خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی رشته اقتصاد نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۱۱۴_۱٫pdf ۱۴۳٫۸ KB اقتصاد پول
_۱۲۲۱۰۸۶_۱۲۲۱۱۲۲_۱٫pdf ۲۰۶ KB اقتصاد خرد ۱ – اقتصاد خرد میانه ۱
_۱۲۲۱۰۹۶_۱٫pdf ۱۲۵٫۷ KB تاریخ عقاد اقتصادی
_۱۲۲۱۰۹۸_۱s.pdf ۱۴۶٫۱ KB مالیه بین الملل
_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۸۸_۱۲۲۱۱۲۳_۱٫pdf ۱۹۱٫۳ KB اقتصاد خرد ۲ – اقتصاد خرد میانه ۲
_۱۲۲۱۰۱۵_۱٫pdf ۱۷۱٫۷ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۲_۱٫pdf ۱۴۴٫۸ KB اقتصاد منابع
_۱۲۲۱۱۰۴_۱۲۲۱۱۳۴_۱۲۲۲۲۰۰_۱٫pdf ۱۴۲٫۲ KB اقتصاد ایران
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۳۳ KB روش تحقیق
_۱۲۱۱۳۵۸_۱۲۲۱۰۱۶_۱٫pdf ۱۱۳ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۹۹_۱٫pdf ۱۴۹٫۸ KB اقتصاد توسعه
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۱٫pdf ۶۶٫۸ KB اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۶۳٫۷ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf ۱۷۳٫۶ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۲۱۴۰۰۳_۱۲۱۴۰۰۵_۱۲۱۴۰۱۱_۱۲۱۴۰۱۸_۱۲۱۴۰۴۵_۱۲۱۴۰۶۸_۱۲۲۱۰۹۲_۴٫pdf ۱۵۵٫۱ KB اصول حسابداری ۲
_۱۲۲۱۱۱۹_۱٫pdf ۱۴۲٫۶ KB حقوق اقتصادی
_۱۲۱۸۰۱۰_۱۲۱۸۰۳۲_۱۲۱۸۰۶۷_۱۲۱۸۱۲۳_۱۲۱۸۳۵۷_۱٫pdf ۱۲۰٫۶ KB رفتار سازمان – مدیریت رفتار سازمانی
_۱۲۲۱۱۰۸_۱٫pdf ۱۴۰٫۴ KB نظام های اقتصادی
_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
۱۲۱۴۰۱۸-۱۲۱۴۰۴۵-۱۲۲۱۰۹۲-۱۲۱۴۰۶۸-۱۲۱۴۰۱۱-۱۲۱۴۰۰۵-۱۲۱۴۰۰۳٫pdf ۲۷۷٫۴ KB اصول حسابداری ۲ – اصول حسابداری ۲
_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۵۱٫۵ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۱٫pdf ۶۹٫۱ KB اصول حسابداری ۳
_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۱۱۱۰۰۴_۱۱۱۱۰۰۵_۱۱۱۱۰۰۹_۱۱۱۱۰۱۲_۱۱۱۱۰۱۴_۱۱۱۱۱۱۷_۱۱۱۲۱۶۶_۱٫pdf ۱۱۶٫۱ KB ریاضیات پایه – ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
_۱۱۲۱۰۳۷_۱۲۲۱۰۸۹_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۲۱۲۲۰۶_۱۲۱۲۲۰۸_۱٫pdf ۱۰۰٫۷ KB زبان تخصصی اقتصاد – زبان خارجی ۲
_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۰۶۸_۱۲۱۸۰۹۲_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
_۱۲۱۴۰۱۹_۱۲۱۴۰۷۶_۴٫pdf ۱۶۳٫۷ KB اصول حسابداری ۳
_۱۲۲۱۰۰۳_۱۲۲۱۰۰۶_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۱۹۷٫۷ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۹۷_۱٫pdf ۲۳۶٫۹ KB اقتصاد سنجی
_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۱۰۰_۱٫pdf ۱۶۸٫۷ KB اقتصاد مدیریت
۱۲۱۴۰۷۱٫pdf ۱۳۴٫۹ KB پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری
۱۲۲۱۱۰۹٫pdf ۱۳۱٫۱ KB پژوهش عملیاتی
_۱۲۲۱۰۹۸_۱٫pdf ۱۴۶٫۱ KB مالیه بین الملل
_۱۲۱۸۱۸۱_۱٫pdf ۱۹۲٫۵ KB تجارت بین الملل
_۱۲۲۱۰۸۹_۱۲۲۱۱۲۴_۱٫pdf ۱۸۵٫۷ KB اقتصاد کلان ۲ – اقتصاد کلان میانه ۲
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۱۲۱۰۵۱_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۵۴٫۹ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۰۲_۱۲۱۴۰۰۴_۱۲۱۴۰۱۷_۱۲۱۴۰۶۶_۱۲۱۴۰۹۲_۱۲۱۸۰۶۱_۱۳۲۰۰۱۹_۱٫pdf ۱۲۹٫۶ KB اصول حسابداری ۱ – اصول حسابداری یا هزینه یابی
_۱۲۱۸۰۰۷_۱۲۱۸۰۲۶_۱۲۱۸۰۶۴_۱۲۱۸۰۹۱_۱۲۱۸۰۹۶_۱۲۱۸۰۹۹_۱۲۱۸۱۰۱_۱۲۱۸۱۰۲_۱۲۱۸۱۱۸_۱۲۱۸۱۸۲_۱۲۲۱۰۳۳_۱۲۲۲۱۴۵_.pdf ۱۳۳٫۹ KB اصول سازمان و مدیریت – مبانی مدیریت و سازمان
_۱۲۱۸۰۰۶_۱۲۱۸۰۲۹_۱۲۱۸۱۲۱_۱۲۲۱۰۳۵_۱٫pdf ۱۴۵٫۱ KB روش تحقیق
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۴٫pdf ۱۵۹٫۱ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۱۲۱۰۰۹_۱۲۲۱۱۰۷_۱٫pdf ۱۶۷٫۱ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۲۵_۱٫pdf ۱۵۱٫۴ KB Dec/11/2013
_۱۲۱۴۰۵۸_۱۲۱۸۲۳۲_۱۲۲۱۱۴۳_۱٫pdf ۱۴۸ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۱۲_۱۲۲۱۰۱۹_۱۲۲۱۰۲۷_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۲۱۰۳۸_۱٫pdf ۱۲۸٫۶ KB Dec/11/2013
_۱۲۲۱۰۳۲_۱٫pdf ۲۰۹٫۸ KB اصول علم اقتصاد ۲ – اصول علم اقتصاد ۲ کلان – اقتصاد کلان
_۱۲۱۴۰۱۲_۱۲۱۴۰۲۱_۱۲۱۴۰۳۸_۱۲۱۴۰۶۹_۱٫pdf ۶۸٫۷ KB حسابداری صنعتی – حسابداری صنعتی ۱
_۱۲۱۴۰۲۷_۱۲۱۴۰۷۳_۱۲۱۴۰۷۷_۱٫pdf ۱۰۳٫۳ KB حسابرسی – حسابرسی ۱

۸ دیدگاه

 1. سلام با تشکر فراوان ا قرار دادن سوالات رشته اقتصاد،لطفا درس اقتصاد ریاضی فراموش نشه.

 2. سلام چرا همه درسها نمونه سولاتشون نیست . جوابشونو چطوری دانلود کنم

  admin پاسخ در تاريخ آذر ۱ام, ۱۳۹۲ ۱:۱۰ ب.ظ:

  دوست عزیز آپدیت سوالات به مرور در سایت قرار میگیرد . پاسخنامه ها رو از انجمن دانلود کنید http://www.forum.pnu4u.com

 3. درس اصول حسابداری ۲ و آمار و احتمالات چی ؟چرا نیستن

 4. سلام من دانشجوی رشته اقتصاد هستم همه درسهای رشته های دیگه هم به روز هستند هم با جواب،ولی رشته من هیچ روند خوبی از سوالات به خود نگرفته.خصوصا درس اقتصاد ریاضی

  admin پاسخ در تاريخ آذر ۲۲ام, ۱۳۹۲ ۱۲:۱۱ ب.ظ:

  دوست عزیز سوالات این ترم نسبتا کاملتر است اما ما ادعا نمیکنیم که همه سوالات رو در سایت قرار دادیم .برای رشته اقتصاد هم پاسخنامه موجود است میتونید از انجمن اقدام کنید http://www.forum.pnu4u.com

 5. سلام و خسته نباشی لطفا درسای بیشتری از رشته ی اقتصاد رو سوالاتشو بزارید…
  واما ی سوال تمام این درسایی که نمونه سوالاتشو گذاشتید از رشته اقتصاد پاسخنامش هم توی انجمن هست یانه؟چون من وارد انجمن که شدم پاسخنامه ای برای رشته ی اقتصاد ندیدم!!!لطفا راهنمایی کنید

  Administrator پاسخ در تاريخ خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۳ ۱:۲۶ ق.ظ:

  با سلام
  پاسخنامه های رشته اقتصاد در انجمن موجود است لطفا با کد درس جستجو فرمائیدو چنانچه پاسخنامه درس مورد نظر را پیدا نکردید از قسمت پاسخنامه های درخواستی اطلاع دهید تا در انجمن قرار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.