امروز دوشنبه , ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۴:۳۵

کارشناسی رشته تربیت بدنی

نمونه سوالات مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطهرشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فیزیک رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۳ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۳ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیولوژی ورزش ۳ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیولوژی انسان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فیزیولوژی انسان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیولوژی انسان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فوتبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فوتبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فوتبال ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فوتبال ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات علم تمرین ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات علم تمرین ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات علم تمرین ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات علم تمرین ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات علم تمرین ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات علم تمرین ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند