خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کلیه سوالات نیمسال دوم ۹۳-۹۴ دارای پاسخنامه تستی و تشریحی در داخل فایل سوال می باشند

دانلود رایگان نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی رایگان نمونه سوالات

کلیه نیمسال ها در جهت دسترسی آسان در یکجا قرار داده شده است

  اقتصاد مهندسی صنایع
ادبیات ریاضی ( تمامی گرایش ها )
الهیات ( تمامی گرایش ها )  فیزیک ( تمامی گرایش ها ) 
تاریخ علوم تربیتی ( تمامی گرایش ها ) 
جغرافیا ( تمامی گرایش ها )  تربیت بدنی
حسابداری کامپیوتر و فناوری اطلاعات 
حقوق کشاورزی ( تمامی گرایش ها )
روانشناسی، مشاوره و راهنمایی مدیریت ( تمامی گرایش ها ) 
زمین شناسی ( محض و کاربردی ) آمار ( محض و کاربردی )
شیمی ( محض و کاربردی ) زیست شناسی ( تمامی گرایش ها ) 
علوم سیاسی زبان انگلیسی ( تمامی گرایش ها )
کتابداری  علوم اجتماعی ( تمامی گرایش ها ) 
مدیریت پروژه و اجرایی زبان و ادبیات عربی
هنر و صنایع دستی  دروس عمومی
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر منبع مجار میباشد
کلیه سوالات برای مقطع  کارشناسی می باشد

برای مشاهده سوالات نیاز به برنامه   Acrobat reader دارید برای دانلود این برنامه کلیک کنید (حجم ۲M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

 

سوالات دروس عمومی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته کامپیوتر همه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته الهیات همه گرایش ها نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته فیزیک نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته کشاورزی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته مدیریت همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته مدیریت پروژه و اجرایی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۱-۹۲-

سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته صنایع نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته زبان انگلیسی همه گرایشها نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته مترجمی زبان نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته ریاضی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته آمار نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته شیمی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته زبان و ادبیات عرب نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته کتابداری نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۱-۹۲

 سوالات رشته زیست شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته زمین شناسی نیمسال دوم ۹۱-۹۲

سوالات رشته عمران نیمسال دوم ۹۱-۹۲

بقیه رشته ها به ترتیب در حال قرار گرفتن در سایت می باشد لطفا  صبور باشید

سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

دروس عمومی

رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رشته ادبیات فارسی

رشته آمار

رشته اقتصاد

رشته الهیات

رشته جغرافیا

رشته حسابداری

رشته حقوق

رشته فیزیک

رشته مدیریت

رشته کتابداری

رشته کشاورزی

مهندسی برق،راه آهن،هوا فضا،پزشکی،مکانیک،رباتیک

رشته زیست شناسی

رشته زمین شناسی

رشته مترجمی،آموزش و ادبیات زبان انگلیسی

رشته تاریخ

رشته تربیت بدنی

رشته شیمی

رشته صنایع

رشته ریاضی

رشته روانشناسی

 رشته علوم تربیتی

رشته علوم سیاسی

رشته علوم اجتماعی  

 سوالات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آمار و ریاضی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر و معماری نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی کاربردی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع دستی نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته صنایع  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته فیزیک  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر – رسانه  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کتابداری  نیمسال دوم ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 

 

 سوالات نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب  نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق  نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا  نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت بازرگانی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیسمال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی پزشکی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته شیمی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته کشاورزی نیمسال اول ۹۰-۹۱ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات بقیه رشته ها در حال آپلود میباشد و به زودی در سایت قرار خواهد گرفت .

 

 

 نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر همه گرایشها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات همه گرایشها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید 

نمونه سوالات مهندسی صنایع ، اجرایی ،‌پروژه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جهانگردی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ریاضی و آمار نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید 

نمونه سوالات علوم سیاسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات عرب نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات ادبیات فارسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مهندسی معماری نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات اقتصاد نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تاریخ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات تربیت بدنی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات مترجمی زبان انگلیسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات جغرافیا گلیه گرایشها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات صنایع دستی و طراحی پارچه نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات زمین شناسی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

 نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور با پاسخنامه کلیک کنید

 

 

 نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور

 

نمونه سوالات رشته کامپیوتر نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید 

   نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور  کلیک کنید 

نمونه سوالات رشته ادبیات عرب نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته علوم سیاسی نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته آموزش زبان انگلیسی نیمسال اول۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حرفه و فن نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ادبیات فارسی نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته اقتصاد نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تاریخ نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته تربیت بدنی نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته حسابداری نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته الهیات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال اول ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال اول ۸۹-۹۰ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته جهانگردی نیمسال اول ۸۹-۹۰ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته ریاضی نیمسال اول ۸۹-۹۰ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زمین شناسی نیمسال اول ۸۹-۹۰ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته زیست شناسی نیمسال اول ۸۹-۹۰ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

نمونه سوالات رشته هنر،طراحی پارچه،صنایع دستی نیمسال اول ۸۹-۹۰ پیام نور کلیک کنید

  نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول ۹۰-۸۹ پیام نور کلیک کنید 

تابستان ۸۹

رشته های مهندسی کامپیوتر،علوم کامپیوتر ، فناوری اطلاعات پیام نور کلیک کنید

سوالات رشته تاریخ تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات جهانگردی ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات زمین شناسی ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مدیریت صنعتی ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ریاضی ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 سوالات کتابداری ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات مهندسی صنایع ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

سوالات ادبیات فارسی ترم تابستان ۸۹ دانشگاه پیام نور کلیک کنید

 

sitemap

 

۱۱۷ دیدگاه

 1. ali amani

  نمونه سئوالات علوم اجتماعی کجاست؟

 2. عالی بود. پس سوالات مهندسی صنایع کجاس؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱:۲۸ ق.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز به زودی در سایت قرار خواهد گرفت .

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱:۳۰ ق.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز به زودی در سایت قرار خواهد گرفت .

 3. بابا ایول دم همتون گرم خیلی کار را انداز هستید
  مخلصیم

 4. eli008

  بسیار ممنون بابت کمکتون به دانشجویان جهت دسترسی به نمونه سوالات دروس .
  نمونه سوالات دروس رشته ی فناوری اطلاعات ( تابستان ۹۰ ) در سایت موجود نیست ؟

 5. علی دیداری

  با سلام
  دوست عزیز فعلا نمونه سوالات تابستان ۹۰ موجود نمیباشد .

 6. با سلام

  واقعا دستتون درد نکنه چون تنها سایتی هست که پاسخنامه داره
  بازم از زحماتتون متشکرم.

 7. تورو خدا میتونین همین الان نمونه سوالات تاریخ فلسفه ی غرب ۲ رو واسه من ارسال کنین یا همین جا رو سایت بذارین خیلی گیرم ممنون.

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ دی ۲۵ام, ۱۳۹۰ ۷:۴۵ ب.ظ:

  دوست عزیز لطفا کد درس و رشته مربوطه رو اعلام کنید تا بررسی شود .

 8. ممنون_ دمت گرم!فقط محدودیت دانلود حال گیری

 9. سلام دادامـــــــــا رو یعنی بروبچه های زبان رومیـــگم نکنه یادت رفته.؟قربون دستت اگه وقت کردی ایمیلم هست بفرست آخه سرم شلوغه .بــــــــــازم مرسی

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۰ ۱۲:۵۸ ب.ظ:

  دوست عزیز نمونه سوالات مترجمی زبان به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

 10. دست درد نکنه

 11. باسلام وتشکر لطفانمونه سوال درس مبانی برنامه ریزی اموزشی شدیدا و فوری نیازاست . باتشکر قلبی

 12. سلام
  تو سایتتون تبلیغ کردید مونه “سوالات پیام نور با پاسخ”ولی هیچ کدومش پاسخ نداره؟
  ۰۹۳۶۰۸۷۲۲۱۷

 13. سلام
  تو سایتتون تبلیغ کردید “نمونه سوالات پیام نور با پاسخ”ولی هیچ کدومش پاسخ نداره؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ مهر ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۳:۵۵ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز شما میتوانید پاسخنامه کلیه دروس رشته خودتونو در قسمت انجمن سایت دریافت کنید .

 14. salam az in ke nemooneh soalat ro dar sayt gozashtid kamale tashakor ra daram.vali age misheh nemooneh soalate salhaye ghablro ham begzarid.vaghean ina kameh.ba tashakor

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۱۹ ب.ظ:

  با سلام
  دوست گرامی سایت در حال تکمیل آرشیو سوالات خود میباشد . اولویت ما نمونه سوالات جدیدتر میباشد اما در نهایت همه نمونه سوالات در سایت قرار خواهد گرفت .
  با تشکر

 15. bazam salam. az inke delsoozaneh va enghadr sari be soalate ma daneshjuyan pasokh midid vaghean sepasgozaram.khasteh nabashid

 16. salam nemoneh soalae omran nabod chera javabesho emil koned mamnoon misham

 17. سلام با تشکر از شما اگر زحمتی نیست اسم درسا رو خودتون جلوش بنویسید باکد درسی خیلی سخته یه زحمت دیگه بدون اینکه عضو سایت بشیم پاسخنامه رو دریافت کنیم

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۱۴ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۴ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز نوشتن نام دروس کار بسیار وقت گیری میباشد ما هم به خاطر اینکه بتونیم سوالات تمام رشته ها را در سایت قرار دهیم تصمیم بر این گرفتیم که فعلا دروس با کد درس در سایت قرار گیرد .

 18. سلام خیلی ممنون که اسم درسا رو گذاشتی تشکر خدا قوت

 19. mersi az nemone soalaton faghat age javabasham bezarin behtare

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ دی ۲ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۰ ق.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز پاسخنامه ها در انجمن سایت موجود میباشد .

 20. دستتون درد نکنه واقعا. عالی بود :yes:

 21. خیلی خوبه ولی نمیشه پاسخنامه رو دانلود کرد

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۵ ب.ظ:

  دوست عزیز از انجمن اقدام به دریافت پاسخنامه بکنید. مشکلی در دریافت وجود ندارد

 22. salam nemone soalate mekanik ro nemizarid

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ دی ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۵۵ ب.ظ:

  دوست عزیز رشته مکانیک از رشته های جدید میباشد در صورت دریافت سوالات این رشته در سایت قرار میگیرد .

 23. سلام. پس رشته ادبیات انگلیسیتون کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 24. سلام خسته نباشید ازسوالات پایان ترم ارشدعلوم قرآن و حدیث ظاهرا در هیچ سایتی خبری نیست؟ خسته شدم ۱۲ ساعت دنبال گشتم حتی روی سایت شما؟؟؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۱۲:۴۳ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز سوالات ارشد به زودی در سایت قرار داده خواهد شد .

 25. با سلام
  پاسخنامه ی ارشد شیمی آلی رو می ذارید؟

 26. والا ما چیزی که میخاستیم ندیدیم خدا خیرت بده این دی چیه بابا درشو تخته کن بره هم مارو راحت کن هم خودتو :reallypissed:

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ خرداد ۷ام, ۱۳۹۲ ۷:۲۷ ب.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز شما چی میخواستین که در سایت موجود نبود .

 27. با سلام و احترام
  لطفا نمونه سوالات مدیریت رسانه ( کارشناسی ارشد) برای دروس: حقوق ارتباط جمعی، مبانی خبر در رادیو و تلویزیون و مدیریت استراتژیک را هم زحمت بکشید بگذارید.
  با تشکر

 28. سلام با تشکر فراوان .امروز من اصلافایلی را دانلود نکردم ولی برام اخطار میاد لطفا رسیدگی کنید چند روز دیگه امتحان دارم

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ مرداد ۲۳ام, ۱۳۹۲ ۱:۱۶ ق.ظ:

  با سلام
  دوست عزیز لطفا اعلام کنید که در کدام بخش نمی تونید دانلود کنید و چه اخطاری برای شما نمایش داده می شود؟

 29. باسلام ممنون از اینکه واقعا پیگیر هستید .مشکلم حل شد امروز تونستم دانلود کنم.خدا قوت.

 30. با سلام لطفا نمونه سوالات نیمسال اول ودوم۱ ۹-۹۲ وترم تابستان ۹۰و۹۱رشته شیمی(دروس شیمی معدنی شیمی تجزیه۱ )بذارید .ممنون

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲ ۳:۱۵ ب.ظ:

  دوست عزیز سوالات شیمی هر موقع به دستمون برسه حتما در سایت قرار خواهد گرفت

 31. باسلام
  دوست عزیز یه خواهش دارم.لطفا نمونه سئوالات ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی رو هم بگذارید.
  بابت تلاش بدون چشمداشت شما بسیار سپاسگذارم

 32. سلام خسته نباشید من تو رشته الهیات دو کتاب رو پیدا نکردم///منطق۱ با کد درس۱۲۲۰۰۱۹////و آشنایی با علوم قرآن حدیث با کد درس ۱۲۲۰۱۳۹/// بذارید ممنون میشم لازم دارم

 33. تشکر سوالات ارشد کجاست

  خیلی مفید است برای سوالات ارشد راهنمایی فرمایید

 34. salam man nemone soalate arshade memariro peyda nakardam.age eshtebah nakonam ba reshte pajohesh honar tarkib shodee.momkene faghat soalate memario dar ekhtiarm bezarin ? vaghean nemishe tashkhis dad ba tashakorr

 35. سلام درس های رشته آموزش زبان فارسی نیستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 36. علیرضالقمان-کاشان

  س.نمونه؟ات درس اندیشه دو نیمسال دوم۹۱-۹۲
  هم علوم پایه هم علوم انسانی فایل سوال آن نیس!میشه این راآپلود کنید یا فروش بگذارید بنده میخرم..
  یه ایمیل یا خبر به من بدهید
  با سپاس

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۶ام, ۱۳۹۲ ۳:۳۴ ب.ظ:

  دوست عزیز متاسفانه هنور آپدیت سوالات منتشر نشده خودمان هم پیگیر هستیم به محض انتشار آپدیت در سایت قرار خواهد گرفت . با تشکر
  جهت اطلاع از رسیدن آپدیت حتما در خبرنامه سایت عضو شوید.

 37. :tv: سلام لطفا سوالات رشته مدیریت رسانه را نیز بگذارید برای کنکور نیاز دارم. ممنون از زحمتتون

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۸ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴ ق.ظ:

  با سلام
  به ایمیل شما ارسال شد

 38. با سلام و تشکر.
  می خواستم ازتون خواهش کنم پاسخ تشریحی نمونه سوالات زیر را در سایت قرار داده یا به ایمیل بنده ارسال فرمایید.
  مدار منطقی نیم سال دوم ۹۰-۹۱
  مهندسی نرم افزار ۱ نیم سال دوم ۹۱-۹۲

  باسپاس فراوان

 39. سلام نمونه سوالات ادبیات فارسی ارشد فراگیر .. کی برام ارسال میشه ؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۲۱ام, ۱۳۹۲ ۱:۲۸ ق.ظ:

  ارسال شد.

 40. پس سوالات درخواستی ما چی شد

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۳۰ام, ۱۳۹۲ ۹:۱۰ ب.ظ:

  دوست عزیز ارسال شد.
  با تشکر

 41. سلام
  نمونه سوال از رشته علوم تربیتی در نیمسال هال اول و دوم ۸۹-۹۰ و نیمسال اول ۹۰-۹۱ موجود نیست لطفا اگه ممکنه اینها رو هم اضافه کنید .
  با تشکر

 42. سلام نمونه سوالات ارشد رشته فقه لازم دارم کجا میتونم پیدا کنم کدوم سایت

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۶ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۲۹ ق.ظ:

  سلام
  نمونه سوالات ارشد فقه مبانی در آدرس زیر موجود میباشد.
  http://www.pnu4u.com/?page_id=2418

 43. سلام من دانشجوی ارشد پیام نور رشته مهندسی نرم افزار هستم.سوالات سال های گذشته ارشد را میخواستم ولی پیدا نمیکنم.فقط سوالات فراگیر را دارد؟!
  اگه میشه بگید کجاست پیدا کنم.

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۱:۱۸ ق.ظ:

  با سلام
  دوست گرامی سوالات ارشد فعلا در سایت قرار داده نشده است.

 44. سلام خسته نباشید چطوری پاسخنامه های زمین شناسی رو دانلود کنم؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۴:۴۵ ب.ظ:

  پاسخنامه ها رو از انجمن دانلود کنید

 45. چرا با سوالات امتحانی بعضی باسخنامه ندارد

 46. سلام
  ارشد شیمی تجزیه هستم نمونه سوالات ندارید؟

 47. سلام ، من نمونه سوالات روانشناسی رو با پاسخنامه میخواستم ولی فقط سوالات موجود هستن ،لطفا راهنمایی کنید

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آذر ۲۴ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴ ق.ظ:

  پاسخنامه در انجمن سایت موجود می باشد
  http://www.forum.pnu4u.com

 48. سلام . پس چرا ارشد نذاشتید؟ خیلی بی انصافی هستش

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۴۹ ب.ظ:

  با سلام
  به زودی در سایت قرار خواهد گرفت

 49. چرا هیجا سوالای مکانیک نیست پس ما چه خاکی برزیم…

 50. با سلام. میشه لطفا سوالات تابستان ۹۲ رشته مدیریت رو هم قرار بدید؟

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ دی ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۲ ق.ظ:

  با سلام
  کاربر گرامی فعلا نمونه سوالات تابستان ۹۲ موجود نمیباشد .

 51. سلام.
  توروخدا کلافه شدم میشه نمونه سوالات نقشه کشی صنعتی۱ واسه رشته مهندسی مکانیک رو تا فردا آپ کنین ؟؟؟؟؟؟؟؟

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۳۳ ق.ظ:

  با سلام
  برای بررسی کد درس را اعلام کنید.

 52. با سلام
  و با تشکر از سایت خوبتون ببخشید پس نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی مرتبط با رشته امار و کاربردها کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 53. سلام،اینجا نوشتید با جواب ولی من هرچی نمونه سوال میگیرم بدون جوابه!جواباش کو؟قضیه چیه؟

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۱۰:۰۵ ب.ظ:

  با سلام
  کاربرگرامی پاسخنامه ها در قسمت انجمن سایت قرار داده شده اند
  پاسخنامه تستی
  پاسخنامه تشریحی

 54. باسلام وخدا قوت

 55. سلام
  دستتون درد نکنه
  بسیار عالیه

 56. pas chera nemishe pasokhnameha ro danlod kard,man ke khaste shodam az bas raftam tu anjoman!
  bayad bekharimeshun?

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۱:۰۳ ب.ظ:

  باسلام
  دوست گرامی برای دانلود پاسخنامه های ۲-۹۱-۹۰ به بعد باید عضو طلایی سایت بشوید.

 57. مر۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  من چند روزه دارم می گردم هیچ جا این جوری ب مشکلم رسیدگی نشده بود توی این وب همه چی مشخصه و ب بعضی از مشکلای افراد رسیدگی شده
  بازم مر۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 58. با سلام وخسته نباشید می شود راهنمائی بفرمائید که نمونه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری رو چه طوری دانلود کنیم چون شما نوشتید که این نمونه سوالات فقط مربوط به دوره کارشناسی هستش

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۲ ۲:۰۰ ب.ظ:

  دوست عزیز برای دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد به این صفحه مراجعه کنید.
  http://www.pnu4u.com/?p=3092

 59. سلام .میشه لطف کنید دانلود کلید و سوالت را یکی کنید .؟ من به پاسخنامه ی درس درآمدی بر ادبیات ۲نیاز دارم. فردا ااز نمونه سوالات متحان دارم .گد درس.۱۲۱۲۰۶۳_ . ۱۲۱۲۱۱۸ Thanks too much.

 60. سلام ممنون ازاینکه سوالات رو دراختیار ما گذاشتید دمتون گرم

 61. سلام خسته نباشید من دانشجوی ترم آخر ارشد زمین شناسی ام فقط ۱ درس میکروفسیل فرامینیفرا رو دارم خواهش میکنم چندتا نمونه سوال برام بفرستید واقعا ممنون میشم کد درس ۱۱۱۶۱۷۷

 62. سلام خسته نباشید.
  لطفا هنگامی که میخواهیم سوالات رو پرینت کنیم و میخواهیم پرینت کوچک باشد مثلا به جای اینکه۲۰سوال در دو صفحه باشه در یک صفحه چاپ کنیم.اموزش انرا برایمان ارسال کنید لطفا

 63. ببخشید سوالای رشته ی شهرسازی کجاس؟
  اصلا هیچ کجای سایت ، رشته ی مهندسی شهرسازی رو ندیدم.چیکار کنم؟

 64. سلام ، عضو طلایی هستم ولی هروقت که خواستم پاسخنامه ها رو دانلود کنم گفته شما اجازه دسترسی ندارید امروزم شدیدا لازم دارم لطفا راهنمایی کنید

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۳ ۶:۳۱ ب.ظ:

  دوست عزیز تو انجمن مطرح کنید تا بررسی شود .

 65. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  رشته علوم اجتماعی و علوم ارتباطات اجتماعی دو رشته متفاوت از هم با گرایش های خودشون هستن ولی متاسفانه توی هیچ سایتی به این قضیه توجهی نشده و فقط درس های رشته علوم اجتماعی گذاشته شده.خواهش میکنم این دو رشته رو از هم جدا کنید و نمونه سوال های رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی هم بذارین چون شدیدا به نمونه سوال هاش احتیاج داریم…لطفا لطفا لطفا رسیدگی کنید

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ تیر ۸ام, ۱۳۹۳ ۵:۵۳ ب.ظ:

  با سلام
  با تشکر از اطلاع رسانی شما
  در اولین فرصت خواهد شد.

 66. سلام
  ممنون از سایت خوبتان ….

 67. با سلام و خسته نباشید
  استدعا دارم نمونه سوالات درس آموزش فنی و حرفه ای ( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی ) را بذارین .

  با تشکر فراوان

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ مهر ۳۰ام, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۵ ب.ظ:

  با سلام وتشکر
  چشم به زودی قرار خواهد گرفت.

 68. با سلام نمونه سوالات رشته ی شهرسازی را هم قرار دهید{زودتر بشه بهتره}

  Administrator

  Administrator پاسخ در تاريخ آبان ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۱۲:۵۲ ب.ظ:

  با سلام
  نمونه سوالات در حال بروزرسانی می باشند

 69. سلام چرا هر جامیگردم وتو هیچ سایتی نمونه سوالات رشته روابط عمومی نیست

 70. با سلام.خواهش میکنم ب مشکل من رسیدگی کنید.هر کاری میکنم پاسخنامه دانلود نمیشه.

 71. سلام خسته نباشید
  نمونه سوالات مهندسی برق رو ندارید؟

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ آبان ۷ام, ۱۳۹۴ ۵:۵۴ ب.ظ:

  اگر نمونه سوالات مورد نظر شما در این صفحه موجود نباشند شما می تونید از قسمت درخواست نمونه سوالات نمونه سوالات خودتونو دانلود کنید
  http://www.pnu4u.com/?p=2798

 72. بسیار عالی و موثر…

 73. سلام من هیچ نمونه سوالی نمیتونم دانلود کنم چرا؟ راهنمایی کنید
  هر سالی میزنم نمیاد

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶ ق.ظ:

  سلام . دوست عزیز صفحات قدیمی نمونه سوالات غیر فعال شده اند لطفا از آدرس صفحات جدید جهت دریافت نمونه سوالات استفاده نمائید.
  http://pnu4u.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8/

 74. لطفا سوالات تشریحی پیام نور اشکارساز سال۸۸و۸۹و۹۰ با پاسخ ان نیازمندم

 75. عالی بود ممنون

 76. سلام
  ممنون میشم اگر سوالات رشته ارشد کتابداری فراگیر روی ایمیلم بفرستید از اینجا هر کاری میکنم باز نمیشه

  لطفا سوالات چند سال اخیر میخواهم

  باز هم تشکر و سپاس

 77. سلام خسته نباشید من حق عضویت پرداخت کردم چرا وقتی میخوام نمونه سوال دانلود کنم دوباره برای هر درسی باید پول پرداخت کنم لطفا راهنماییم کنید

  علی دیداری

  علی دیداری پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۷ ۱:۱۱ ق.ظ:

  سلام. دوست عزیز برای دانلود سوالات پولی برای هر درس باید هزینه دانلود پرداخت کنید . سایت ما حق عضویت دریافت نمی کند.

 78. سلام ممنون. سوالات خیلی خوبه فقط لطف کنین سوالات کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش را هم تو سایتوت قرار بدین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.