امروز سه شنبه , ۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۱۴

کارشناسی رشته ریاضی

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی با پاسخنامه   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات هندسه هذلولی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات هندسه هذلولی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هندسه هذلولی رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات هندسه دیفرانسیل موضعی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات هندسه دیفرانسیل موضعی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات هندسه دیفرانسیل موضعی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه گراف و کاربرد های آن رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نظریه گراف و کاربرد های آن رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه گراف و کاربرد های آن رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه    فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه اعداد رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات نظریه اعداد رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه اعداد رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات منطق ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات منطق ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات منطق ریاضی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی رشته ریاضی با پاسخنامه     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی با پاسخنامه   فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد از …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند