امروز چهارشنبه , ۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۱۸

کارشناسی رشته تاریخ

نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ ۱۲۲۹۰۴۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ ۱۲۲۹۰۴۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ ۱۲۲۰۲۴۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ ۱۲۲۰۲۴۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زیان عربی ۱ ۱۲۲۹۰۲۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس قرائت متون تاریخی به زیان عربی ۱  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زیان عربی ۱ ۱۲۲۹۰۲۴ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ ۱۲۲۹۰۳۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۲ ۱۲۲۹۰۳۹ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱ ۱۲۲۹۰۲۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱ ۱۲۲۹۰۲۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ ۱۲۲۹۰۵۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس فلسفه تاریخ رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس فلسفه تاریخ ۱۲۲۹۰۵۰ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن ایران در دوره صفوی ۱۲۲۹۱۷۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس فرهنگ وتمدن ایران در دوره صفوی  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس فرهنگ وتمدن ایران در دوره صفوی ۱۲۲۹۱۷۱ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام ۱۲۲۹۰۱۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام ۱۲۲۹۰۱۵ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام ۱۲۲۹۰۴۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام ۱۲۲۹۰۴۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش تحقیق در تاریخ ۱۲۲۹۰۶۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات و جزوه درس روش تحقیق در تاریخ  رشته تاریخ با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات درس روش تحقیق در تاریخ ۱۲۲۹۰۶۶ رشته تاریخ با جزوه پاسخنامه تستی و تشریحی              فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند