امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۲۸

رشته آمار ریاضی

نمونه سوالات درس مدل های خطی ۱ ۱۱۱۷۱۳۱ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس مدل های خطی ۱ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مدل های خطی ۱ ۱۱۱۷۱۳۱ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۱ ۱۱۱۷۱۵۶ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۱ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۱ ۱۱۱۷۱۵۶ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۲ ۱۱۱۷۱۵۰ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۲ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس فرایند های تصادفی ۲ ۱۱۱۷۱۵۰ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس سری های زمانی ۲ “۱۱۱۷۱۳۳ ۱۱۱۷۱۵۱” با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس سری های زمانی ۲ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس سری های زمانی ۲ “۱۱۱۷۱۳۳ ۱۱۱۷۱۵۱” با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس استنباط آماری ۲ ۱۱۱۷۱۲۸ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس استنباط آماری ۲ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس استنباط آماری ۲ ۱۱۱۷۱۲۸ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس استنباط آماری ۱ ۱۱۱۷۱۲۶ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس استنباط آماری ۱  با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس استنباط آماری ۱ ۱۱۱۷۱۲۶ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۲۹ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس احتمال ۱  با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۲۹ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ ۱۱۱۷۱۲۷ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۲  با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ ۱۱۱۷۱۲۷ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس آنالیز چند متغییره ۱ ۱۱۱۷۱۳۰-۱۱۱۷۱۴۸ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس آنالیز چند متغییره ۱ با پاسخنامه رشته آمار ریاضی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس آنالیز چند متغییره ۱ ۱۱۱۷۱۳۰-۱۱۱۷۱۴۸ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند