امروز شنبه , ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲:۴۷

کارشناسی رشته تربیت بدنی

نمونه سوالات یادگیری حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات یادگیری حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات یادگیری حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کمک های اولیه رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کمک های اولیه رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کمک های اولیه رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کشتی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات کشتی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کشتی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات والیبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات والیبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات والیبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات والیبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات والیبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات والیبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات هندبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات هندبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هندبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات هندبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات هندبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هندبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمات روش تحقیق رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مقدمات روش تحقیق رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمات روش تحقیق رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مقدمات بیومکانیک ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مقدمات بیومکانیک ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مقدمات بیومکانیک ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند