امروز چهارشنبه , ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۴:۰۳

کارشناسی رشته ریاضی

نمونه سوالات احتمال ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات احتمال ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات احتمال ۲ رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اشنایی با نظریه صف رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات اشنایی با نظریه صف رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اشنایی با نظریه صف رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نرم افزار های ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نرم افزار های ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نرم افزار های ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فرایند های تصادفی ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات فرایند های تصادفی ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فرایند های تصادفی ۱ رشته ریاضی با پاسخنامه   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ساختمان داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ساختمان داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ساختمان داده ها رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات زبان تخصصی ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ترکیبات و کاربردها رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات ترکیبات و کاربردها رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ترکیبات و کاربردها رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات تاریخ و فلسفه ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تاریخ و فلسفه ریاضی  رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات تاریخ و فلسفه ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند