امروز یکشنبه , ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵:۳۹

رشته زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان ۱۲۱۳۲۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان ۱۲۱۳۲۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان ۱۲۱۳۲۵۲-۱۲۱۳۳۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات باز نویسی و بازآفرینی متون کهن فارسی برای کودکان ۱۲۱۳۲۵۲-۱۲۱۳۳۶۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ادبیات کودک و ترجمه ۱۲۱۳۲۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات کودک و ترجمه  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ادبیات کودک و ترجمه ۱۲۱۳۲۵۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک ۱۲۱۳۲۵۱ ۱۲۱۳۳۶۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات دینی کودک رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ادبیات دینی کودک ۱۲۱۳۲۵۱ ۱۲۱۳۳۶۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات حماسه های مذهبی و تاریخی ۱۲۱۳۲۲۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس حماسه های مذهبی و تاریخی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات حماسه های مذهبی و تاریخی ۱۲۱۳۲۲۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات تحقیق در متون نثر ادبیات مقاومت ایران ۱۲۱۳۲۲۵ – ۱۲۱۳۳۶۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در متون نثر ادبیات مقاومت ایران رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات تحقیق در متون نثر ادبیات مقاومت ایران ۱۲۱۳۲۲۵ – ۱۲۱۳۳۶۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات مقاومت جهان ۱۲۱۳۲۳۴ ۱۲۱۳۳۶۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با ادبیات مقاومت جهان رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات مقاومت جهان ۱۲۱۳۲۳۴ ۱۲۱۳۳۶۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات دفاع مقدس ۱۲۱۳۲۳۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس آشنایی با ادبیات دفاع مقدس رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات آشنایی با ادبیات دفاع مقدس ۱۲۱۳۲۳۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات گویش شناسی و ادب عامه ۱۲۱۳۳۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس گویش شناسی و ادب عامه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات گویش شناسی و ادب عامه ۱۲۱۳۳۳۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات قصه شناسی ۱۲۱۳۳۴۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس قصه شناسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات قصه شناسی ۱۲۱۳۳۴۵ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند