خانه / نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / نمونه سوالات رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور

نمونه سوالات رشته الهیات کلیه گرایش ها نیمسال دوم ۹۰-۸۹ پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]
نمونه سوالات رشته های :

آموزش دینی و عربی

,ادیان و عرفان

,تاریخ فرهنگ و تمدن ملل

,تربیت معلم قرآن کریم

,علوم قرآن و حدیث

,فقه و مبانی حقوق اسلامی

,فلسفه و کلام,الهیات

نام درس

کد درس

دانلود

زبان خارجه

۱۲۱۲۲۴۹

دانلود

انسان شناسی در اسلام

۱۲۲۰۰۰۱

دانلود

متون اختصاصی عربی ۱

۱۲۲۰۰۰۸

دانلود

تاریخ عمومی فلسفه

۱۲۲۰۰۰۹

دانلود

تاریخ ادیان

۱۲۲۰۰۱۰-۱Q

دانلود

زبان تخصصی ۱

۱۲۲۰۰۱۸

دانلود

منطق ۱

۱۲۲۰۰۱۹-۱۲۲۰۴۶۰

دانلود

مبادی فقه و اصول

۱۲۲۰۰۲۳-۱۲۲۰۵۲۴

دانلود

زبان تخصصی ۲

۱۲۲۰۰۲۵

دانلود

منطق ۲

۱۲۲۰۰۲۸-۱۲۲۰۵۱۲-۱۲۲۰۴۶۱

دانلود

کلام ۱ – کلام اسلامی  ۱

۱۲۲۰۰۳۳ – ۱۲۲۰۵۰۰

دانلود

آشنایی با ادیان بزرگ

۱۲۲۰۰۳۷-۱۲۲۰۵۲۳

دانلود

کلام ۲ – کلام اسلامی ۲

۱۲۲۰۰۴۰-۱۲۲۰۵۰۵

دانلود

زبان تخصصی ۳

۱۲۲۰۰۴۳

دانلود

فقه الحدیث ۱

۱۲۲۰۰۵۳

دانلود

حقوق جزای خصوصی

۱۲۲۰۰۷۷

دانلود

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۰۷۹

دانلود

علوم بلاغی – علوم بلاغت

۱۲۲۰۰۸۰-۱۲۲۰۵۶۳-۱۲۲۰۴۸۱

دانلود

حقوق جزای عمومی در اسلام

۱۲۲۰۰۸۵

دانلود

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۰۸۷

دانلود

حقوق تطبیقی

۱۲۲۰۰۹۲

دانلود

تاریخ قرآن ۱

۱۲۲۰۰۹۶-۱۲۲۰۴۸۰

دانلود

تاریخ قرآن ۲

۱۲۲۰۰۹۸

دانلود

تاریخ تفصیر قرآن کریم ۱

۱۲۲۰۰۹۹

دانلود

تاریخ حدیث

۱۲۲۰۱۰۲

دانلود

تاریخ تفسیر قرآن کریم ۲

۱۲۲۰۱۰۵

دانلود

تاریخ فلسفه اسلامی ۱

۱۲۲۰۱۱۳

دانلود

تاریخ فلسفه غرب ۲

۱۲۲۰۱۱۶-۱۲۲۰۴۷۷

دانلود

منطق ۳

۱۲۲۰۱۱۹

دانلود

صرف ۱ – زبان عربی ۳ – عربی ۱

۱۲۲۰۱۳۱-۱۲۲۰۵۰۱-۱۲۲۰۵۶۱-b

دانلود

صرف ۲ – زبان عربی ۴ – عربی ۲

۱۲۲۰۱۳۲-۱۲۲۰۵۰۷-۱۲۲۰۵۶۲

دانلود

نحو کاربردی ۲

۱۲۲۰۱۳۴-۱۲۲۰۵۸۷

دانلود

نحو کاربردی ۳ – زبان عربی ۵

۱۲۲۰۱۳۵-۱۲۲۰۵۱۵

دانلود

آشنایی با فقه – فقه

۱۲۲۰۱۳۷-۱۲۲۰۵۴۳

دانلود

کلیات فلسفه اسلامی

۱۲۲۰۱۳۸

دانلود

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

۱۲۲۰۱۳۹

دانلود

قرائت و درک متون عربی – متون عربی ۴

۱۲۲۰۱۴۰-۱۲۲۰۵۲۱

دانلود

نحو کاربردی ۴

۱۲۲۰۱۴۱-۱۲۲۰۴۸۸-۱۲۲۰۴۷۳

دانلود

مهارتهای ترجمه

۱۲۲۰۱۴۲

دانلود

سیری در نهج البلاغه

۱۲۲۰۱۴۳

دانلود

کلیات عرفان اسلامی

۱۲۲۰۱۴۴

دانلود

آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن

۱۲۲۰۱۴۵

دانلود

عرفان نظری – عرفان نظری ۱

۱۲۲۰۱۴۶-۱۲۲۰۲۱۵

دانلود

تاریخ تصوف ۱

۱۲۲۰۱۴۷

دانلود

روشهای مطالعات دینی ۱

۱۲۲۰۱۴۹

دانلود

متون به زبان خارجی ۱

۱۲۲۰۱۵۰

دانلود

عرفان عملی

۱۲۲۰۱۵۲

دانلود

تاریخ تصوف ۲

۱۲۲۰۱۵۳

دانلود

متون عرفانی فارسی ۲

۱۲۲۰۱۵۴

دانلود

تاریخ فلسفه اسلامی  ۲

۱۲۲۰۱۵۵

دانلود

ادیان ایران پیش از اسلام ۲

۱۲۲۰۱۵۷

دانلود

ادیان ابتدایی و قدیم

۱۲۲۰۱۵۸

دانلود

ادیان هند ۱

۱۲۲۰۱۶۰

دانلود

دین خاور دور

۱۲۲۰۱۶۱

دانلود

تاریخ فرق اسلامی ۱

۱۲۲۰۱۶۲

دانلود

متون عرفانی عربی ۱

۱۲۲۰۱۶۳

دانلود

متون عرفانی عربی  ۲

۱۲۲۰۱۶۵

دانلود

تاریخ فرق اسلامی ۲

۱۲۲۰۱۶۶

دانلود

متون عرفانی به زبان خارجی ۱

۱۲۲۰۱۶۷

دانلود

ادیان ایران پیش از اسلام ۱

۱۲۲۰۱۶۸

دانلود

آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی

۱۲۲۰۱۶۹

دانلود

متون عرفانی به زبان خارجی ۲

۱۲۲۰۱۷۰

دانلود

دین یهود

۱۲۲۰۱۷۲

دانلود

فلسفه دین

۱۲۲۰۱۷۳

دانلود

مسیحیت

۱۲۲۰۱۷۴

دانلود

علوم قرآنی ۱

۱۲۲۰۱۷۶-۱۲۲۰۴۸۵-۱۲۲۰۵۸۵

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱- تفسیر قرآن کریم ۲

۱۲۲۰۱۷۷-۱۲۲۰۵۸۶-۱۲۲۰۴۹۹

دانلود

مفردات قرآن کریم

۱۲۲۰۱۷۸-۱۲۲۰۵۴۰

دانلود

مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم ۲

۱۲۲۰۱۷۹

دانلود

علوم قرانی ۲

۱۲۲۰۱۸۰-۱۲۲۰۴۸۶

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم – تفسیر قرآن کریم ۳

۱۲۲۰۱۸۱-۱۲۲۰۵۰۴

دانلود

اهل البیت در قرآن و حدیث

۱۲۲۰۱۸۲-۱۲۲۰۵۸۸-۱Q

دانلود

مبانی نقد و فهم حدیث

۱۲۲۰۱۸۳-۱۲۲۰۳۵۱

دانلود

علوم قرآنی ۳

۱۲۲۰۱۸۴

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳

۱۲۲۰۱۸۵

دانلود

قرائت و درک متون تفسیری

۱۲۲۰۱۸۶

دانلود

شناخت نهج البلاغه ۱

۱۲۲۰۱۸۸

دانلود

تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۴

۱۲۲۰۱۸۹

دانلود

تفسیر موضوعی قرآن کریم ۱ – تفسیر موضوعی ۲

۱۲۲۰۱۹۱-۱۲۲۰۴۸۴-۱۲۲۰۵۵۲

دانلود

شناخت نهج البلاغه ۲

۱۲۲۰۱۹۲

دانلود

بلاغت قرآن کریم ۱

۱۲۲۰۱۹۳-۱Q

دانلود

تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ – تفسیر موضوعی ۳

۱۲۲۰۱۹۴-۱۲۲۰۵۵۵

دانلود

بلاغت قرآن کریم ۲

۱۲۲۰۱۹۵

دانلود

جوامع حدیثی

۱۲۲۰۱۹۶-۱Q

دانلود

قرآن و خاور شناسان

۱۲۲۰۱۹۷

دانلود

تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی

۱۲۲۰۱۹۸

دانلود

شناخت ادعیه اهل البیت (ع)

۱۲۲۰۱۹۹

دانلود

حکمت متعالیه ۱

۱۲۲۰۲۰۰-۱۲۲۰۴۶۹

دانلود

حکمت متعالیه ۲

۱۲۲۰۲۰۱-۱۲۲۰۴۷۰

دانلود

زبان تخصصی ۴

۱۲۲۰۲۰۲

دانلود

حکمت مشاء ۱

۱۲۲۰۲۰۳

دانلود

تاریخ فلسفه غرب ۱ – تاریخ فلسفه غرب

۱۲۲۰۲۰۵-۱۲۲۰۵۰۶

دانلود

کلام ۴

۱۲۲۰۲۰۶-۱۲۲۰۴۷۶

دانلود

حکمت متعالیه ۳

۱۲۲۰۲۰۷-۱Q

دانلود

فلسفه اخلاق

۱۲۲۰۲۰۹

دانلود

حکمت مشاء ۲

۱۲۲۰۲۱۰-۱۲۲۰۴۷۴

دانلود

حکمت متالیه ۴

۱۲۲۰۲۱۱-۱۲۲۰۴۷۱

دانلود

مسائل کلامی جدید ۱

۱۲۲۰۲۱۲-۱Q

دانلود

منطق جدید ۱

۱۲۲۰۲۱۳

دانلود

حکمت اشراق ۱

۱۲۲۰۲۱۴

دانلود

عرفان نظری ۲ – عرفان نظری

۱۲۲۰۲۲۳-۱۲۲۰۴۷۲

دانلود

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۲۵

دانلود

قواعد فقه ۲

۱۲۲۰۲۲۷

دانلود

مباحثی از حقوق مدنی ( قواعد عمومی قراردادها )

۱۲۲۰۲۲۸-۱Q

دانلود

تاریخ فقه و فقها

۱۲۲۰۲۲۹

دانلود

اصول فقه ۳

۱۲۲۰۲۳۰

دانلود

آیات الاحکام

۱۲۲۰۲۳۱

دانلود

فقه تطبیقی ۱

۱۲۲۰۲۳۳

دانلود

آئین دادرسی مدنی

۱۲۲۰۲۳۴

دانلود

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۰۲۳۵

دانلود

حقوق کار

۱۲۲۰۲۳۶

دانلود

فقه ۵ ( وصیت و ارث )

۱۲۲۰۲۳۷-۱۲۲۰۴۹۲

دانلود

آئین دادرسی کیفری

۱۲۲۰۲۳۸

دانلود

حقوق ثبت

۱۲۲۰۲۳۹

دانلود

فقه تطبیقی ۲

۱۲۲۰۲۴۰

دانلود

تاریخنگاری در اسلام

۱۲۲۰۲۴۲

دانلود

متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی

۱۲۲۰۲۴۴

دانلود

کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی

۱۲۲۰۲۴۶

دانلود

تاریخ هنرهای اسلامی ۱

۱۲۲۰۲۴۷

دانلود

تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد

۱۲۲۰۲۴۸

دانلود

تاریخ اسلام در مغرب و اندلس

۱۲۲۰۲۵۰

دانلود

تاریخ هنرهای اسلامی ۲

۱۲۲۰۲۵۱

دانلود

تاریخ علوم اسلامی ۱

۱۲۲۰۲۵۴

دانلود

تاریخ علوم اسلامی ۲

۱۲۲۰۲۵۶

دانلود

مطالعات اسلامی در غرب

۱۲۲۰۲۵۸

دانلود

تاریخ اسلام در شبه قاره هند

۱۲۲۰۲۶۳

دانلود

جغرافیای تاریخ اسلام ۲

۱۲۲۰۲۶۴

دانلود

حکمت متعالیه ۱

۱۲۲۰۲۶۹

دانلود

روشهای مطالعات دینی ۲

۱۲۲۰۲۷۳

دانلود

جغرافیای تاریخ اسلام ۱

۱۲۲۰۲۷۷

دانلود

منطق ۴

۱۲۲۰۲۸۰-۱۲۲۰۴۷۵

دانلود

حقوق بین الملل عمومی و خصوصی در اسلام

۱۲۲۰۲۸۱

دانلود

اصول فقه ۴

۱۲۲۰۲۸۲-۱۲۲۰۴۹۰

دانلود

فقه ۶

۱۲۲۰۲۸۳

دانلود

فلسفه فقه

۱۲۲۰۲۸۴

دانلود

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۱۲۲۰۲۸۵-۱۲۲۰۴۲۵

دانلود

عربی

۱۲۲۰۲۸۶

دانلود

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۷

دانلود

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸

دانلود

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۸۹

دانلود

اصول فقه

۱۲۲۰۲۹۰

دانلود

متون فقه ۴

۱۲۲۰۲۹۲

دانلود

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۳

دانلود

آیات الاحکام

۱۲۲۰۲۹۴

دانلود

قواعد فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۵

دانلود

مباحث اصول ۱

۱۲۲۰۳۶۸

دانلود

آیات الاحکام

۱۲۲۰۳۷۰

دانلود

فقه استدلالی ۲

۱۲۲۰۳۷۲

دانلود

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۳۷۳

دانلود

قواعد فقه ۲

۱۲۲۰۳۷۶-۱Q

دانلود

فقه تطبیقی

۱۲۲۰۳۷۷

دانلود

انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۲۴-۱Q

دانلود

آئین زندگی و اخلاق کاربردی

۱۲۲۰۴۳۳

دانلود

انقلاب اسلامی ایران

۱۲۲۰۴۳۴

دانلود

منطق و فلسفه مقدماتی

۱۲۲۰۴۴۲

دانلود

منطق ۱

۱۲۲۰۴۶۰

دانلود

فقه و مبانی حقوق اسلامی

۱۲۲۰۴۶۳

دانلود

زبان تخصصی ۳

۱۲۲۰۴۶۴-۱Q

دانلود

نحو کاربردی ۴

۱۲۲۰۴۷۳

دانلود

اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۰۴۷۸-۱Q

دانلود

اندیشه سیاسی امام خمینی

۱۲۲۰۴۷۹-۱Q

دانلود

علوم قرآنی ۲

۱۲۲۰۴۸۶

دانلود

فقه ۴

۱۲۲۰۴۹۱

دانلود

فقه ۵ ( وصیت و ارث)

۱۲۲۰۴۹۲

دانلود

اخلاق در سیره معصومین (ع)

۱۲۲۰۴۹۳-۱Q

دانلود

کلام ۲ – کلام اسلامی ۲

۱۲۲۰۵۰۵

دانلود

صرف ۲ – ربان عربی ۴ – عربی ۲

۱۲۲۰۵۰۷

دانلود

منطق ۲

۱۲۲۰۵۱۲

دانلود

نحو کاربردی ۳ – زبان عربی ۵

۱۲۲۰۵۱۵

دانلود

قرائت و درک متون عربی – متون عربی ۴

۱۲۲۰۵۲۱

دانلود

مبادی فقه و اصول

۱۲۲۰۵۲۴

دانلود

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

۱۲۲۰۵۳۵-۱۲۱۱۰۲۳

دانلود

وضع کنونی جهان اسلام ۱– تاریخ معاصر جهان اسلام

۱۲۲۰۵۶۶

دانلود

فقه ۱

۱۲۲۰۵۶۹

دانلود

فقه ۲

۱۲۲۰۵۷۰

دانلود

فقه ۳

۱۲۲۰۵۷۱

دانلود

فقه ۴

۱۲۲۰۵۷۲-۱۲۲۰۴۹۱-۱Q

دانلود

نحو کاربردی ۲

۱۲۲۰۵۸۷

دانلود

آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۰۵۸۹

دانلود

آشنایی با دفاع مقدس

۱۲۲۰۵۹۰

دانلود

مبانی جامعه شناسی

۱۲۲۷۰۰۱-۱۲۲۰۵۴۲-۱۲۲۲۰۷۳-۱۲۲۲۰۶۷-۱۲۲۲۰۷۸-۱۲۲۷۰۰۲-۱۲۲۷۰۱۷

دانلود

تاریخ تشیع

۱۲۲۹۰۱۰

دانلود

۴ دیدگاه

  1. خیلی عالی بودمررررررررررررررررسی

  2. مرسی.عالیه.بیزحمت آیین دادرسی مدنی بذارید

  3. مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسی

  4. قرائت و تجوید۳ کجاس؟؟؟؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.