امروز شنبه , ۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۸:۰۲

کارشناسی رشته زبان انگلیسی

نمونه سوالات آزمون سازی ۲ ۱۲۲۵۰۹۴ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آزمون سازی ۲ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آزمون سازی ۲ ۱۲۲۵۰۹۴ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       فایلها به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رویکردهای نقد ادبی ۱۲۲۵۱۲۳ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رویکردهای نقد ادبی  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رویکردهای نقد ادبی ۱۲۲۵۱۲۳ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                        فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نمایشنامه کلاسیک و رنسانس ۱۲۲۵۱۲۲ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نمایشنامه کلاسیک و رنسانس  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نمایشنامه کلاسیک و رنسانس ۱۲۲۵۱۲۲ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                        فایلها …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رمان قرن ۱۸ و ۱۹ ۱۲۲۵۱۲۱ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رمان قرن ۱۸ و ۱۹  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رمان قرن ۱۸ و ۱۹ ۱۲۲۵۱۲۱ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ ۱۲۲۵۱۲۰ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰ ۱۲۲۵۱۲۰ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ادبیات معاصر ۱۲۲۵۱۱۹ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ادبیات معاصر   رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ادبیات معاصر ۱۲۲۵۱۱۹ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                        فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات رمان قرن ۲۰ ۱۲۲۵۱۱۸ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات رمان قرن ۲۰  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات رمان قرن ۲۰ ۱۲۲۵۱۱۸ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                        فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اساطیر یونان و روم ۱۲۲۵۱۱۷ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اساطیر یونان و روم   رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اساطیر یونان و روم ۱۲۲۵۱۱۷ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ادبیات امریکا ۱۲۲۵۱۱۶ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ادبیات امریکا  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ادبیات امریکا ۱۲۲۵۱۱۶ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                        فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات اصول و روش تحقیق ۱۲۲۵۱۱۵ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان انگلیسی و مترجمی زبان با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات اصول و روش تحقیق  رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول و روش تحقیق ۱۲۲۵۱۱۵ رشته زبان انگلیسی و مترجمی با پاسخنامه تستی و تشریحی                      فایلها به …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند