امروز یکشنبه , ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۲

نمونه سوالات امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۲ دانشگاه پیام نور

لطفا جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

کد درس در بالای ورقه امتحانی و یا در برگه انتخاب واحد نوشته شده است . برای جستجوی راحتتر دکمه های Ctrl+F را فشار دهید و در کادر ظاهر شده کد درس را بنویسید و جستجو کنید.

_۱۱۱۱۲۷۶_۱۱۱۵۰۷۹_۱۱۱۵۱۶۷_۱٫pdf۱۳۲٫۶ KBذخیره و بازیابی اطلاعات
۱۲۱۳۲۰۹٫pdf۱۱۱٫۶ KBAug/16/2013
_۱۱۱۱۰۲۵_۱۱۱۱۰۹۷_۱۱۱۱۱۰۰_۱۱۱۱۱۰۳_۱۱۱۱۱۰۹_۱۱۱۱۴۰۸_۱۱۱۱۴۱۰_۱٫pdf۱۳۷٫۷ KBریاضی ۲ – ریاضی عمومی ۲ – ریاضی کاربردی ۱
۱۱۱۳۰۹۴(seri4).pdf۱۳۳٫۱ KBفیزیک ۱ – فیزیک پایه ۱ – فیزیک عمومی و آزمایشگاه
_۱۱۱۵۱۲۸_۱۱۱۹۰۱۵_۱٫pdf۱۲۲٫۶ KBتحلیل و طراحی شی گرا – سیستم های شی گرا
_۱۱۱۵۱۳۴_۱٫pdf۱۴۴٫۶ KBمباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
_۱۱۱۵۰۶۵_۱۱۱۵۱۸۴_۱۳۱۹۰۱۱_۱٫pdf۳۵۴٫۲ KBمدارهای الکتریکی
۱۱۱۳۰۹۴(seri1).pdf۱۴۷٫۷ KBفیزیک ۱ – فیزیک پایه ۱ – فیزیک عمومی و آزمایشگاه
_۱۱۱۵۱۲۰_۱۱۱۵۱۵۵_۱۱۱۹۰۱۳_۱٫pdf۲۹۱٫۵ KBگرافیک کامپیوتری – گرافیک کامپیوتری ۱
_۱۱۱۵۰۷۸_۱۱۱۵۱۴۲_۱۱۱۵۱۶۶_۱٫pdf۲۶۰٫۲ KBطراحی الگوریتم ها – طراجی و تحلیل الگوریتم ها
_۱۱۱۵۱۱۲_۱۱۱۵۱۴۰_۱۱۱۵۱۶۴_۱۵۱۱۰۲۰_۱٫pdf۳۷۱٫۶ KBساختمان داده ها – ساختمان داده و الگوریتم ها – ساختمان داده ها و الگوریتم ها
_۱۲۲۰۴۷۸_۱٫pdf۱۰۳٫۷ KBAug/16/2013
_۱۳۱۲۰۱۴_۱۳۱۲۰۳۹_۱٫pdf۱۱۶٫۲ KBAug/16/2013
_۱۵۱۱۰۰۲_۱٫pdf۱۲۹٫۲ KBتجارت الکترونیکی
_۱۱۱۵۱۲۷_۱۱۱۵۱۷۶_۱٫pdf۱۱۸٫۳ KBسیستم های اطلاعات مدیریت – سیستم های اطلاعاتی مدیریت
_۱۱۱۵۱۵۸_۱۲۱۴۰۴۶_۱۲۱۸۰۰۹_۱۲۱۸۰۲۸_۱۲۱۸۰۶۵_۱۲۱۸۱۱۹_۱۲۱۸۲۶۸_۱۲۳۴۰۰۲_۱٫pdf۲۵۲٫۷ KBپژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱
_۱۵۱۱۰۰۸_۱٫pdf۱۵۷٫۳ KBمباحث نو در فناوری اطلاعات
_۱۱۱۱۳۳۱_۱۱۱۵۰۸۳_۱۱۱۵۱۵۷_۱۱۱۵۱۶۵_۱٫pdf۲۷۶ KBمبانی نظریه محاسبه – نظریه توماتها و زبانها – نظری زبان ها و ماشین ها
_۱۳۱۱۰۳۳_۱۳۱۳۰۴۶_۱٫pdf۳۵۲٫۴ KBAug/16/2013
_۱۱۱۱۰۳۲_۱۱۱۱۰۸۴_۱۱۱۱۰۹۹_۱۱۱۱۱۰۲_۱۱۱۱۳۰۷_۱۱۱۱۴۱۲_۱٫pdf۱۱۷٫۳ KBریاضی  ۱ – ریاضی عمومی ۱
_۱۲۱۴۰۶۴_۱٫pdf۱۱۰٫۹ KBمدیریت مالی و حسابداری پروژه
_۱۵۱۱۰۱۲_۱٫pdf۱۴۰٫۴ KBفناوری اطلاعات برای مدیران
_۱۲۱۲۲۵۵_۱٫pdf۱۰۲٫۲ KBزبان خارجی
_۱۵۱۲۰۰۲_۱٫pdf۱۵۹٫۴ KBمدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
index.html۲٫۹ KBAug/16/2013
_۱۱۱۵۰۸۲_۱۱۱۵۱۴۳_۱۱۱۵۱۹۱_۱۱۱۹۰۱۰_۱٫pdf۲۳۳٫۶ KBمعماری کامپیوتر
_۱۱۱۵۱۳۳_۱۱۱۵۲۴۸_۱۱۱۵۲۴۹_۱۱۱۹۰۱۷_۱٫pdf۱۱۸٫۱ KBارائه مطالب علمی و فنی – روش تحقیق و گزارش نویسی – شیوه ارائه مطلب علمی و فنی
_۱۳۱۲۰۰۸_۱۳۱۳۰۵۳_۱۳۲۰۰۴۷_۱٫pdf۳۱۰٫۸ KBAug/16/2013
_۱۱۱۱۱۰۴_۱۱۱۱۳۲۴_۱۱۱۵۰۶۷_۱۱۱۵۱۳۷_۱۱۱۵۱۹۶_۱٫pdf۲۶۴٫۹ KBریاضیات گسسته – ساختمان گسسته
_۱۳۱۲۰۱۱_۱۳۱۴۰۴۴_۱٫pdf۱۷۰٫۲ KBAug/16/2013
K_1115119_1511001_1.pdf۴۱٫۱ KBمهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱
_۱۲۳۳۰۲۹_۱٫pdf۱۰۴٫۴ KBAug/16/2013
_۱۲۲۰۶۵۷_۱٫pdf۱۰۳٫۵ KBAug/16/2013
_۱۱۱۵۱۱۴_۱۱۱۵۱۴۶_۱۱۱۵۱۷۰_۱۱۱۵۱۹۵_۱٫pdf۱۵۰ KBاصول طراحی نرم افزار- مهندسی نرم افزار ۱
_۱۱۱۵۰۹۲_۱۱۱۵۱۴۷_۱۱۱۹۰۱۴_۱٫pdf۱۵۳٫۵ KBشبکه های کامپیوتری – شبکه های کامپیوتری ۱
_۱۱۲۲۰۱۸_۱۱۲۲۰۴۵_۱٫pdf۱۴۳٫۳ KBمهندسی ارزش
_۱۱۱۵۰۶۸_۱۱۱۵۱۳۸_۱۱۱۵۱۶۲_۱۵۱۱۰۱۹_۱٫pdf۱۷۴٫۹ KBاصول کامپیوتر ۲ – برنامه سازی پیشرفته
_۱۱۱۵۱۱۹_۱۵۱۱۰۰۱_۱٫pdf۱۵۶٫۶ KBمهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات ۱
_۱۲۱۵۱۵۱_۱٫pdf۹۸٫۲ KBAug/16/2013
_۱۱۱۱۰۹۵_۱۱۱۱۴۱۱_۱٫pdf۱۳۱٫۵ KBریاضی مهندسی – ریاضیات مهندسی
_۱۱۱۵۰۷۶_۱۱۱۵۱۳۹_۱۱۱۵۱۹۷_۱۱۱۹۰۰۹_۱۵۱۱۰۷۷_۱٫pdf۲۴۹٫۵ KBمدارهای منطقی
_۱۵۱۱۰۰۳_۱٫pdf۱۲۹٫۷ KBمهندسی فناوری اطلاعات ۲
_۱۱۱۵۰۸۷_۱۱۱۹۰۱۱_۱۵۱۱۰۹۳_۱٫pdf۶۴۴٫۹ KBریزپردازنده ۱ – میکروپروسسورها
_۱۱۱۵۱۰۱_۱۱۱۵۱۵۶_۱۱۱۹۰۱۲_۱٫pdf۳۰۲ KBهوش مصنوعی
_۱۱۱۵۰۶۳_۱۱۱۵۱۳۵_۱۱۱۵۱۶۱_۱٫pdf۲۷۶٫۱ KBاصول کامپیوتر ۱ – مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

۱۰ دیدگاه

 1. پس چرااااااااااااااااادانلودنمیشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  چرااینجویه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. دوست عزیز تست شد .هیچ مشکلی برای دانلود وجود ندارد

 3. مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی از سایت خوبتان :rotfl:

 4. سلام و خسته نباشید.چرا مدارهای الکترونیکی رشته کامپیوتر داخلش نیست؟
  کد درس:۱۱۱۵۰۷۰
  لطفا هرچه زودتر بذارید.ممنون

 5. دانلود رایگان پاسخنامه ندارین؟

 6. خیلی بهتر می شد اگه اسم فایل ها را مرتبط مخصوص هر درسی را می نوشتید
  اینجوری بهتر می شد چی می خوای دانلود کنی ممنونم از سایتتون

 7. سلام
  من یوزر پسوردمو درست وارد می کنم
  اما نمی تونم و نمیدونم درس های که مد نظرمه چطور پیدا کنم با پاسخنامه تستی و تشریحیش
  فقط می تونم سوالاشو دانلود کنم

 8. مرسی از سایت خوبتون.واقعا ممنون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.