امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۴:۲۱

کارشناسی رشته برق

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت ۱۳۱۸۰۶۳ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت ۱۳۱۸۰۶۳  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ۱۳۱۸۰۱۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ۱۳۱۸۰۱۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  مقدمه ای بر فیزیک پزشکی  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر فیزیک پزشکی ۱۱۱۳۲۷۲ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و آز ۱۳۱۹۰۱۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و آز  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب و آز ۱۳۱۹۰۱۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکی ۱۳۱۸۰۶۹ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکی  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکی ۱۳۱۸۰۶۹ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات جریان های الکتریکی ۱۳۱۸۰۲۰ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات جریان های الکتریکی  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات جریان های الکتریکی ۱۳۱۸۰۲۰ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلنیکهای پزشکی ۱۳۱۸۰۵۰ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلنیکهای پزشکی  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلنیکهای پزشکی ۱۳۱۸۰۵۰ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بیوفیزیک و بیو شیمی ۱۳۱۸۰۱۵ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بیوفیزیک و بیو شیمی رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات بیوفیزیک و بیو شیمی ۱۳۱۸۰۱۵ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بهداشت عمومی ۱۳۱۸۰۱۲ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات بهداشت عمومی  رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات بهداشت عمومی ۱۳۱۸۰۱۲ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی ۱۳۱۸۰۰۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته برق پیام نور با جواب و پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی ۱۳۱۸۰۰۷ رشته برق با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند