امروز دوشنبه , ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲:۵۲

کارشناسی رشته تربیت بدنی

نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه  رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه  رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ریاضیات پایه و مقدمات آمار رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روش و فنون تدریس(کلیات) رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روش و فنون تدریس(کلیات) رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روش و فنون تدریس(کلیات) رشته تربیت بدنی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روان شناسی کودک و نوجوان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روان شناسی کودک و نوجوان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روان شناسی کودک و نوجوان رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روان شناسی تربیتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روان شناسی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روان شناسی تربیتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رشد و تکامل حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشد و تکامل حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رشد و تکامل حرکتی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دو میدانی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات دو میدانی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دو میدانی ۲ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه       فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات دو میدانی ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات دو میدانی۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دو میدانی ۱ رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حقوق ورزشیرشته تربیت بدنی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات حقوق ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حقوق ورزشی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند