امروز شنبه , ۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۶:۰۰

رشته آب و هواشناسی

نمونه سوالات درس گرمایش جهانی و پیامدهای آن ۱۲۱۶۵۲۴ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس گرمایش جهانی و پیامدهای آن  با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس گرمایش جهانی و پیامدهای آن ۱۲۱۶۵۲۴ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شیمی جو و تغییرات آن ۱۲۱۶۵۲۲ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس شیمی جو و تغییرات آن با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس شیمی جو و تغییرات آن ۱۲۱۶۵۲۲ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم ۱۲۱۶۵۲۵ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم  با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس سری های زمانی و روشهای آماری آشکارسازی تغییر اقلیم ۱۲۱۶۵۲۵ با پاسخنامه فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روش های آب و هواشناسی دیرینه ۱۲۱۶۵۲۳ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هواشناسی دیرینه با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های آب و هواشناسی دیرینه ۱۲۱۶۵۲۳ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آب و هوای توریسم ۱۲۱۶۵۱۹ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هوای توریسم با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آب و هوای توریسم ۱۲۱۶۵۱۹ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آب و هوای پزشکی ۱۲۱۶۵۲۰ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هوای پزشکی با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آب و هوای پزشکی ۱۲۱۶۵۲۰ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی کشاورزی ۱۲۱۶۵۱۸ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هواشناسی کشاورزی  با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آب و هواشناسی کشاورزی ۱۲۱۶۵۱۸ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی ۱۲۱۶۵۲۱ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آب و هواشناسی معماری و مدیریت انرژی ۱۲۱۶۵۲۱ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آب و هواشناسی شهری ۱۲۱۶۵۱۶ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس آب و هواشناسی شهری با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آب و هواشناسی شهری ۱۲۱۶۵۱۶ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی ۱۲۱۶۵۱۵ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس نمونه سوالات درس کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی با پاسخنامه رشته آب و هواشناسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس کارگاه برنامه نویشی و نرم افزار های آب و هواشناسی ۱۲۱۶۵۱۵ با پاسخنامه فایلها …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند