امروز چهارشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۷:۰۷

رشته حرکات اصلاحی

نمونه سوالات درس ورزش معلولین ۱۲۱۵۳۶۵ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس ورزش معلولین با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس ورزش معلولین ۱۲۱۵۳۶۵ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۱۲۱۵۳۰۰ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی  با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۱۲۱۵۳۰۰ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس شنا ۱ – ۱۲۱۵۰۲۳ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس شنا ۱ با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس شنا ۱ – ۱۲۱۵۰۲۳ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۵۳۱۲ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس زبان تخصصی ۱۲۱۵۳۱۲ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته ۱۲۱۵۳۱۳ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس رایانه پیشرفته ۱۲۱۵۳۱۳ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس دو و میدانی ۱۲۱۵۰۱۰ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس دو و میدانی با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس دو و میدانی ۱۲۱۵۰۱۰ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس حرکت شناسی پیشرفته ۱۲۱۵۳۰۱ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس حرکت شناسی پیشرفته  با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس حرکت شناسی پیشرفته ۱۲۱۵۳۰۱ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس حرکت شناسی ورزشی ۱۲۱۵۰۰۸ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس حرکت شناسی ورزشی با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس حرکت شناسی ورزشی ۱۲۱۵۰۰۸ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی پیشرفته ۱۲۱۵۳۱۴ با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی پیشرفته با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی پیشرفته ۱۲۱۵۳۱۴ با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل …

توضیحات بیشتر »

نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی ۱۲۱۵۰۱۱با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی  با پاسخنامه رشته حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی نمونه سوالات درس حرکات اصلاحی ۱۲۱۵۰۱۱با پاسخنامه فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده اند. …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند