امروز دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۵:۰۲

رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

نمونه سوالات درس نظریه های ارزش یابی و کاربرد آنها در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های ارزش یابی و کاربرد آنها در زبان فارسی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس نظریه های ارزش یابی و کاربرد آنها در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۶ با پاسخنامه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۲۳۲۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی  با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مقدمات زبان شناسی ۱۲۱۲۳۲۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مفاهیم بنیادی در نحو ۱۲۱۲۳۲۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مفاهیم بنیادی در نحو با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مفاهیم بنیادی در نحو ۱۲۱۲۳۲۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ۱۲۱۲۳۲۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق  با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس مبانی روش تحقیق ۱۲۱۲۳۲۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس ساخت واژه در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ساخت واژه در زبان فارسی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس ساخت واژه در زبان فارسی ۱۲۱۲۳۱۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۳۲۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ساخت زبان فارسی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس ساخت زبان فارسی ۱۲۱۲۳۲۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۲۳۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان شناسی کاربردی ۱۲۱۲۳۱۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس زبان خارجه ۱۲۱۲۳۳۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان خارجه با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان خارجه ۱۲۱۲۳۳۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس روان شناسی زبان ۱۲۱۲۳۲۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روان شناسی زبان با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روان شناسی زبان ۱۲۱۲۳۲۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس جامعه شناسی زبان ۱۲۱۲۳۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی زبان با پاسخنامه رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس جامعه شناسی زبان ۱۲۱۲۳۱۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند