امروز چهارشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۳

کارشناسی رشته ریاضی

نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی جامعه شناسی رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی ترکیبات رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی ترکیبات رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی ترکیبات رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی احتمال رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی احتمال رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی احتمال رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی انالیز ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی انالیز ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی انالیز ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات شبیه سازی کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات شبیه سازی کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات شبیه سازی کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان های برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه

داننمونه سوالات زبان های برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامهلود نمونه سوالات زبان های برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان های برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روشهای اماری رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات روشهای اماری رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روشهای اماری رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رگرسیون ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رگرسیون ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رگرسیون ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رگرسیون ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رگرسیون ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رگرسیون ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات حل عددی معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات حل عددی معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات حل عددی معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند