امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۵:۰۱

سوالات فراگير کارشناسی ارشد پیام نور

صفحه دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی  فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی همراه با پاسخنامه سوالات ترمی …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد مهندسی …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته مدیریت امور شهری به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت امور شهری فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته مدیریت امور شهری همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد مدیریت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی  فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات  فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات  همراه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسیزبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته اخلاق کاربردی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته اخلاق کاربردی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته اخلاق کاربردی همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد اخلاق کاربردی به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد رشته مطالعات فرهنگی به همراه سوالات ترمی با پاسخنامه

در حال حاضر برای این رشته فقط سوالات ترمی موجود است و سوالات آزمون فراگیر موجود نمی باشد دانلود نمونه سوالات رشته مطالعات فرهنگی فراگیر ارشد به همراه سوالات داخلی دروس امتحانی فراگیر ارشد رشته مطالعات فرهنگی همراه با پاسخنامه سوالات ترمی دانلود نمونه سوالات فراگیر ارشد مطالعات فرهنگی به …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند