امروز سه شنبه , ۲ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۸

کارشناسی رشته پزشکی

نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۲ ۱۳۱۸۰۵۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۲  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۲ ۱۳۱۸۰۵۸ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                   …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۱ ۱۳۱۸۰۵۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی ۱ ۱۳۱۸۰۵۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات طراحی و تولید به کمک کامپیوتر ۱۳۱۵۲۴۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی و تولید به کمک کامپیوتر  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات طراحی و تولید به کمک کامپیوتر ۱۳۱۵۲۴۶ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات طراحی اجزاء ۱ ۱۳۱۱۰۱۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات طراحی اجزاء ۱  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات طراحی اجزاء ۱ ۱۳۱۱۰۱۲ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دینامیک ماشین ۱۳۱۵۰۱۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات دینامیک ماشین رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دینامیک ماشین ۱۳۱۵۰۱۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی ۱۳۱۸۰۳۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکیرشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی ۱۳۱۸۰۳۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات محاسبات عددی ۱۱۱۵۰۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات محاسبات عددی  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات محاسبات عددی ۱۱۱۵۰۷۵ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات گزارش نویسی فنی ۱۳۱۸۰۳۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات گزارش نویسی فنی رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات گزارش نویسی فنی ۱۳۱۸۰۳۷ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۲ ۱۱۱۳۰۹۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۲  رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک عمومی ۲ ۱۱۱۳۰۹۰ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ ۱۱۱۳۰۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته پزشکی پیام نور همراه با جواب پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ ۱۱۱۳۰۸۹ رشته پزشکی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند