خانه / خبر / دانلود نمونه سوالات الهیات پیام نور تابستان ۹۴ با پاسخنامه و جواب

دانلود نمونه سوالات الهیات پیام نور تابستان ۹۴ با پاسخنامه و جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات الهیات پیام نور تابستان ۹۴ به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی

نام درس کد درس دانلود
مبادی فقه و اصول ۱۲۲۰۰۲۳  
دانلود تابستان ۹۴
منطق ۲ ۱۲۲۰۰۲۸  
دانلود تابستان ۹۴
فقه الحدیث ۱ ۱۲۲۰۰۵۳  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق جزای خصوصی ۱۲۲۰۰۷۷  
دانلود تابستان ۹۴
علوم بلاغی – علوم بلاغت ۱۲۲۰۰۸۰  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق جزای عمومی در اسلام ۱۲۲۰۰۸۵  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق تطبیقی ۱۲۲۰۰۹۲  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ فلسفه غرب ۲ ۱۲۲۰۱۱۶  
دانلود تابستان ۹۴
قرائت و درک متون عربی – متون عربی ۴ ۱۲۲۰۱۴۰  
دانلود تابستان ۹۴
کلیات عرفان اسلامی ۱۲۲۰۱۴۴  
دانلود تابستان ۹۴
آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۲۲۰۱۴۵  
دانلود تابستان ۹۴
عرفان نظری – عرفان نظری ۱ ۱۲۲۰۱۴۶  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ تصوف ۱ ۱۲۲۰۱۴۷  
دانلود تابستان ۹۴
ادیان هند ۱ ۱۲۲۰۱۶۰  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ فرق اسلامی ۱ ۱۲۲۰۱۶۲  
دانلود تابستان ۹۴
متون عرفانی عربی ۱ ۱۲۲۰۱۶۳  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ فرق اسلامی ۲ ۱۲۲۰۱۶۶  
دانلود تابستان ۹۴
متون عرفانی به زبان خارجی ۱ ۱۲۲۰۱۶۷  
دانلود تابستان ۹۴
ادیان ایران پیش از اسلام ۱ ۱۲۲۰۱۶۸  
دانلود تابستان ۹۴
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی ۱۲۲۰۱۶۹  
دانلود تابستان ۹۴
فلسفه دین ۱۲۲۰۱۷۳  
دانلود تابستان ۹۴
مسیحیت ۱۲۲۰۱۷۴  
دانلود تابستان ۹۴
مفردات قرآن کریم ۱۲۲۰۱۷۸  
دانلود تابستان ۹۴
علوم قرآنی ۳ ۱۲۲۰۱۸۴  
دانلود تابستان ۹۴
تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ ۱۲۲۰۱۸۵  
دانلود تابستان ۹۴
شناخت نهج البلاغه ۱ ۱۲۲۰۱۸۸  
دانلود تابستان ۹۴
تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴ ۱۲۲۰۱۸۹  
دانلود تابستان ۹۴
تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱ – تفسیر موضوعی ۲ ۱۲۲۰۱۹۱  
دانلود تابستان ۹۴
شناخت نهج البلاغه ۲ ۱۲۲۰۱۹۲  
دانلود تابستان ۹۴
بلاغت قرآن کریم ۱ ۱۲۲۰۱۹۳  
دانلود تابستان ۹۴
تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ – تفسیر موضوعی ۳ ۱۲۲۰۱۹۴  
دانلود تابستان ۹۴
بلاغت قرآن کریم ۲ ۱۲۲۰۱۹۵  
دانلود تابستان ۹۴
جوامع حدیثی ۱۲۲۰۱۹۶  
دانلود تابستان ۹۴
قرآن و خاور شناسان ۱۲۲۰۱۹۷  
دانلود تابستان ۹۴
تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی ۱۲۲۰۱۹۸  
دانلود تابستان ۹۴
شناخت ادعیه اهل البیت (ع) ۱۲۲۰۱۹۹  
دانلود تابستان ۹۴
حکمت مشاء ۱ ۱۲۲۰۲۰۳  
دانلود تابستان ۹۴
حکمت متعالیه ۳ ۱۲۲۰۲۰۷  
دانلود تابستان ۹۴
فلسفه اخلاق ۱۲۲۰۲۰۹  
دانلود تابستان ۹۴
حکمت متالیه ۴ ۱۲۲۰۲۱۱  
دانلود تابستان ۹۴
مسائل کلامی جدید ۱ ۱۲۲۰۲۱۲  
دانلود تابستان ۹۴
حکمت اشراق ۱ ۱۲۲۰۲۱۴  
دانلود تابستان ۹۴
عرفان نظری ۲ – عرفان نظری ۱۲۲۰۲۲۳  
دانلود تابستان ۹۴
اصول فقه ۳ ۱۲۲۰۲۳۰  
دانلود تابستان ۹۴
آیات الاحکام ۱۲۲۰۲۳۱  
دانلود تابستان ۹۴
فقه تطبیقی ۱ ۱۲۲۰۲۳۳  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق تجارت ۲ ۱۲۲۰۲۳۵  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق کار ۱۲۲۰۲۳۶  
دانلود تابستان ۹۴
فقه ۵ ( وصیت و ارث ) ۱۲۲۰۲۳۷  
دانلود تابستان ۹۴
آئین دادرسی کیفری ۱۲۲۰۲۳۸  
دانلود تابستان ۹۴
حقوق ثبت ۱۲۲۰۲۳۹  
دانلود تابستان ۹۴
فقه تطبیقی ۲ ۱۲۲۰۲۴۰  
دانلود تابستان ۹۴
متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی ۱۲۲۰۲۴۴  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ هنرهای اسلامی ۱ ۱۲۲۰۲۴۷  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ هنرهای اسلامی ۲ ۱۲۲۰۲۵۱  
دانلود تابستان ۹۴
مطالعات اسلامی در غرب ۱۲۲۰۲۵۸  
دانلود تابستان ۹۴
تاریخ اسلام در شبه قاره هند ۱۲۲۰۲۶۳  
دانلود تابستان ۹۴
جغرافیای تاریخ اسلام ۲ ۱۲۲۰۲۶۴  
دانلود تابستان ۹۴
جغرافیای تاریخ اسلام ۱ ۱۲۲۰۲۷۷  
دانلود تابستان ۹۴
اصول فقه ۴ ۱۲۲۰۲۸۲  
دانلود تابستان ۹۴
فقه ۶ ۱۲۲۰۲۸۳  
دانلود تابستان ۹۴
فلسفه فقه ۱۲۲۰۲۸۴  
دانلود تابستان ۹۴
اصول فقه ۱ ۱۲۲۰۲۸۷  
دانلود تابستان ۹۴
اصول فقه ۱۲۲۰۲۹۰  
دانلود تابستان ۹۴
قواعد فقه ۲ ۱۲۲۰۲۹۵  
دانلود تابستان ۹۴
زبان تخصصی ۳ ۱۲۲۰۴۶۴  
دانلود تابستان ۹۴
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۷۰۰۱  
دانلود تابستان ۹۴

با تشکر از خانم نفیسی به خاطر تهیه این مجموعه

هزینه استفاده از سوالات نثار یک صلوات برای شادی روح پدر خانم نفیسی

 

نمونه سوالات رشته الهیات با پاسخنامه


—————————————————————————————————-
کانال تلگرامی اخبار پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *