امروز یکشنبه , ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۵:۳۸

رشته زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها

دانلود نمونه سوالات معاملات و روابط ادبی ایران و جهان ۱۲۱۳۳۴۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس معاملات و روابط ادبی ایران و جهان رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات معاملات و روابط ادبی ایران و جهان ۱۲۱۳۳۴۸ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات تاریخچه ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس تاریخچه ادبیات تطبیقی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات تاریخچه ادبیات تطبیقی ۱۲۱۳۳۴۶ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات بلاغت کاربردی ۱۲۱۳۳۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بلاغت کاربردی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات بلاغت کاربردی ۱۲۱۳۳۴۱ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات بررسی تطبیق انواع ادبی ۱۲۱۳۳۲۴ ۱۲۱۳۳۴۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس بررسی تطبیق انواع ادبی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات بررسی تطبیق انواع ادبی ۱۲۱۳۳۲۴ ۱۲۱۳۳۴۹ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی ۱۲۱۳۳۵۲- ۱۲۱۳۳۳۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی ۱۲۱۳۳۵۲- ۱۲۱۳۳۳۴ با پاسخنامه تستی و تشریحی      فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات حماسی – ۱۲۱۳۰۰۹-۱۲۱۳۲۶۷

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس ادبیات حماسی  رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس ادبیات حماسی – ۱۲۱۳۰۰۹-۱۲۱۳۲۶۷ فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه کودک – ۱۲۱۳۲۴۹

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه کودک رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی  دانلود نمونه سوالات درس فلسفه کودک – ۱۲۱۳۲۴۹ فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل یک فایل گنجانده شده …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی ادبیات کودک – ۱۲۱۳۲۴۱

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی ادبیات کودک رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس زیبایی شناسی ادبیات کودک – ۱۲۱۳۲۴۱ فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودک و نوجوان – ۱۲۱۳۲۵۹

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودک و نوجوان رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی  دانلود نمونه سوالات درس روانشناسی کودک و نوجوان – ۱۲۱۳۲۵۹ فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی دوران کودکی – ۱۲۱۳۲۴۵

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد با پاسخنامه تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی دوران کودکی رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی دوران کودکی – ۱۲۱۳۲۴۵ فایلها به صورت PDF و بدون آرم می باشند . کلیه سوالات به صورت دفترچه در داخل …

توضیحات بیشتر »
شروع گفتگو
پشتیبانی
پشتیبانی خرید نمونه سوالات
پاسخگویی فقط برای دانشجویانی که بعد از خرید سوالات دچار مشکل شده اند