امروز یکشنبه , ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۳:۰۶

نمونه سوالات کارشناسی ارشد

نمونه سوالات رشته راونشناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روانشناسی ارشد دانشگاه پیام نور همراه با پاسخنامه تستی و تشریحی  دانلود نمونه سوالات روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی دانلود نمونه سوالات روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان  دانلود نمونه سوالات روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی  دانلود نمونه سوالات روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت  دانلود نمونه سوالات روانشناسی اسلامی …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات حقوق کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات ارشد حقوق با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات حقوق بین المللی کارشناسی ارشد پیام نور با پاسخنامه  دانلود نمونه سوالات حقوق خصوصی کارشناسی ارشد با پاسخنامه  دانلود نمونه سوالات حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه کلیه فایل ها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ترجمه (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ویرایش ترجمه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ترجمه (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ۱۲۱۳۳۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه ویرایش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه ویرایش ۱۲۱۳۳۸۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کارگاه نگارش ۱۲۱۳۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کارگاه نگارش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کارگاه نگارش ۱۲۱۳۳۸۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ویرایش چاپ و نشر (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ویرایش چاپ و نشر رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ویرایش چاپ و نشر (آموزش محور) ۱۲۱۳۳۸۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات نگارش و ویرایش متن درسی ۱۲۱۳۳۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نگارش و ویرایش متن درسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات نگارش و ویرایش متن درسی ۱۲۱۳۳۸۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ۱۲۱۳۰۵۳- ۱۲۱۳۳۷۶ -۱۲۱۳۳۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی ۱۲۱۳۰۵۳- ۱۲۱۳۳۷۶ -۱۲۱۳۳۹۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی     …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات قواعد و ویرایش و نگارش علمی ۱۲۱۳۳۸۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس قواعد و ویرایش و نگارش علمی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات قواعد و ویرایش و نگارش علمی ۱۲۱۳۳۸۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش ۱۲۱۳۳۷۹ – ۱۲۱۳۴۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درست نویسی و نگارش فارسی – قواعد نگارش ۱۲۱۳۳۷۹ – ۱۲۱۳۴۰۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند