی۱۱۱۶۰۷۰ 
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی کاربردی۱۱۱۶۰۷۳ 
۹۴-۲
زمین شناسی تاریخی۱۱۱۶۰۷۵ 
۹۴-۲
زمین شناسی فیزیکی۱۱۱۶۰۷۶ 
۹۴-۲
میکروفاسیس۱۱۱۶۲۴۶ 
۹۴-۲
آشنایی با GIS۱۱۱۶۲۴۸ 
۹۴-۲
زمین پزشکی۱۱۱۶۲۴۸ 
۹۴-۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *