خانه / خبر / نمونه سوالات جغرافیا دانشگاه پیام نور تابستان ۹۴ با پاسخنامه

نمونه سوالات جغرافیا دانشگاه پیام نور تابستان ۹۴ با پاسخنامه

دانلود رایگان نمونه سوالات جغرافیا پیام نور تابستان ۹۴ با پاسخنامه و جواب تستی و تشریحی رایگان

پاسخنامه سوالات در داخل فایل سوال موجود می باشد

نام درسکد درس
اقتصاد توسعه۱۲۱۶۰۱۶
دانلود ترم تابستان ۹۴
برنامه ریزی مسکن-مسکن و اسکان غیررسمی۱۲۱۶۰۲۵
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای شهری ایران۱۲۱۶۰۲۶ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
برنامه ریزی حمل و نقل شهری۱۲۱۶۰۲۸
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای جمعیت ایران۱۲۱۶۰۳۱ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
آب و هوای ایران۱۲۱۶۰۵۹ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
ژئومورفولوژی ایران۱۲۱۶۰۶۷
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای کوچ نشینی-برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم۱۲۱۶۰۷۶ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
اقتصاد روستایی۱۲۱۶۰۷۹ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
اصول و روش های برنامه ریزی روستایی۱۲۱۶۰۸۰
دانلود ترم تابستان ۹۴
کاربرد جغرافیا طبیعی در برنامه ریزی شهر و منطقه۱۲۱۶۰۸۱ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
برنامه ریزی روستایی در ایران۱۲۱۶۰۸۴
دانلود ترم تابستان ۹۴
روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران۱۲۱۶۰۸۵ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای جهانگردی عمومی۱۲۱۶۱۲۵
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای جهانگردی ایران۱۲۱۶۱۲۶ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
مبانی جغرافیای فرهنگی۱۲۱۶۳۸۸ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
مبانی جغرافیای گردشگری – جغرافیا و صنعت توریسم۱۲۱۶۳۹۰ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
مبانی ژئومورفولوژی۱۲۱۶۳۹۵
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای روستایی ایران۱۲۱۶۴۰۴ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
جغرافیای جمعیت ایران۱۲۱۶۴۱۳ 
دانلود ترم تابستان ۹۴
برنامه ریزی حمل و نقل شهری۱۲۱۶۴۵۱
دانلود ترم تابستان ۹۴
نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور با پاسخنامه
نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور با پاسخنامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *