امروز دوشنبه , ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۵:۴۷

کارشناسی رشته تربیت بدنی

نمونه سوالات علم تمرین رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات علم تمرین رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات علم تمرین رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شیمی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات شیمی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شیمی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شنا ۲رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات شنا ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شنا ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شنا ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات شنا ۱  رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شنا ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری کاربردی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ژیمناستیک ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ژیمناستیک ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ژیمناستیک ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ژیمناستیک ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ژیمناستیک ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ژیمناستیک ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زیست شناسی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات زیست شناسی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زیست شناسی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند