امروز پنج شنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۶

کارشناسی رشته روانشناسی

نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده ۱۲۱۱۰۰۵ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده  رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده ۱۲۱۱۰۰۵ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی  فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ارزشیابی شخصیت ۱۲۱۷۰۳۷ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ارزشیابی شخصیت  رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ارزشیابی شخصیت ۱۲۱۷۰۳۷ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اختلالات یادگیری ۱۲۱۷۲۱۱ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اختلالات یادگیری رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اختلالات یادگیری ۱۲۱۷۲۱۱ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آمار توصیفی ۱۲۱۷۲۱۱ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آمار توصیفی  رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آمار توصیفی ۱۲۱۷۲۱۱ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی  فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آمار استنباطی ۱۱۱۷۰۰۵ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آمار استنباطی  رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آمار استنباطی ۱۱۱۷۰۰۵ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی  فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۱ ۱۲۱۷۰۱۷ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۱  رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۱ ۱۲۱۷۰۱۷ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی  فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۲ ۱۲۱۷۰۲۹ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۲ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آسیب شناسی روانی ۲ ۱۲۱۷۰۲۹ رشته روانشناسی با پاسخنامه تستی و تشریحی  فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روانشناسی و مشاوره پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی  کلیه سوالات به صورت PDF  و بدون آرم می باشد  لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت نمایش داده خواهد شد  ۰۲-۱ نیمسال اول ۱۴۰۲ ۰۲-۲ نیمسال دوم ۱۰۴۲ نام درس کد درس نیمسال دانلود آسیب شناسی اجتماعی …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند