خانه / نمونه سوالات پيام نور / رشته علوم تربیتی (صفحه 5)

رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات مدیریت کتابخانه ۱۲۱۱۰۲۰ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  مدیریت کتابخانه رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت کتابخانه ۱۲۱۱۰۲۰ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت آموزشی ۱۲۱۱۰۲۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت آموزشی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت آموزشی ۱۲۱۱۰۲۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مدیریت اسلامی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مدیریت اسلامی ۱۲۱۱۰۳۷ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیت ۱۲۱۱۳۹۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیت  رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیت ۱۲۱۱۳۹۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                     …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۲۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۰۲۱ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                       …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه ۱۲۱۱۳۵۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات مبانی امور مالی و تنظیم بودجه ۱۲۱۱۳۵۸ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فناوری آموزشی ۱۲۱۱۰۴۲ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فناوری آموزشی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فناوری آموزشی ۱۲۱۱۰۴۲ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی                                         …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات فلسفه آموزش و پرورش ۱۲۱۱۶۴۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات فلسفه آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات فلسفه آموزش و پرورش ۱۲۱۱۶۴۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات زبان تخصصی برنامه ریزی درسی ۱۲۱۲۰۲۰ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات   زبان تخصصی برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات زبان تخصصی برنامه ریزی درسی ۱۲۱۲۰۲۰ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات روش های تغییر و اصلاح رفتار ۱۲۱۱۳۸۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات علوم تربیتی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات  روش های تغییر و اصلاح رفتار رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات روش های تغییر و اصلاح رفتار ۱۲۱۱۳۸۵ رشته علوم تربیتی با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »