امروز دوشنبه , ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۵:۳۳

کارشناسی رشته تربیت بدنی

نمونه سوالات مدیرت ورزش های هوای آزاد رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیرت ورزش های هوای آزاد رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیرت ورزش های هوای آزاد رشته تربیت بدنی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت مسابقات و اردو های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت مسابقات و اردو های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت مسابقات و اردو های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت عمومی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت عمومی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت عمومی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت سازمان های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت سازمان های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت سازمان های ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت تاسیسات ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت تاسیسات ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت تاسیسات ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت آموزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مدیریت آموزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت آموزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات متون خارجه تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات متون خارجه تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات متون خارجه تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات متون خارجه تخصصی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات متون خارجه تخصصی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات متون خارجه تخصصی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند