خانه / اخبار ویژه / نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه و جواب در داخل فایل سوال

نام درس کد درس دانلود
شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۷۹  
۹۴-۲
چینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۸  
۹۴-۲
مبانی کامپیوتر ۱۱۱۵۰۱۹  
۹۴-۲
نقشه برداری ۱۱۱۶۰۰۹  
۹۴-۲
زبان تخصصی زمین شناسی ۱۱۱۶۰۱۲  
۹۴-۲
محیط های رسوبی ۱۱۱۶۰۱۷  
۹۴-۲
ژئوشیمی ۱۱۱۶۰۱۸  
۹۴-۲
آتشفشان شناسی ۱۱۱۶۰۲۲  
۹۴-۲
آب های زیرزمینی ۱۱۱۶۰۲۶  
۹۴-۲
ژئوفیزیک ۱۱۱۶۰۲۹  
۹۴-۲
زمین ساخت ۱۱۱۶۰۳۰  
۹۴-۲
تخمین و ارزیابی ذخائرمعدنی ۱۱۱۶۰۳۳  
۹۴-۲
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵  
۹۴-۲
زمین شناسی محیط زیست ۱۱۱۶۰۳۸  
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱  
۹۴-۲
مینرالوگرافی ۱۱۱۶۰۴۲  
۹۴-۲
اصول سنجش از راه دور ۱۱۱۶۰۵۳  
۹۴-۲
هیدروژئوشیمی ۱۱۱۶۰۷۲  
۹۴-۲
مکانیک خاک ۱۱۱۶۱۷۵  
۹۴-۲
مبانی هیدرولیک ۱۱۱۶۲۰۸
۹۴-۲
آمار و احتمال ۱۱۱۶۲۱۰  
۹۴-۲
آب شناسی ۱۱۱۶۲۱۴  
۹۴-۲
دیرینه شناسی گیاهی ۱۱۱۶۲۱۵
۹۴-۲
ژئوتوریسم ۱۱۱۶۲۴۵  
۹۴-۲
میکروفاسیس ۱۱۱۶۲۴۶  
۹۴-۲
ترمودینامیک ۱۱۱۶۲۴۷  
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۵  
۹۴-۲
بلور شناسی هندسی ۱۱۱۶۰۰۴  
۹۴-۲
زمین شناسی تاریخی ۱۱۱۶۰۰۵  
۹۴-۲
بلور شناسی نوری ۱۱۱۶۰۰۶  
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۱ (ماکروفسیل) ۱۱۱۶۰۰۷  
۹۴-۲
رسوب شناسی ۱۱۱۶۰۰۸  
۹۴-۲
نقشه برداری ۱۱۱۶۰۰۹  
۹۴-۲
کانی شناسی ۱۱۱۶۰۱۰  
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۲ (میکروفسیل) ۱۱۱۶۰۱۱  
۹۴-۲
زبان تخصصی ۱۱۱۶۰۱۲  
۹۴-۲
ژئومورفولوژی ۱۱۱۶۰۱۳  
۹۴-۲
سنگ شناسی رسوبی ۱۱۱۶۰۱۴  
۹۴-۲
سنگ شناسی آذرین ۱۱۱۶۰۱۵  
۹۴-۲
فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۱۹  
۹۴-۲
پترولوژی ۱۱۱۶۰۲۰  
۹۴-۲
سنگ شناسی دگرگونی ۱۱۱۶۰۲۱  
۹۴-۲
خاک شناسی ۱۱۱۶۰۲۳  
۹۴-۲
زمین شناسی ساختمانی ۱۱۱۶۰۲۴  
۹۴-۲
زمین شناسی اقتصادی ۱۱۱۶۰۲۵  
۹۴-۲
آب های زیر زمینی (هیدروژئولوژی) ۱۱۱۶۰۲۶  
۹۴-۲
زمین شناسی ایران ۱۱۱۶۰۲۷  
۹۴-۲
زمین ساخت ۱۱۱۶۰۳۰  
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی ۱۱۱۶۰۵۶  
۹۴-۲
زلزله شناسی ۱۱۱۶۰۳۲  
۹۴-۲
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵  
۹۴-۲
زمین شناسی دریایی ۱۱۱۶۰۳۷  
۹۴-۲
زمین شناسی محیط زیست ۱۱۱۶۰۳۸  
۹۴-۲
زمین شناسی مواد انرژی زا ۱۱۱۶۰۴۰  
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱  
۹۴-۲
مینرالوگرافی ۱۱۱۶۰۴۲  
۹۴-۲
لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵  
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی ۱۱۱۶۰۶۶  
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی کاربردی ۱۱۱۶۰۷۳  
۹۴-۲
آشنایی با GIS ۱۱۱۶۲۴۸  
۹۴-۲
زمین شناسی نفت ۱۱۱۶۰۳۵  
۹۴-۲
زمین شناسی زیر زمینی ۱۱۱۶۰۴۱  
۹۴-۲
بلور شناسی ۱۱۱۶۰۴۳  
۹۴-۲
کانی شناسی ۱۱۱۶۰۴۴  
۹۴-۲
دیرینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۵  
۹۴-۲
رسوب شناسی و سنگ شناسی ۱۱۱۶۰۴۶  
۹۴-۲
چینه شناسی ۱۱۱۶۰۴۸  
۹۴-۲
سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۱۱۶۰۴۹  
۹۴-۲
زمین شناسی ساختاری ۱۱۱۶۰۵۱  
۹۴-۲
فتوژئولوژی ۱۱۱۶۰۵۵  
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی ۱ ۱۱۱۶۰۵۶  
۹۴-۲
زمین شناسی ایران ۱۱۱۶۰۵۷  
۹۴-۲
زمین شناسی اقتصادی ۱۱۱۶۰۵۸  
۹۴-۲
کانی ها و سنگ های صنعتی ۱۱۱۶۰۶۰  
۹۴-۲
اصول اکتشافات معدنی ۱۱۱۶۰۶۲  
۹۴-۲
آب شناسی کاربردی ۱۱۱۶۰۶۳  
۹۴-۲
زمین شناسی صحرایی ۲ ۱۱۱۶۰۶۴
۹۴-۲
لرزه زمین ساخت ۱۱۱۶۰۶۵  
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی ۱۱۱۶۰۶۶  
۹۴-۲
زمین شناسی ساختاری کاربردی ۱۱۱۶۰۶۸
۹۴-۲
سنجش از دور در زمین شناسی ۱۱۱۶۰۷۰  
۹۴-۲
زمین شناسی مهندسی کاربردی ۱۱۱۶۰۷۳  
۹۴-۲
زمین شناسی تاریخی ۱۱۱۶۰۷۵  
۹۴-۲
زمین شناسی فیزیکی ۱۱۱۶۰۷۶  
۹۴-۲
میکروفاسیس ۱۱۱۶۲۴۶  
۹۴-۲
آشنایی با GIS ۱۱۱۶۲۴۸  
۹۴-۲
زمین پزشکی ۱۱۱۶۲۴۸  
۹۴-۲


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *