امروز شنبه , ۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۳

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دانشگاه پیام نور

[wpfmb type=’success’ theme=1]

جهت دانلود سوالات آخرین نیمسال و سایر نیمسالهای این رشته به صورت یکجا و طبقه بندی شده اینجا کلیک کنید

[/wpfmb]

نام درس

کد درس

لینک دانلود

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

۱۱۱۱۰۰۱

دانلود

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

۱۱۱۵۰۱-۱۲۲۲۲۰۴-۱۲۲۲۱۶۰

دانلود

آمار مقدماتی

۱۱۱۷۰۰۱

دانلود

زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

۱۲۱۲۰۰۱-۱۲۲۲۱۸۰-۱۲۲۲۱۵۸

دانلود

زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

۱۲۱۲۰۰۲-۱۲۲۲۱۶۳-۱۲۲۲۱۹۸

دانلود

اصول حسابداری ۱

۱۲۱۴۰۰۱-۱۲۱۴۰۱۶

دانلود

آئین زندگی(اخلاق کاربردی

۱۲۲۰۴۳۳

دانلود

مبانی علم اقتصاد

۱۲۲۱۰۰۱-۱۲۲۱۰۱۳

دانلود

مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی ۱

۱۲۲۲۰۰۱

دانلود

مبانی جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۰۲-۱۲۲۷۰۶۸

دانلود

مبانی تعاون

۱۲۲۲۰۰۳

دانلود

اصول علم سیاست

۱۲۲۲۰۰۴

دانلود

جامعه شناسی جهان سوم

۱۲۲۲۰۰۶

دانلود

مبانی جمعیت شناسی

۱۲۲۲۱۹۲-۱۲۲۲۰۰۷-۱۲۲۲۱۴۹

دانلود

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

۱۲۲۲۰۰۹

دانلود

جامعه شناسی آموزش و پرورش

۱۲۲۲۰۱۰

دانلود

مردم شناسی فرهنگی

۱۲۲۲۰۱۱

دانلود

نظریه های جامعه شناسی ۲

۱۲۲۲۰۱۳-۱۲۲۲۱۴۸-۱۲۲۲۱۹۳

دانلود

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۴-۱۲۲۲۱۴۱

دانلود

تامین و رفاه اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۵-۱۲۲۲۱۷۹

دانلود

جامعه شناسی ایلات و عشایر

۱۲۲۲۰۱۷

دانلود

تغییرات اجتماعی

۱۲۲۲۰۱۸-۱۲۲۲۲۰۳

دانلود

جامعه شناسی ارتباط جمعی

۱۲۲۲۰۲۰

دانلود

روش تحقیق نظری

۱۲۲۲۰۲۱-۱۲۲۲۱۴۷-۱۲۲۲۱۹۰

دانلود

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

۱۲۲۲۰۲۲

دانلود

جامعه شناسی توسعه

۱۲۲۲۰۲۳-۱۲۲۲۱۶۹

دانلود

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۲۴-۱۲۲۲۲۰۵

دانلود

تکنیک های خاص تحقیق

۱۲۲۲۰۲۶

دانلود

جغرافیای انسانی ایران

۱۲۲۲۲۷-۱۲۲۲۲۱۳

دانلود

جامعه شناسی روستایی

۱۲۲۲۰۲۹-۱۲۲۲۱۷۳

دانلود

جامعه شناسی شهری

۱۲۲۲۰۳۰

دانلود

جامعه شناسی سازمانها

۱۲۲۲۰۳۱

دانلود

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

۱۲۲۲۰۳۲

دانلود

جامعه شناسی سیاسی

۱۲۲۲۰۳۳

دانلود

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

۱۲۲۲۰۳۴

دانلود

جمعیت شناسی ایران

۱۲۲۲۰۳۵

دانلود

بررسی مسائل اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۳۶-۱۲۲۲۱۷۱-۱۲۳۹۰۱۵-۱۲۱۸۰۲۲

دانلود

جامعه شناسی انقلاب

۱۲۲۲۰۳۷

دانلود

جامعه شناسی صنعتی

۱۲۲۲۰۳۸

دانلود

اصول و اندیشه های تعاون

۱۲۲۲۰۴۴

دانلود

سیر تحول تعاونی ها در ایران و جهان

۱۲۲۲۰۴۵

دانلود

انواع و کارکد تعاونیها

۱۲۲۲۰۴۶

دانلود

زمینه های وشیوه های همیاری در جوامع شهری

۱۲۲۲۰۴۷

دانلود

سازماندهی و مدیریت در تعاونیها

۱۲۲۲۰۴۹

دانلود

امور مالی تعاونیها

۱۲۲۲۰۵۰

دانلود

اصول آموزش و ترویج تعاونی

۱۲۲۲۰۵۱

دانلود

روشهای تحلیل جمعیت

۱۲۲۲۰۶۱-۱۲۱۶۴۲۱

دانلود

جامعه شناسی سازمانها

۱۲۲۲۰۶۴

دانلود

مدیریت تعاونیها

۱۲۲۲۰۶۵

دانلود

کبانی تاریخ اجتماعی ایران

۱۲۲۲۰۷۲

دانلود

اصول علم سیاست

۱۲۲۲۰۸۸

دانلود

نظریه های جامعه شناسی

۱۲۲۲۱۴۴-۱۲۲۲۱۸۶-۱۲۲۲۰۰۸

دانلود

آشنایی با روشهای مدد کاری اجتماعی

۱۲۲۲۱۵۰

دانلود

مدد کاری اجتماعی فردی

۱۲۲۲۱۵۱

دانلود

اصول توان بخش

۱۲۲۲۱۵۲

دانلود

مددکاری اجتماعی گروهی

۱۲۲۲۱۶۱

دانلود

اعتیاد

۱۲۲۲۱۷۰

دانلود

مدیریت بحران و ریسک

۱۲۲۲۱۸۲

دانلود

سیاست اجتماعی

۱۲۲۲۱۸۳

دانلود

آمار در علوم اجتماعی

۱۲۲۲۱۸۴-۱۲۲۲۰۱۹-۱۲۲۲۱۴۲-۱۱۱۷۱۲۰

دانلود

مبانی مطالعات فرهنگی

۱۲۲۲۱۸۹

دانلود

جامعه شناسی خانواده

۱۲۲۲۱۹۱-۱۲۲۲۰۱۲

دانلود

حقوق کار

۱۲۲۲۱۹۴-۱۲۲۲۱۶۵-۱۲۲۳۰۴۶

دانلود

مبانی تفکر جمعی و کارگروهی

۱۲۲۲۱۹۵-۱۲۲۲۱۵۴

دانلود

سیاستگذاری توریسم

۱۲۲۲۱۹۹

دانلود

برنامه ریزی روستایی

۱۲۲۲۲۰۱

دانلود

نظریه های برنامه ریزی

۱۲۲۲۲۰۲

دانلود

برنامه ریزی شهری

۱۲۲۲۲۰۶

دانلود

فنون برنامه ریزی اجتماعی

۱۲۲۲۲۰۸

دانلود

کاربرد جمعیت شناسی

۱۲۲۲۲۰۹-۱۲۲۲۰۴۱

دانلود

فقر و نابرابری اجتماعی

۱۲۲۲۲۱۱-۱۲۲۲۱۷۴

دانلود

سیاستهای بهداشت و آموزشی

۱۲۲۲۲۱۲

دانلود

جغرافیای انسانی ایران

۱۲۲۲۲۱۳

دانلود

بودجه ریزی

۱۲۲۲۲۱۴

دانلود

گذراندن اوقات فراغت

۱۲۲۲۲۱۵

دانلود

سیاستگذاری محیط زیست

۱۲۲۲۲۱۶

دانلود

توسعه پایدار

۱۲۲۲۲۱۸

دانلود

برنامه ریزی مشارکتی

۱۲۲۲۲۱۹

دانلود

اقتصاد توسعه

۱۲۲۲۲۲۱

دانلود

کلیات حقوق

۱۲۲۳۰۰۱-۱۲۲۰۰۹۳

دانلود

حقوق تعاون

۱۲۲۳۰۰۳

دانلود

مبانی جامعه شناسی

۱۲۲۷۰۰۱

دانلود

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۲۲۹۱۲۸

دانلود

دانلود

۲ دیدگاه

  1. سوالات فنون برنامه ریزی اجتماعی و سیاستگذاری اجتماعی را در سایت قرار دهید . با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند