امروز دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۱۷

رشته برنامه ریزی درسی

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس ۱۲۱۱۵۳۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس  با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس ۱۲۱۱۵۳۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی در برنامه درسی ۱۲۱۱۵۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی در برنامه درسی  با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس مطالعات تطبیقی در برنامه درسی ۱۲۱۱۵۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس متون تخصصی در برنامه درسی ۱ ۱۲۱۱۵۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس متون تخصصی در برنامه درسی ۱  با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس متون تخصصی در برنامه درسی ۱ ۱۲۱۱۵۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تعلیم و تربیت ۱۲۱۱۵۶۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تعلیم و تربیت  با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس فلسفه تعلیم و تربیت ۱۲۱۱۵۶۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تدوین برنامه درسی ۱۲۱۱۵۵۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تدوین برنامه درسی با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس طراحی و تدوین برنامه درسی ۱۲۱۱۵۵۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون تدریس ۱۲۱۱۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون تدریس  با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون تدریس ۱۲۱۱۰۰۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه درسی ۱۲۱۱۵۳۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه درسی با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه درسی ۱۲۱۱۵۳۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی ۱۲۱۱۵۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس تکنولوژی آموزشی ۱۲۱۱۵۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ مطالعات برنامه درسی ۱۲۱۱۵۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ مطالعات برنامه درسی با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس تاریخ مطالعات برنامه درسی ۱۲۱۱۵۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) ۱۲۱۱۶۰۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) با پاسخنامه رشته برنامه ریزی درسی تمامی گرایش ها کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی (متوسطه) ۱۲۱۱۶۰۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند