خانه / نمونه سوالات کارشناسی ارشد / رشته جغرافیا کلیه گرایش ها

رشته جغرافیا کلیه گرایش ها

جزوه دروس رشته الهیات کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دانلود رایگان جزوه دروس کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بخش عملی الهیات رشته نام درس عنوان منبع نویسنده حقوق دادرسی اداری متون حقوقی به زبان خارجی Law texts On Administrative Procedure Law حسن خسروی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی ۱ جایگزین های زندان یا مجازات های بین نا …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۱۲۲۵۰۵۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا با پاسخنامه رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا ۱۲۲۵۰۵۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی فایلها به صورت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس فناوری های جغرافیایی RS,GIS در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۷۱ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فناوری های جغرافیایی RS,GIS در برنامه ریزی روستایی با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس فناوری های جغرافیایی RS,GIS در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۷۱ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران “۱۲۱۶۵۶۵ -۱۲۱۶۶۰۰ -۱۲۱۶۶۰۴” با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران “۱۲۱۶۵۶۵ -۱۲۱۶۶۰۰ -۱۲۱۶۶۰۴” با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی و شهری “۱۲۱۶۵۴۶ -۱۲۱۶۵۷۰ -۱۲۱۶۶۷۰” با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی و شهری با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی و شهری “۱۲۱۶۵۴۶ -۱۲۱۶۵۷۰ -۱۲۱۶۶۷۰” با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی “۱۲۱۶۵۳۸ -۱۲۱۶۵۳۹ -۱۲۱۶۶۳۳” با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس روش ها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی “۱۲۱۶۵۳۸ -۱۲۱۶۵۳۹ -۱۲۱۶۶۳۳” با پاسخنامه فایلها به صورت PDF …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ۱۲۱۶۴۲۵ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ۱۲۱۶۴۲۵ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۴۳ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۵۴۳ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس تحلیل فضای روابط شهر و روستایی ۱۲۱۶۵۴۴ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل فضای روابط شهر و روستایی با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس تحلیل فضای روابط شهر و روستایی ۱۲۱۶۵۴۴ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

ادامه نوشته »

نمونه سوالات درس برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۲۱۶۵۴۲ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی با پاسخنامه رشته جغرافیا کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۱۲۱۶۵۴۲ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

ادامه نوشته »