امروز چهارشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۳

کارشناسی رشته ریاضی

نمونه سوالات جبر خطی عددی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات جبر خطی عددی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جبر خطی عددی رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات جبر رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات جبر رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات جبر رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات پایگاه داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات پایگاه داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پایگاه داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات بهینه سازی خطی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نمونه سوالات بهینه سازی خطی رشته ریاضی با پاسخنامه رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات بهینه سازی خطی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اقتصاد مهندسی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اقتصاد مهندسی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اقتصاد مهندسی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول سیستمهای کامپیوتری رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول سیستمهای عامل رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اصول سیستمهای عامل رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول سیستمهای عامل رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول حسابداری ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اصول حسابداری ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول حسابداری ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آشنایی با نظریه تصمیم رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات آشنایی با نظریه تصمیم رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آشنایی با نظریه تصمیم رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات احتمال ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات احتمال ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات احتمال ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند