امروز جمعه , ۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۵

دانلود کتاب ها و جزوات درست چاپ دانشگاه پیام نور

adyan jehane bastan 3.pdfادیان جهان باستان
دانلودجزوه درس فرهنگ و تمدن مسلمانان
Almadkhal.pdfالمدخل الی علوم نهج البلاغه
AMALEYATE KESHAVARZI NAHA.pdfعملیات کشاورزی
amozesh Ghoran sale 2 rahnemaei.pdfروش تدریس و تحلیل محتوی کتب قران دوره راهنمایی (۲)
amozeshe Ghoran sale 3 rahnemaei.pdfروش تدریس و تحلیل محتوی کتب قران دوره راهنمایی (۳)
An Introduction to Literature 1-new.zipدرآمدی بر ادبیات ۱
angizesh va haijan.pdfانگیزش و هیجان
Ashenaee ba fegh.pdfآشنایی بافقه
ashenaee ba memari moaser.pdfآشنایی با معماری معاصر
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdfآشنایی با تشکیلات دولت در جمهوری اسلامی ایران
ashenaee ba zendgi payambar.pdfجزوه آشنایی با زندگی پیامبر
Ashenaei ba Nskhehhaye khatti.pdfآشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب (کتابداری)
ashenaei-ba-memarie-jahan.pdfآشنایی با معماری  جهان (رشته مهندسی معماری و مرمت بناهای تاریخی)
ashynaee ba farhango adabiat iran.pdfآشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
Asibshensi varzeshi.pdfآسیب شناسی ورزشی
avashenasi ve tejvide ghoran.pdfآوا شناسی و تجوید قرآن
ayeen dadrasi 3.pdfآیین دادرسی مدنی ۳
ayeen dadrasi madani 2.pdfآیین دادرسی مدنی ۲
az-manteghi.pdfآزمایشگاه مدار منطقی (مهندسی سخت افزار، نرم‌افزار، برق)
Az-memaari-.pdfآزمایشگاه معماری کامپیوتر (مهندسی سخت‌افزار،‌نرم‌افزار،برق  )
Balaghate ghorane karime-1.pdfبلاغت قرآن کریم
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdfاصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی
barnamerizi mosharekati.pdfبرنامه ریزی مشارکتی
Barnamerizi Shahrhaye Jadid.pdfبرنامه ریزی شهرهای جدید (ارشد جغرافیای شهری)
Biozonation.pdfبایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی
bishimi hormonha.pdfبیوشیمی هورمون ها
Chromatin.pdfبیوشیمی کروماتین (کارشناسی ارشد زیست شناسی)
contol keyfi.pdfکنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران ۱
control metbolism.pdfکنترل متابولیسم
daveriye akhlagh.pdfاخلاق جهانی
dirne shenasi.pdfدیرینه شناسی روزنبران (فرامینیفرها)
Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdfجزوه اقتصاد صنعتی( کارشناسی ارشد)
Eghtesade Sanati.pdfجزوه درس اقتصاد صنعتی (مقطع کارشناسی)
Enghelabe islamie Iran.pdfمجموعه مقالات انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن…
English for Students of Theology (1).pdfزبان تخصصی رشته الهیات ۱ (مشترک)
English for Students of Theology (2).pdfزبان تخصصی رشته الهیات ۲ (مشترک)
English in Library and Information Science3.pdfEnglish in Library and Information Science3
ensan tabiat memari.pdfانسان، طبیعت، معماری
falsafeh feghh.pdfفلسفه فقه
Fane trajome.pdfفن ترجمه (عربی-فارسی)
feghhe tatbighi.pdfفقه تطبیقی ۲
fisiology ensani.pdfفیزیولوژی انسان
foonone pishbini der bernameh rizie shehri ve menteghehei.pdfفنون پیش بینی دربرنامه ریزی شهری و منطقه ای
G I S.pdfسیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
Geo Ensani 2.pdfجزوه درس جغرافیای انسانی ایران ۲ (رشته جغرافیای طبیعی)
Geo Ensani1.pdfجزوه درس جغرافیای انسانی ایران ۱ (رشته جغرافیای طبیعی)
geography and urban planning.pdfgeography and urban planning
Geography Ejtamaei Shahrha Ecology Ejtemaei Shahr.pdfجغرافیای اجتماعی شهرها اکولوژی اجتماعی شهر
Geography Tabiei Shahr (Hidrology & Seil khizi Shahr).pdfجغرافیای طبیعی شهر (درس هیدرولوژی شهری)
geotourism.pdf‍‍ژئوتوریسم
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdfجزوه درس جبر ۳ (قضیه های سیلو)
giyahan abzi.pdfگیاهان آبزی
Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdfگونه شناسی جنبش های اسلامی معاصر
hashare shenasi va dafe afat.pdfحشره شناسی و دفع آفات
hefazat ab va khak takmili.pdfحفاظت آب و خاک تکمیلی
HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdfحکمت و هنر اسلامی
hendese karbordi.rarهندسه کاربردی
hendese manazer va maraya.pdfهندسه مناظر و مرایا
Hendeshe manzer.pdfهندسه مناظر و مرایا
hoghogh sazmanhay binolmellali.pdfحقوق سازمان های بین المللی
hoghoogh beynolmellal khosoosi.pdfحقوق بین الملل خصوصی ۱
honar dar donyae kodakan.pdfهنر در دنیای کودکان
Hydroclimatology__Perspectives_and_Applications.pdfمنبع درس (کاربرد سنجش از دور دراقلیم شناسی)
jameh shenasi tarikhi.pdf جزوه جامعه شناسی تاریخ
jameshnasi oghat ferghat va motale.pdfجامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه
javan.pdfتاریخ الادب العربی من سقوط بغداد الی العصر المعاصر
joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdfجغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی
jozve dars elm va amozesh dar jahan tashayo .pdfجزوه درس علم و آموزش در جهان تشیع
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdfجزوه درس قرائت و درک متون تفسیری
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdfجزوه درس مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی
jozve dars naghd moton trikhi.pdfجزوه درس نقد متون تاریخی
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdfجزوه درس روش شناسی تاریخ
jozve dars tarikh egtemai shiei .pdfجزوه درس تاریخ اجنماعی شیعه
jozveh akhlagh khanevadeh.pdfجزوه اخلاق خانواده
Jozveh arabi ensha 3.pdfجزوه عربی انشا (۳) د.دیزیره سقال
jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdfجزوه تاریخ اسلام در شبه قاره هند
jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdfجزوه تاریخ علوم در اسلام ۳
jozveh din ve akhlagh.pdfجزوه دین و اخلاق
jozveh kalam jadid.pdfجزوه کلام جدید
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdfجزوه متون دینی به زبان خارجی ۳
jozveh parvaz va tejarat.pdfجزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بلیت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdfجزوه تاریخ فلسفه اسلامی ۲
jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdfجزوه تاریخ تشکیلات اسلامی ۱
jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdfجزوه تاریخ تشکیلات اسلامی ۲
jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdfجزوه تاریخ علوم در اسلام
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdfجزوه زبان تخصصی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
jozveh zeban ,akhlagh,.pdfجزوه زبان اخلاق
jozveh zeban.pdfجزوه زبان اخلاق در فلسفه
karakgah omoomi 2.pdfکارگاه عمومی ۲
Karborde Amar va Ehtemalat dar EghlimShenasi.pdfکاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی (کارشناسی ارشد اقلیم شناسی)
Karborde Camputer dar Geography.pdfکامپیوتر در جغرافیا
Karborde narmafzare rayanee.pdfروش تحقیق رایانه ای
kargah omoomi 1.pdfکارگاه عمومی ۱
karstbook(4-6-1390).pdfهیدرولوژی کارست
ketabkhanehay daneshgahi va tose elmi.pdfجزوه کتابخانه های دانشگاهی و توسعه ملی
ketabkhanehy omoomi va tose farhangi.pdfکتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی
Ktabkhanehhaye Tekhssossi.pdfجزوه درس کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی (کتابداری)
Maad dar nahjolbalagheh.pdfمعاد در نهج البلاغه
mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdfمبانی بیوتکنولوژِی و کشت بافت گیاهی
mabani khoshenvisi.pdf مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۱
mabani oloom riazi.pdfمبانی علوم ریاضی (رشته ریاضیات و کاربردها)
Mabani-e- Modiriat Sanati.pdfمبانی مدیریت صنعتی
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdfجزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ (بخش مربوط به مقادیر ویژه و بردارهای ویژه )
Maktabhay adabi.pdfمکتب های ادبی
masaleh sakhtemani.pdfمصالح ساختمان
mekanik sayalat va hidrolik.pdfمکانیک سیالات و هیدرولیک
mghamat alheriri.pdfمقامات حریری
modiriyate shahri.pdfمدیریت شهری (رشته جغرافیا)
Modiryat raftar sazmani.pdfمدیریت رفتار سازمانی
MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdfمدیریت و تولید صنعتی
Mofradare qoran.pdfمفردات قرآن کریم (۱)
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdfمهندسی فاکتورهای انسانی در محیط کار
moton dini be zeban kharegi 1.pdfمتون دینی به زبان خارجی ۱
moton dini be zeban kharegi 2.pdfمتون دینی به زبان خارجی ۲
moton erfani be zeban kharegi 2.pdfجزوه متون عرفانی به زبان خارجی ۲
moton erfani be zeban kharegi1.pdfمتون عرفانی به زبان خارجی ۱
Motone adabi.pdfمتون ادبی در راستای نهج البلاغه
Motoon bargozideh nasr adabi.pdfمتون برگزیده نثر ادبی (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی)
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdfمتون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد
motor haye ehteraghi.pdfموتورهای احتراقی
msael klamie jedid (1).pdfمسائل کلامی جدید ۱ (کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی)
Nabovat va emamat.pdfنبوت و امامت
Naghshekeshi.keshavarzi.pdfرسم فنی و نقشه کشی (رشته های کشاورزی)
naghshye rah modiryat proje .pdfنقشه راه مدیریت پروژه
nagsheha va nemodarhay eghlimi.pdfنقشه ها و نمودارهای اقلیمی (رشته جغرافیا)
Nahve karbordi-1.pdfنحو کاربردی قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)
Nahve karbordi-2.pdfنحو کاربردی ۲
NAMAYESH DAR IRAN.pdfنمایش در ایران
namayeshnamehnevisi be zaban sadeh.pdfنمایش نویسی به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdfجزوه درسی نرم افزارهای متره و برآورد
narmafzar.pdfآشنایی با نرم‌افزارهای مفید ریاضی(ریاضیات کاربردی و آمار)
natural law.pdfقوانین مدیریت منابع طبیعی
nazarieha-va-raveshhaye-tarrahi.pdfنظریه‌ها و روش‌های طراحی (کارشناسی ارشد مهندسی معماری)
nosos.pdfنصوص من النظم و النثر من السقوط بغداد الی العصر المعاصر
Olom nahjolbalagheh-2.pdfعلوم نهج البلاغه ۲
osule barnamerizi mantaghehi.pdfاصول برنامه ریزی منطقه ای
padidari va paydari.pdfتاریخ فقه و فقها
parcheshenasi 2.pdfپارچه شناسی ۲
plant Ecophyziology.pdfاکو فیزیولوژی گیاهی
Proteinha va asidhay neoklik.pdfپروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک
rabeteh dam va marta.pdfرابطه دام و مرتع
Rahnamay electromeghnatis 2.pdfراهنمای الکترومغناطیس ۲
Rahnamay hale masael electromeghantis 1.pdfراهنمای حل مسائل الکترو مغناطیس ۱
Rahnamy barsi kotob darsi.pdfجزوه راهنمای بررسی کتب درسی(مربوط به درس آموزش ریاضی)
ravabet.pdfمقدمه ای بر روابط عمومی (رشته کتابداری)
ravanshenasi jenaee.pdfروان شناسی جنایی
ravanshenasi modiryat.pdfروانشناسی مدیریت
ravesh tahgig dar olom.pdfروش تحقیق در علوم
Raveshay bioshimi va biphizic.pdfروشهای بیوشیمی و بیوفیزیک
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdfروشهای تربیت بدنی برای داخل کلاس
Romaan 1.pdfرمان ۱
rusta1.rarروستا ۱ (مهندسی معماری)
rusta2.rarروستا ۲ (مهندسی معماری)
sakhteman1.pdfساختمان ۱ (رشته مهندسی معماری)
sazmandehi rayanehi manbe.pdfسازماندهی رایانه ای منابع
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdfشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۱
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdfشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۲
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdfشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۳
Shimi va teknology rang.pdfشیمی و تکنولوژی رنگ
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdfشیوه های هنری دوران اسلامی ایران
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdfسیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdfSynoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdfتفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی
tafsir tartibi ghoran karim 1.pdfتفسیر ترتیبی قران کریم ۱ (مقطع کارشناسی و جبرانی ارشد)
Tafsire tartibi qoran karim-3.pdfتفسیر ترتیبی قرآن کریم
Tafsire tartibi2.pdfتفسیر ترتیبی ۲(علوم قرآن وحدیث)
tahlil raftar sazmani.pdfتحلیل رفتار سازمانی (رویکرد انتقادی) (تجدید نظرشده ۱۳۹۰)
tahlile-fazahaye-shahri.pdfتحلیل فضاهای شهری (مهندسی معماری)
Tahzib.pdfجزوه تهذیب القراء
Tanavoe zisti.pdfتنوع زیستی
Tarahi baghe va park.pdfطراحی باغ و پارک
tarh ashya.pdfطرح اشیاء در تمدن اسلامی
tarh rizi vahedhaye sanati .pdfطرح ریزی واحدهای صنعتی
Tarikh adabiat jahan.pdfجزوه تاریخ ادبیات جهان (گروه کتابداری و اطلاع رسانی)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdfتاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf جزوه تاریخ اسلام در مصر و شام
tarikh parche va lebas 1.pdfتاریخ پارچه و لباس ۱
Tarikh ulom.pdfتاریخ علوم (کتابداری)
Tarikhe falsafeh eslami-2.pdfتاریخ فلسفه اسلامی ۲ ادیان و عرفان
Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdfتاریخ کلام و فلسفه اسلامی
Tarjome adabi 1.pdfترجمه ادبی ۱
Tarjome adabi 2.pdfترجمه ادبی ۲
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdfتأثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی
termodinamik .pdfاصول ترمودینامیک
Toohid dar nahjolbalagheh.pdfتوحید در نهج البلاغه
Tose eghtesadi ba mabani islami.pdfتوسعه اقتصادی بامبانی اسلامی (کارشناسی ارشد اقتصاداسلامی)
tour va honar tourgardani.pdfتور و هنر تورگردانی (رشته مدیریت جهانگردی)
veze kononi jehan eslam 1.pdfوضع کنونی جهان اسلام ۱
veze kononi jehan eslam 2.pdfوضع کنونی جهان اسلام ۲
WEED nahaee.pdfعلف های هرز و کنترل آنها
wood metal.pdfکنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران ۲
Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdfزبان ارشد (نهج البلاغه)
ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdfزبان تخصصی ارشد هنر
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdfزبان تخصصی ۲ (رشته ادبیات عرب)
zaban takhsosi 3 fasfaeh va kalam.pdfزبان تخصصی ۳ رشته فلسفه و کلام
Zabane olom qoran.pdfزبان خارجی ( کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث )
zaminshenasi eghtesadi.pdfزمین شناسی اقتصادی
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdfزمین شناسی فیزیکی جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdfزمین شناسی فیزیکی جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshenasi sakhtari.pdfزمین شناسی ساختاری
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdfزمین شناسی فیزیکی  جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdfزمین شناسی فیزیکی جلد اول (قسمت دوم)
Zebanshenasie Karbordi.pdfجزوه درس زبان شناسی کاربردی(کتابداری)

۴ دیدگاه

  1. با سلام واحترام
    ضمن تقدیر و تشکر از زحمات خواهشمنداست کتاب dirne shenasi.pdf دیرینه شناسی روزنبران (فرامینیفرها را مجدادا” بارگذاری فرمائید امکان دانلود وجود ندارد.

  2. جزوات مهندسی منابع طبیعی را لطفا بگذارید. بسیار عالی
    متشکرم

  3. با تشکر از زحمات شما عزیزان در صورت امکان جزوات آزمایشگاه فیزیک پایه ۱و ۲ را با حل مسائل آن در سایت قرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند