امروز یکشنبه , ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵:۳۸

رشته زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی ادبیات عامه ۱۲۱۳۳۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی ادبیات عامه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی ادبیات عامه ۱۲۱۳۳۴۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات تحلیل متون نثر فارسی ۱۲۱۳۳۵۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تحلیل متون نثر فارسی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات تحلیل متون نثر فارسی ۱۲۱۳۳۵۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ادبیات غیر داستانی عامه ۱۲۱۳۳۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات غیر داستانی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ادبیات غیر داستانی عامه ۱۲۱۳۳۴۲ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ادبیات داستانی عامه ۱۲۱۳۳۴۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات داستانی عامه رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ادبیات داستانی عامه ۱۲۱۳۳۴۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات نظریه ها و نقد ادبی ۱۲۱۳۳۲۷ – ۱۲۱۳۳۳۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس نظریه ها و نقد ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات نظریه ها و نقد ادبی ۱۲۱۳۳۲۷ – ۱۲۱۳۳۳۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مطالعات بینا رشته ای در ادبیات فارسی ۱۲۱۳۳۵۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مطالعات بینا رشته ای در ادبیات فارسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مطالعات بینا رشته ای در ادبیات فارسی ۱۲۱۳۳۵۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مشهورترین آثار ادبی جهان ۱۲۱۳۳۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مشهورترین آثار ادبی جهان  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مشهورترین آثار ادبی جهان ۱۲۱۳۳۵۳ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۵۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۵۰ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشور ها ۱۲۱۳۳۵۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشور ها  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی در دیگر کشور ها ۱۲۱۳۳۵۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۴۷ با پاسخنامه تستی و تشریحی     فایلها به صورت PDF …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند