امروز یکشنبه , ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵:۳۹

رشته زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی ادبیات ۱۲۱۳۳۷۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی ادبیات  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی ادبیات ۱۲۱۳۳۷۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر ( با تکیه بر ادبیات انقلابی اسلامی) ۱۲۱۳۳۶۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی ادبیات معاصر ( با تکیه بر ادبیات انقلابی اسلامی) ۱۲۱۳۳۶۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی ۱۲۱۳۳۶۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی ۱۲۱۳۳۶۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کتاب های تصویری ۱۲۱۳۳۵۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کتاب های تصویری رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کتاب های تصویری ۱۲۱۳۳۵۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات متون نظم و نثر عربی ۱۲۱۳۳۳۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس متون نظم و نثر عربی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات متون نظم و نثر عربی ۱۲۱۳۳۳۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات فلسفه و روانشناسی کودکی و نوجوانی ۱۲۱۳۳۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه و روانشناسی کودکی و نوجوانی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات فلسفه و روانشناسی کودکی و نوجوانی ۱۲۱۳۳۶۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ساخت دستوری زبان فارسی ۱۲۱۳۳۳۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ساخت دستوری زبان فارسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ساخت دستوری زبان فارسی ۱۲۱۳۳۳۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات کودک ( کلیات و مبناها) ۱۲۱۱۰۸۸-۱۲۱۳۱۱۲ -۱۲۱۳۳۶۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با ادبیات کودک  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات کودک ( کلیات و مبناها) ۱۲۱۱۰۸۸-۱۲۱۳۱۱۲ -۱۲۱۳۳۶۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کودک و رسانه ۱۲۱۳۲۵۴ ۱۲۱۳۳۹۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کودک و رسانه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کودک و رسانه ۱۲۱۳۲۵۴ ۱۲۱۳۳۹۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات کودک و تفکر خلاق ۱۲۱۳۲۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس کودک و تفکر خلاق رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات کودک و تفکر خلاق ۱۲۱۳۲۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند