امروز پنج شنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۴۳

کارشناسی رشته شیمی

نمونه سوالات اصول تصویه آب و پسابهای صنعتی ۱۱۱۴۰۷۸ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس اصول تصویه آب و پسابهای صنعتی رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات اصول تصویه آب و پسابهای صنعتی ۱۱۱۴۰۷۸ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۱۱۴۰۴۰ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۱۱۱۴۰۴۰ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نظریه گروه در شیمی ۱۱۱۴۰۴۹ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نظریه گروه در شیمی  رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نظریه گروه در شیمی ۱۱۱۴۰۴۹ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات نانو شیمی ۱۱۱۴۲۹۴ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نانو شیمی  رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات نانو شیمی ۱۱۱۴۲۹۴ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود بلافاصله بعد …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۱۱۴۳۳۷ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۱۱۱۴۳۳۷ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی شیمی کوانتومی ۱۱۱۴۰۲۷ رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس مبانی شیمی کوانتومی  رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی شیمی کوانتومی ۱۱۱۴۰۲۷ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات گرافیک و نقشه خوانی صنعتی ۱۱۱۴۰۳۰ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس گرافیک و نقشه خوانی صنعتی  رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات گرافیک و نقشه خوانی صنعتی ۱۱۱۴۰۳۰ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۸۱ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۲ رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۸۱ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۷۹ رشته شیمی با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته شیمی با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فیزیک پایه ۱ رشته شیمی با پاسخنامه مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۷۹ رشته شیمی با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. لینک دانلود …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند