امروز پنج شنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲:۵۹

رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات منطق ۱۲۱۱۶۲۲ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات منطق رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات منطق ۱۲۱۱۶۲۲ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                           …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مشاوره تحصیلی و شغلی ۱۲۱۱۶۵۳ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مشاوره تحصیلی و شغلی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مشاوره تحصیلی و شغلی ۱۲۱۱۶۵۳ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                               …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات متون تخصصی ۱۲۱۱۶۳۹ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات متون تخصصی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات متون تخصصی ۱۲۱۱۶۳۹ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات طراحی آموزشی ۱۲۱۱۳۰۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  طراحی آموزشی  رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات طراحی آموزشی ۱۲۱۱۳۰۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری ۱۲۱۱۰۱۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری  رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری ۱۲۱۱۰۱۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                 …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات خانواده در اسلام ۱۲۱۱۱۰۳ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات خانواده در اسلام  رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات خانواده در اسلام ۱۲۱۱۱۰۳ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات ارتباط انسانی ۱۲۱۱۶۶۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ارتباط انسانی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات ارتباط انسانی ۱۲۱۱۶۶۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آموزه های تربیتی آیات قرآن ۱۲۱۱۰۱۶ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزه های تربیتی آیات قرآن رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آموزه های تربیتی آیات قرآن ۱۲۱۱۰۱۶ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                             …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسط در ایران ۱۲۱۱۰۶۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسط در ایران رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسط در ایران ۱۲۱۱۰۶۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان ۱۲۱۱۶۱۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند